Škola bez tried a lavíc? Švédska škola Vittra Telefonplan je dôkazom, že učiť sa dá aj inak!

Žiaci v škole Telefonplan nepotrebujú školské triedy ani lavice. Na učenie im slúži celý interiér školy.
Žiaci v škole Telefonplan nepotrebujú školské triedy ani lavice. Na učenie im slúži celý interiér školy. / Foto: Kim Wendt

Organizácia Vittra tvorí školy, ktoré sa tým našim vôbec nepodobajú. Nemajú triedy, ani steny a priestory, kde sa deti vzdelávajú v tradičných skupinách ako ich u nás poznáme. Hlavnou prioritou organizácie Vittra je rozvoj nových metód učenia a interakcie medzi deťmi a učiteľmi ako základ rozvoja vzdelávania. Bilingválna škola Telefonplan neďaleko Štokholmu bola otvorená v roku 2012. Namiesto tradičných školských tried sa žiaci učia v skupinách podľa ich výkonnostnej úrovne založenej na didaktických prístupoch, ktoré vytvárajú odlišné typy vzdelávacích situácií. Tieto situácie sú napr. charakteristické komunikačným tokom od jedného k mnohým a vyžadujú si priestor, ktorý dokáže prijať určitý počet ľudí pri aktivitách v skupine ako je zameranie pozornosti na jednu osobu, ktorá hovorí alebo niečo prezentuje.

 

Dizajn interiéru, ktorý podporuje učenie a komunikáciu

Vittra Telefonplan zámerne využíva moderný interiér budovy ako prostriedok rozvoja školy a jej edukačných princípov. Tím architektov firmy Rosan Bosch použil podnetný špeciálne vyrobený nábytok, rôzne zóny učenia, miestnosť pre individuálnu výuku študentov, ktoré podporujú odlišný spôsob práce učiteľov a fungovania žiakov. Otvorený priestor a jeho celkový dizajn je v tejto škole jeden z najdôležitejších prostriedkov vzdelávania. Namiesto klasických lavíc a stoličiek žiaci napríklad sedia na obrovskom ľadovci, ktorý plní funkciu kina. Flexibilné laboratóriá poskytujú možnosť zamerať sa na špeciálne témy a projekty a miestnosti na relaxáciu umožňujú rôzne spôsoby sedenia žiakov. Vnútorný dizajn školy je v súlade s aktívnou snahou organizácie včleniť digitálne technológie do školského procesu. V školách Vittra je najdôležitejším vzdelávacím nástrojom detí laptop – nezáleží na tom, či pracujú po sediačky alebo stoja, dokonca ležia. Škola sa pýši tým, že z úst jej žiakov frázy ako „nudím sa“ nepočuť často.

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim Wendt

 

Foto: Kim WendtZdroj: rosanbosch.com
Zdieľať na facebooku