Tvrdohlavé deti zarábajú v dospelosti viac, tvrdia vedci

Tvrdohlavé a rebelujúce deti majú podľa vedcov vyššie platy v dospelosti a úspešnejšie kariéry. Dokážu bojovať bez toho, aby si uvedomovali,  čo môžu stratiť.
Tvrdohlavé a rebelujúce deti majú podľa vedcov vyššie platy v dospelosti a úspešnejšie kariéry. Dokážu bojovať bez toho, aby si uvedomovali, čo môžu stratiť. / Foto: Flickr/ Luis Marina

Keď bol náš syn malý, občas sa v škôlke pobil, alebo odmietol kresliť vtedy, keď všetci kreslili či zjesť v jedálni to, čo jedli ostatné deti. Najprv som bola z toho nešťastná, lebo som mala pocit, že by mal nasledovať pravidlá, presne tak, ako všetci ostatní. Nevymykať sa. Vždy som mu dohovárala. Keď nastúpil do školy, skúšala som ho zase korigovať, aby nehovoril vždy svoj názor, aj keď je pravdivý. „Uvidíš, neoplatí sa to. Ľudia väčšinou nechcú počuť pravdu. Tobôž nie z detských úst,“ spomenula som si na slová mojej mamy hneď, ako mi automaticky vyšli z úst. Neznášala som tú pravdu rovnako ako dnes môj syn.

 

Deti učíme, aby nasledovali pravidlá a príkazy, lebo jedine vďaka tomu uspejú. Jedine tak, budú mať všetko v živote ľahšie. Poslušnosť vyžadujeme doma, no ešte striktnejšie v školskom systéme. Nový výskum však priniesol zaujímavé zistenia aj pre samotných vedcov.

 

Deti, ktoré sú tvrdohlavé a rebelujú, aj napriek odporúčaniam dospelých, robia podľa vedcov dobre.

 

Štúdia sledovala deti, ktoré pravidelne porušovali pravidlá, od veku 8 – 12 rokov až do ich dospelosti. Zistili, že tieto deti nakoniec dosahujú nadpriemerné vzdelanie, majú lepšie zamestnanie a zarábajú viac.

 

U detí sa hodnotili ich nonkognitívne osobnostné črty, ktoré viedli k úspechu v zamestnaní ako napr. svedomitosť pri štúdiu, vplyv IQ, socioekonomický status rodičov i rodinné zázemie. O 40 rokov neskôr  sa pozreli na to, čo sa zmenilo. Ich nedodržiavanie pravidiel a odmietanie rodičovskej autority počas detstva sa ukázalo ako najlepší indikátor vysokých príjmov v dospelosti.

 

Štúdia nevysvetľuje, aké silné je prepojenie medzi porušovaním pravidiel počas dospievania a vysokým platom. Autori predpokladajú, že tieto deti môžu byť viac súťaživé v triede, čo môže viesť k lepším známkam. Môžu byť viac nároční ako dospelí, keď vyjednávajú o svojom plate. Jednoducho to môžu byť tí, ktorí sa neboja žiadať viac a bojovať aj za svoje finančné ohodnotenie aj za cenu toho, že sa pohnevajú s kolegami alebo priateľmi. Nevylučujú tiež, že práve títo ľudia sú schopní robiť niečo neetické, aby získali vyššie príjmy.

 

Tvrdohlavé deti sú tie, ktoré dokážu donekonečna bojovať, dokonca aj vtedy, ak je to nelogické. Idú za svojím, nech to stojí čokoľvek.

Vedci tvrdia, že ak takéto tvrdohlavé dieťa dokážu rodičia viesť a motivovať správnym smerom, bude schopné robiť správne veci dokonca aj vtedy, ak v tom bude úplne samé. Bude si stáť za svojím a bojovať za správnu vec.

 

A ako zvládať doma počas dospievania toto nezvládnuteľné dieťa?

Mnoho komunikujte. Počúvajte. Vyjednávajte a snažte sa chápať ich logiku a pohľad na svet.

Zdieľať na facebooku