Zvládnu vaši predškoláci tieto úlohy? Otestujte ich, ako sú na tom s logikou i pozornosťou

Sponzorovaný článok
  Foto: Bigstock

Deti sa v ranom veku oboznamujú s matematikou rôznymi cestami. Jednou z nich je aj systém Numicon, číselný didaktický systém, pomocou ktorého sa rozvíjajú matematické schopnosti u detí. Spoznajte Numicon a otestujte vaše deti, ako nami pripravené matematické úlohy nižšie v článku zvládnu.

 

Systém Numicon sa vo Veľkej Británii využíva vo viacej ako 6000 školách. Bol vyvinutý odborníkmi z Oxford University a v roku 2015 bol vyhlásený za najlepšiu svetovú vzdelávaciu matematickú metódu Education Resources Awards (ERA). Numicon pokrýva celú oblasť čísiel, základné výpočtové operácie a rôzne matematické vzorce.

 

Numicon je systém plochých tvarov s otvormi, pričom každý tvar predstavuje číslo od 1 do 10. Každé číslo má svoju vlastnú farbu. Numicon je osvedčený prístup k výučbe matematiky pre malé deti vo veku od 3 do 5 rokov. Ide o multisenzorický prístup k matematike využívajúci štruktúrovaný aparát navrhnutý tak, aby dieťa porozumelo číslam a vzťahom medzi nimi, ktoré sú nevyhnutné pre dosahovanie úspechov v matematike.

 

Numicon v prvých rokoch života dieťaťa

Numicon je často predstavovaný deťom v ranom veku. Spočiatku sa jednoducho môžu hrať s tvarmi ako objektami, dokonca ich používať s plastelínou, vodou alebo pieskom.

Ďalším krokom je porozumenie jednotlivým tvarom, teda aké číslo daný tvar predstavuje. Následne dochádza k porozumeniu vzťahov medzi jednotlivými číslami / tvarmi. 

Každý tvar Numicon dáva deťom obraz o tom, ako číslo vyzerá. Začínajú vidieť vzťah medzi číslami, pričom každý kus má o jednu jamku viac ako ten predchádzajúci. Tým, že deťom sa dáva niečo fyzické, čo môžu držať v ruke, nielen papier a pero, rozvíjajú dôveru a väčšie porozumenie, čo vedie k vyšším úspechom. Numicon má pozitívny vplyv na učenie detí.

 

Numicon zaujme deti pestrými farbami, zaujímavými tvarmi a pútavými aktivitami. Deti objavujú, ako tvary a ich vzorce spolu súvisia prostredníctvom hry a skúmania. Tvary sú „obrázky“ čísel. Účelové aktivity im pomáhajú nadviazať spojenie s tvarmi a ich vzťah.

Počítanie otvorov “dierok” je jednou zo zručností, ktoré používame. Počítanie nám pomáha pochopiť „koľko“. Numicon na úrovni raného detstva dáva deťom prehľad o množstve. Deti učí komunikovať “matematicky”, je to jazykový program matematiky! Sebadôveru a pripravenosť si tak deti berú so sebou do školy.

Numicon obsahuje viacúrovňový prístup vo vzdelávaní,  opierajúc sa o VAK metódu. Vedomým spôsobom využívame rôzne činnosti a smerujeme deti, aby sa učili prostredníctvom rôznych zmyslov:

  • VizuálnePozorovanie prvkov a identifikácia (rozpoznávanie) podľa farby a tvaru.
  • AuditívnePočúvanie pokynov učiteľa (matematický jazyk) a odpoveď na otázku (popis spojitosti)
  • KinestetickyMotorické pohyby a pocit tvaru (dotyk a pohyb) a pohyb v miestnosti (hľadanie požadovaného tvaru).

 

 

Numicon pomáha deťom vytvoriť si pozitívny vzťah k matematike!

Viac info: www.kidgenius.sk

[email protected]

Aktivity tejto školy sledujte aj na Facebooku: #mentalnaaritmetikakidgenius

Vyskúšajte si s nami úlohy zamerané na matematické, logické premýšľanie a pozornosť.

 

Úloha č. 1

Spočítajte počet dierok na Numicon tvaroch.

 

Úloha č. 2

Spočítajte počet dierok na Numicon tvaroch.

Úloha č. 3

Ktorý obrázok v danom riadku medzi ostatné nepatrí?

Úloha č. 4

Aký je správny výsledok?

Úloha č. 5

Ktorý obrázok nahradí otáznik?

 

Úloha č. 6

Aký je správny výsledok?

Úloha č. 7

Koľko majú spolu kilogramov mačička, psík a zajac?

 

Úloha č. 8

Nájdi správny tieň.

 

____________________

Správne odpovede:

1. 4,5
2. 8,10,14
3. Kuriatko, lietadlo, hroch, morská hviezda, srnka, miešačka
4. 81
5. 2
6. 35
7. 27
8. tyrkysový tieň

 

Numicon pomáha deťom vytvoriť si pozitívny vzťah k matematike!

Viac info: www.kidgenius.sk

[email protected]

Aktivity tejto školy sledujte aj na Facebooku: #mentalnaaritmetikakidgenius

Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku