Ako sa hrať s predškolákmi cez prázdniny tak, aby sa postupne pripravovali do školy?

Dieťa na školu môžete pripravovať aj hravou formou.
Dieťa na školu môžete pripravovať aj hravou formou. / Foto: BIgstock

Nástup dieťaťa do prvého ročníka predstavuje veľkú zmenu nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Ako pripravovať budúceho prváčika hravou formou na školu? Možno vás inšpiruje niektorý z nasledujúcich nápadov.

 

S nástupom do školy prichádza do života dieťaťa množstvo nových vecí a situácií. Dopoludňajšie hranie sa zmení na sedenie, väčšinou v tichosti a sústredenie. Nové priestory, nová osoba, s ktorou dieťa trávi pol dňa, ďalšia nová osoba v školskom klube, nový kolektív, množstvo nových úloh, nových povinností, nový denný režim. Pre šesťročné dieťa veľa nových vecí a situácií v jednom momente. Na tieto zmeny však môžete pripravovať dieťa aj hravou formou. Nie je to nič zložité. Stačí trocha kreativity, trpezlivosti a chuti hrať sa. Ponúkame vám niekoľko užitočných námetov a hier, ktoré vám v príprave na školu môžu pomôcť.

 

Reč a slovná zásoba

Dieťa by pri nástupe do školy malo okrem správnej výslovnosti hlások, mať aj dostatočne rozvinutú slovnú zásobu. Môžete sa spolu napríklad zahrať hry, ktoré pomáhajú rozvíjať komunikáciu a slovnú zásobu.

 

Vypnutý zvuk 

Pozerajte s dieťaťom nejaký vhodný film, ale bez zvuku. Po niekoľkých minútach film zastavte a požiadajte ho, aby povedalo, o čom sa postavy pravdepodobne rozprávali. Potom niekoľko minút zase pozerajte film a po zastavení opäť dieťa povie, ako dej podľa jeho názoru môže pokračovať. Potom pozerajte film ešte raz, ale už so zvukom. Dieťa si uvedomí rozdiely medzi jeho názorom a názorom tvorcov filmu.

 

Obrázok

Ukážte dieťaťu obrázok a povedzte mu, aby povedalo niekoľko viet o tom, čo vidí na obrázku. V ďalšej fáze sa môže pokúsiť vymýšľať súvislejší príbeh o tom, čo sa asi na obrázku mohlo odohrať.

 

Plyšová hračka

Duieťa si zoberie do rúk obľúbenú plyšovú hračku. Potom povie o svojej hračke všetko, čo povedať chce. Ak dieťa nechce rozprávať, rodič ho povzbudzuje otázkami. Sústreďte sa na tvar hračky, farbu, materiál, jednotlivé časti hračky a podobne.

 

Povedz to opačne

Pripravte si súbor obrázkov - predmetov opačného významu. Obrázky si môžete nájsť na internete alebo si ich vystrihnite z časopisov. Napríklad veľké auto ‒ malé autíčko, biela mačka – čierna mačka, široký most – úzky most, teplý čaj – studená zmrzlina, sladká čokoláda – kyslý citrón a podobne. Používame dvojice obrázkov, pri ktorých musí dieťa aktívne premýšľať (sladká čokoláda – kyslý citrón). Dieťa tiež môže dvojice slov s protikladným významom aktívne používať pri vymýšľaní jednoduchých viet, opise predmetov, rozprávaní na základe vlastných skúseností s predmetom a podobne.

 

Telefón

Jednou zo schopností predškoláka by malo byť pomenovanie písmena na začiatku a na konci slova. Pokiaľ chcete túto vlastnosť rozvíjať, zahrajte si s dieťaťom hru telefón. Začnite slovom vybraným z priestoru, v ktorom sa nachádzate. Dieťa musí začať nové slovo vždy tým písmenom, ktorým predchádzajúce slovo končilo. Ak začnete napríklad slovom vláčik, dieťa musí začať ďalšie slovo písmenom „k“ a tak pokračujete ďalej.

