Hyperlexia - fenomén skorého čítania

Deti s hyperlexiou sa často naučia čítať samy, vedia teda v tejto oblasti oveľa viac, ako sa v ich veku očakáva, ale majú problém pochopiť, čo čítajú.
Deti s hyperlexiou sa často naučia čítať samy, vedia teda v tejto oblasti oveľa viac, ako sa v ich veku očakáva, ale majú problém pochopiť, čo čítajú. / Foto: Bigstock

Existuje skupina detí, ktoré ešte vo veľmi nízkom veku dokážu čítať a dokonca bez toho, aby sa to vôbec učili. Tento jav sa volá hyperlexia. Možno si poviete, že mať takýto dar, môže byť pre vaše dieťa výhoda. Odborníci však o hyperlexii nehovoria ako o nadaní, ale skôr ako o poruche, pretože je príkladom nerovnomerného vývoja dieťaťa.

 

Termín hyperlexia bol prvýkrát použitý v roku 1967. Keď sa tento výraz prvýkrát použil, hyperlexia sa používala na opis detí s poruchami nervového vývinu, ktoré zároveň vykazovali nadpriemerné schopnosti v čítaní slov. V súčasnosti existujú rôzne spôsoby, ako je hyperlexia definovaná, ale najbežnejším je rozlišovanie medzi kognitívnymi schopnosťami a schopnosťami čítania, pri čom schopnosti čítania vynikajú výrazne nad rámec toho, čo sa očakáva na základe kognície. Inými slovami povedané, deti s hyperlexiou sa často naučia čítať samy, vedia teda v tejto oblasti oveľa viac, ako sa v ich veku očakáva, ale majú problém pochopiť, čo čítajú. Vynikajú v tom, že vedia dekódovať písané slová, ale zápasia s porozumením. Už malé dieťa dokáže bez pomoci dospelého alebo staršieho súrodenca prečítať celý text. Často sú to už trojročné deti, ba dokonca mladšie. Niekedy si rodičia všimnú, že ich malé dieťa je úplne fascinované písmenami tak, ako iné dieťa môže byť fascinované nákladnými autami, vlakmi, loptičkami a podobne. Mnohí rodičia sa z toho tešia. Odborníci ale hovoria, že nie vždy ide o výhodu. Hyperlexiu spájajú s poruchami, ktoré môžu signalizovať psychické ťažkosti. Samozrejme, sú aj výnimky, ale rodičom radia, aby boli obozretní a vždy sa poradili, napríklad s lekárom.

 

Ako odhaliť hyperlexiu?

Približne dve až tri percentá detí fascinujú písmená a číslice. Dokážu čítať v predškolskom veku, často však nerozumie textu, teda  čítajú bez porozumenia.  Hyperlexia je často prítomná už u batoľaťa. Ak sa vaše dieťa neustále pozerá na písmená, manipuluje s nimi a je nimi úplne fascinované, možno by ste sa o tom mali porozprávať s pediatrom, pretože práve takto sa môžu prejaviť prvé  príznaky. Len odborník môže  vyhodnotiť skutočnú  schopnosť čítať. Môže tiež určiť, či sa dieťa zaujíma aj o iné typy hier, ako reaguje na svojich rodičov alebo či má záujem hrať sa s inými deťmi. Všetky tieto charakteristiky pomáhajú zistiť obraz o tom, či hyperlexia  sa môže alebo nemôže u dieťaťa vyskytovať. Hoci neexistuje žiadny špecifický test na zistenie hyperlexie, neuropsychológ alebo iný odborník môže byť schopný identifikovať charakteristiky hyperlexie u vášho dieťaťa takým spôsobom, že sa s ním porozpráva Ak je dieťa veľmi skorým čitateľom, malo by sa u neho neustále kontrolovať, či rozumie textu.  Je tiež dôležité poznamenať, že hyperlexia sa väčšinou nevyskytuje sama od seba. Dieťa, ktoré je hyperlexické, môže mať aj iné problémy s učením alebo problémy so správaním. Ako už bolo uvedené, hyperlexia je príkladom nerovnomerného vývoja dieťaťa. A presne kvôli tomu je potrebné spozornieť. Dieťa síce dokáže čítať bez problémov, ale textom a významu slov nerozumie. Na to môžu nadväzovať problémy v komunikácii, horšie vyjadrovacie schopnosti dieťaťa, respektíve nemusí rozumieť ani hovorenej reči. Tieto deti teda majú často problémy s jazykom, vrátane komunikácie a interakcie. Tiež môžu mať ďalšie problémy, a to napríklad medzi rovesníkmi. Môže ísť o ťažšie nadväzovanie priateľstiev, začlenenie do kolektívu, stránia sa ostatných detí, nedokážu sa v spoločnosti viacerých ľudí vyjadriť, povedať, čo cítia, prípadne čo ich trápi. Tieto deti nedokážu odpovedať na otázky, ale majú napríklad silnú vizuálnu pamäť. Nedokážu pochopiť metafory, sarkazmus, humor, nerozumie abstraktným pojmom. Často mávajú aj problémy s učením, pretože je pre nich ťažké porozumieť textu. Čím skôr je hyperlexia identifikovaná, tým skôr môže vaše dieťa začať rozvíjať zručnosti potrebné na riešenie akýchkoľvek problémov s porozumením alebo jazykom, ktoré u neho existujú.

 

Príčiny hyperlexie

Presná príčina hyperlexie zatiaľ nie je známa. Lekári hovoria o kombinácii niekoľkých faktorov. Diagnostikovať túto poruchu je náročnejšie, ako to môže byť u iných známych porúch. Najskôr posudzujú dieťa rečoví a jazykoví terapeuti a experti, prípadne logopédi a psychológovia. Počiatočné posúdenie stavu pomôže identifikovať akékoľvek ťažkosti, ktoré má dieťa v rámci svojich rečových a jazykových schopností. Hyperlexia býva často sprievodným javom autizmu alebo niektorých ďalších vývojových porúch dieťaťa. Podľa výskumov je hyperlexia silne spojená s autizmom. 84 percentám detí s hyperlexiou bol diagnostikovaný aj autizmus. Je tiež možné, že hyperlexia sa vyskytuje popri iných neurovývojových poruchách. Hyperlektické deti môžu byť nadpriemerne inteligentné, ale rovnako môžu byť aj mentálne zaostalé. Jednoducho, tento fenomén nie je ešte dostatočne preskúmaný a pochopený a ku každému prípadu treba pristupovať individuálne.

 

Situáciu vie najlepšie posúdiť odborník

Pokiaľ si všimnete, že vaše dieťa vyniká v čítaní už v ranom veku a neviete, čo s touto situáciou robiť, mali by ste vyhľadať odborníka. Dôležité je najmä zistiť, či ide o veľmi talentované a nadané dieťa, alebo sú u dieťaťa prítomné aj nejaké problémy. Netreba tento stav podceňovať, pretože dieťa s hyperlexiou by mohlo neskôr v škole a všeobecne v živote trpieť. Preto je dôležité zasiahnuť čo najskôr a spolu s odborníkom pomôcť dieťaťu rozvíjať tie schopnosti, v ktorých zaostáva. Je dôležité poznamenať, že neexistuje žiadny stanovený spôsob liečby hyperlexie. Odborníci počas liečby berú do úvahy komplexne celú osobnosť dieťaťa tak, aby mu pomohli maximalizovať jeho potenciál vo všetkých oblastiach.

 


Zdroj:

Hyperlexia signs diagnosis and treatment

Čítajte viac o téme: Poruchy učenia
Zdieľať na facebooku