Staroba

Bratislavskí seniori čítajú v škôlke deťom pred spaním

Deťom v materskej škole na Bulíkovej ulici chodia z neďalekého domu seniorov čítať pred spaním dôchodcovia rozprávky. Ide o medzigeneračný projekt "Rozprávkovo. Starký, starká, prečítaj nám rozprávku!", ktorí má pomáhať nielen seniorom, ale i deťom.

Ako deti môžu vniesť do staroby nový zmysel života

Staroba môže byť naozaj smutná. Človek sa môže cítiť opustený a prepadnúť depresii, že už ho nič nové v živote nečaká. Všetko však môže vyzerať úplne inak, ak rodičia a ich deti žijú blízko seba. Ak sa narodia vnúčatá a starí rodičia sa opäť začnú cítiť pre niekoho veľmi potrební a nekonečne milovaní.

Keď nám starí rodičia (ne)pomáhajú pri výchove

Všetci čerství rodičia si želajú starých rodičov, ktorí by im boli pri výchove detí oporou. Babky a dedkov, ktorí sa občas alebo i každý deň aspoň na malú chvíľu s láskou postarajú o svoje vnúčatá. Nie vždy je to však ideálne.