 

Aktivity súvisiace s čítaním

Pokiaľ chcete dieťaťu pomôcť s vyjadrovaním, čítajte mu tiež rozprávky. Nielenže podporíte detskú predstavivosť a strávite spolu príjemné chvíle pohody, ale zároveň si dieťa osvojí množstvo nových slov. Pri čítaní je vhodné sa dieťaťa pýtať, či rozumie daným slovám, prípadne mu ich vysvetliť. Po prečítaní rozprávky sa zahrajte hru o tom, ako dej prebiehal. Dieťa by malo samo vedieť prerozprávať jednoduchý obsah rozprávky. Ak si dieťa nemôže spomenúť, používajte jednoduché otázky. Alebo vyskúšajte niektoré z nasledujúcich hier:

 

Čítanie s pohybom

Pri tejto aktivite dieťa nemusí sedieť a tíško počúvať, ale má dovolené poskakovať, tlieskať, búchať a robiť čokoľvek, na čom sa vopred dohodnete. Pred čítaním príbehu alebo rozprávky si vyberte tri slová, ku ktorým priradíte nejaké pohyby. Môže to byť tlieskanie, skákanie na jednej nohe, dupanie, mávanie a podobne. Vždy, keď dieťa bude počuť niektoré zo zvolených slov, musí urobiť dohodnutý pohyb. 

 

Čítanie a hračky

Pri tejto aktivite môžete využiť hračky, ktoré dieťa má doma. Vyberte rozprávku, v ktorej sa nachádzajú známe slová, ktoré v podobe hračky dieťa bežne doma má. Napríklad autíčko, bábiku, nejaké zvieratko, loptu, kocky a podobne. Dohodnite sa s dieťaťom, že keď bude počuť v rozprávke slovo, ktoré predstavuje nejakú jeho hračku, aby ju zobralo do ruky. Takto si dieťa precvičuje pozornosť a tiež porozumenie slovám. S predškolákom môžete hračky využiť aj na hranie scénok alebo bábkového divadla. Vyberte si jednoduché dialógy z prečítaného textu a vytvorte si dialógy postáv. Dohodnite sa, že každý z vás bude čítať inú postavu a zahrajte si scénku. Keď deti uvidia pasáže svojich obľúbených príbehov priamo pred očami, ešte viac si ich obľúbia.

 

Tvorba ilustrácií

Po prečítaní príbehu alebo rozprávky sa s dieťaťom porozprávajte o tom, čo ho v najviac zaujalo. Motivujte ho potom k tomu, aby práve to, čo ho najviac zaujalo, skúsilo namaľovať. Zo začiatku môžete maľovať aj spoločne. Dieťa to bude ešte viac motivovať, keď sa do činnosti zapoja aj rodičia. Neskôr bude s radosťou túto aktivitu vykonávať aj samostatne.

 

Vymýšľajte si melódie

V súčasnosti majú deti k dispozícii v podobe hračiek rôzne hudobné nástroje. Napríklad bubienky, hrkálky, ale i rôzne klávesové nástroje a malé gitary. Ak sa chcete spoločne zabaviť, najprv si prečítajte detskú básničku a potom sa ju pokúste zaspievať spolu s nejakými hudobnými nástrojmi. Zo začiatku melódia možno nebude dokonalá, ale postupne sa to bude zlepšovať. Dôležité je, že sa zabávate a pracujete s textom básne.

 

Vymýšľajte vlastné závery rozprávok 

Prečítajte dieťaťu časť rozprávky. Potom mu povedzte, aby skúsilo povedať svoj vlastný záver. Ak máte viac detí, tak každé dieťa môže povedať svoj vlastný záver príbehu alebo rozprávky. Záver môžu povedať aj rodičia.

 

Trénovanie pamäti

Ak chcete u dieťaťa rozvíjať pamäťové schopnosti, hrajte s ním hry na túto činnosť zamerané. Okrem pexesa alebo rôznych kartových hier, môžete použiť aj ďalšie hry. Zamerajte sa na všetky druhy pamäti.

 

Vizuálna pamäť

Dieťaťu predložte skupinu vecí. Najprv začnite s menším množstvom. Môžu to byť hračky, karty, obrázky. Dieťa si začne predmety prezerať. Potom ich zakryte šatkou a povedzte dieťaťu, aby vymenovalo čo najviac predmetov, ktoré videlo. Ďalší spôsob hry spočíva v tom, že z uvedených predmetov skryte vždy jeden tak, aby to dieťa nevidelo. Keď sa na predmety opäť pozrie, má povedať, ktorá vec chýba. Alebo si zoberte 9 obrázkov či kariet a uložte ich do 3 radov. Po niekoľkých sekundách otočte karty lícom dole. Úlohou dieťaťa je zapamätať si správne umiestnenie jednotlivých obrázkov.

 

Sluchová pamäť

Dieťa môže napodobňovať rytmus, ktorý vytlieskate. Alebo povedzte dieťaťu 5-8 slov, pri čom iba jedno sa opakuje dvakrát. Dieťa má zistiť, ktoré je to slovo. Môžete tiež vymenovať určité množstvo čísel  alebo slov. Dieťa by malo po vás tieto slová alebo čísla zopakovať. Tiež je dobré, keď sa deti učia rôzne riekanky, pesničky, básničky. Vždy im prečítajte jeden riadok a nech to po vás dieťa  zopakuje. Ak je to potrebné, pomôžte mu. Postupne si zapamätá celý text.

 

Pohybová pamäť

Dovoľte svojmu potomkovi vyjadriť určitú pracovnú alebo športovú činnosť pohybom. Môžete sa hrať aj tak, že dieťa vám pohybom zahrá dej riekanky, rozprávky alebo pesničky. Toto sa deťom veľmi páči.

 

Hmatová pamäť

Deti s rozvinutou hmatovou pamäťou veľmi rady modelujú podľa predlohy z  plastelíny. Môžete im tiež dať triediť rôzne predmety zmiešané v nádobe. Môžu to byť guľôčky, gombíky, strukoviny, cestoviny, hračky z kinder vajíčok a podobne. Môžete dieťaťu povedať, aby našlo napríklad všetky guľôčky. Vyberať môže so zavretými očami. Hrať sa môžete aj tak, že so zavretými očami berie do rúk rôzne predmety a háda, čo to asi je. Môžete tiež dieťaťu kresliť na chrbát rôzne písmená alebo čísla a dieťa sa ich  snaží uhádnuť.

Skvelý spôsob, ako u dieťaťa trénovať pamäť sú aj básničky a pesničky. Spojte ich s tančekom a zabaví sa dieťa i vy.

 

Precvičovanie farieb 

Ak má dieťa problém rozoznávať farby, vyberte si napríklad stavebnicu a stavajte predmety z jednej farby. Alebo sa zahrajte nasledujúce hry:

 

Vidím, vidím niečo, čo je farby…

Zahrajte si hru Vidím, vidím niečo, čo je ….(zelené, červené…). Ak máte možnosť zahrať sa s viacerými deťmi naraz, táto hra je ideálna. Hru môžete hrať doma, vonku alebo v aute. Povedzte:  „Vidím, vidím niečo, čo je farby zelenej.“ A deti hľadajú v miestnosti niečo, čo je požadovanej farby. V aute môžete hrať aj s jedným dieťaťom, vyberajte predmety, ktoré vidíte popri ceste alebo na nej.

 

Farebné magnetky

Zmiešajte na chladničke magnetky rôznych farebných objektov, ako je ovocie, kvety, či tvary a nechajte deti, nech ich usporiadajú podľa farieb. 

 

Triedenie nálepiek

Nalepte na steny rôzne farebné papieriky a nechajte deti odlupovať tieto nálepky zo steny. Jednotlivé nálepky sa potom pokúste triediť podľa farieb. Okrem precvičovania farieb slúži táto aktivita ja na precvičenie jemnej motoriky.

 

Triedenie drobných objektov

Rozdeľte farebné drobné predmety do zodpovedajúcich nádobiek rovnakých farieb. Môžete použiť gumové medvedíky, gombíky, či farebné gumičky.

 

Vytvorte si vlastnú farebnú knihu

Či už si ju ušijete z farebných látok, alebo zopnete rôzne farebné papiere, je dôležité, aby sa vaše dieťa podieľalo na výrobe knihy. Spoločne si potom môžete listovať a jednotlivé farby pomenovávať.

 

Farebné pexeso

Vytvorte si pexeso so všetkými farbami. Pokúste sa potom s dieťaťom spárovať pexeso podľa farieb.

 

Precvičovanie matematických zručností

Ak chcete s dieťaťom riešiť úlohy súvisiace s číslami, môžete použiť pracovné listy, kde budete vystrihovať a nalepovať určitý počet predmetov. Pracovné listy sa dajú kúpiť v kníhkupectve alebo ich nájdete na internete.  Čísla sa však dajú precvičovať kdekoľvek. Môžete rátať poschodia pri ceste výťahom, schody, autá, ktoré prejdú okolo, jednoducho čokoľvek. Raz môžete rátať vy a raz dieťa. Občas sa zámerne pomýľte, aby vás deti mohli opraviť a cítiť sa múdro. Matematické schopnosti rozvíjajú napríklad tieto hry: Človeče, nehnevaj sa, Domino, Kvarteto, Pexeso, hry s kockou a podobne. Okrem matematických schopností tieto hry rozvíjajú postreh, sústredenosť, ale aj schopnosť prehrávať. Môžete vyskúšať aj nasledujúce aktivity:

 

Predčíselné predstavy

Predčíselné predstavy sú základom pre utváranie matematických predstáv. Ich osvojenie prebieha už v predškolskom veku. Predčíselné predstavy znamenajú, že dieťa chápe pojmy väčší-menší, ľahší - ťažší, prvý - posledný alebo vie porovnávať množstvo. Predčíselné predstavy sa dobre precvičujú na kockách zo stavebnice. Dieťa má dať na jednu kôpku obdĺžniky, na druhú kocky, na tretiu napríklad trojuholníčky. Alebo zvlášť umiestnite žlté, červené a modré kocky. Alebo do každej kôpky zamiešajte útvar, ktorý tam nepatrí. Úlohou dieťaťa je tento útvar nájsť. Využite napríklad obrázok k rozprávke o repe tak, že sa pýtajte dieťaťa, kto je na obrázku prvý, prostredný , kto posledný, za kým stojí vnučka, pred kým stojí psík.

 

Zápis čísel

Môžete dieťaťu číslo napísať na výkres a nech ho obťahuje farbičkami. K číslu môžete nakresliť aj toľko predmetov, ktoré číslo predstavuje. Píšte tiež spoločne čísla do vzduchu, prstom do piesku alebo hliny, vystrihujte čísla z papiera, modelujte čísla z drôtov. Napíšte čísla na kartičky, jednotlivé kartičky mu ukazujte a dieťa má povedať, aké číslo sa na kartičke nachádza. 

 

Orientácia v čase

K matematickým schopnostiam patrí aj orientácia v čase. Keď sa bude dieťa dobre orientovať v čase, uľahčí mu to niektoré matematické úlohy, napríklad prácu s číselnou osou. Dieťa by malo tiež rozumieť pojmom: včera-dnes-zajtra-pozajtra. Malo by vedieť vymenovať dni v týždni za sebou. Malo by tiež vedieť, ktorý deň ide napríklad po strede, ktorý deň je pred utorkom a podobne. Tiež by malo poznať názvy mesiacov a vedieť pospájať s nimi rôzne rituály, sviatky a udalosti, ktoré sa k jednotlivým mesiacom viažu. Nezabúdajte tiež na finančnú gramotnosť. Nech vie, v akej hodnote máme mince a bankovky a nech má predstavu o tom, koľko stoja jeho obľúbené jedlo a veci. Trénujte s dieťaťom aj odhad. Napríklad koľko krokov je od domu do záhrady, ako dlho bude trvať cesta od babičky domov a podobne.

 

Rozprávajte sa o škole

Ak chcete predísť stresu, často sa rozprávajte o živote v škole. Hovorte o tom, ako to v škole vyzerá a ako to v nej funguje. Aký je rozdiel oproti škôlke. Niekedy sa deti obávajú, či zvládnu učenie. Dodajte im sebadôveru aj tým, že im poviete o tom, že mnoho vecí sa už naučili v škôlke. Poznajú už niektoré písmená, číslice, vedia kresliť, poznajú geometrické tvary. Uistite ich, že v škole budú len pokračovať v tom, čo sa naučili doteraz. Prechádzajte sa okolo školy. Skúmajte trasy, ktorými sa do školy dá ísť. Pozrite si obrázky školy na internete. Pozrite si fotku pani učiteľky. Ak poznáte niektorých budúcich spolužiakov vašich detí, skúste spoločne tráviť čas vonku. Spoznajte niekoho, kto už do školy chodí niekoľko rokov. Je dobré, ak deti, ktoré už chodia do školy, môžu o škole porozprávať vášmu dieťaťu. Je to iné, ak zrazu o škole nerozprávajú len dospelí.

 

Pred prvým dňom v škole sa rozprávajte, ako bude vyzerať. Spoločne ho plánujte. Povedzte si,  čo si oblečiete, ako tam pôjdete. Ako dlho tam asi budete a čo budete robiť po škole. Spomínajte aké to bolo pre vás ísť do školy. Ak máte, prezrite si vaše fotky zo školy. Rozprávajte sa otvorenie aj o emóciách, ktoré dieťa prežíva v súvislosti so školou.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
JANA NEMEČKOVÁ: Hrajeme si s dětmi na rodičovské dovolené
MYDLOVÁ, M. : Komunikačné zručnosti v materskej škole
HOLÍKOVÁ, Z. : Rozvíjame jazykovú a literárnu gramotnosť
E. FÜLÖPOVÁ, M. ZELINOVÁ: Hry v materskej škole na rozvoj osobnosti dieťaťa
O. HOLÉCYOVÁ, Ľ. KLINDOVÁ, , J. BERDYCHOVÁ.: Hry v materskej škole

Čítajte viac o téme: Školská zrelosť, Prváčikovia
Zdieľať na facebooku