Ako si podeliť starostlivosť o dieťa u rozvedených rodičov?

Prespávanie detí u otcov aj v ranom veku deťom podľa vedcov neškodí, práve naopak. Deti, ktoré takúto možnosť dostali, boli schopné vybudovať si s oboma rodičmi kvalitný vzťah.
Prespávanie detí u otcov aj v ranom veku deťom podľa vedcov neškodí, práve naopak. Deti, ktoré takúto možnosť dostali, boli schopné vybudovať si s oboma rodičmi kvalitný vzťah. / Foto: Bigstock

Po rozvode rodičov s malým dieťaťom je častou otázkou, čo je pre dieťa najlepšie, ako rozdeliť čas, ktorý trávili ešte donedávna spoločne ako rodina. Malo by dieťa tráviť väčšinu času s matkou, aby si udržali medzi sebou silné puto alebo by mal byť časť strávený s otcom a matkou rozdelený presne na polovicu?

 

Na túto otázku môže zmäteným rodičom odpovedať nová štúdia publikovaná v časopise Psychology, Public and Law. Výskumníkom sa podarilo zistiť, že deti rozvedených rodičov čerpajú výhody z rovnako rozdeleného času stráveného s matkou i s otcom, a to vrátane prespávania u oboch rodičov. Zdá sa, že deti, ktoré ako veľmi malé strávili rovnaký čas doma u matky a u otca, majú so svojimi rodičmi dnes najlepšie vyvinutý vzťah.

Škodí malému dieťaťu čas strávený s otcom?

Predošlé štúdie naznačovali, že keď bábätko trávi príliš veľa času s otcom vo veľmi ranom veku, môže to poznačiť puto medzi matkou a dieťaťom. Tento vzťah matka-dieťa bol výskumami vyzdvihovaný ako dôležitejší. Avšak teraz výskumníci z Arizona State University zistili, že: „Pokiaľ batoľa alebo dojča trávi noci u svojho otca doma, nielenže to nijak neškodí vzťahu medzi matkou a dieťaťom, ale naopak to prináša úžitok vo vzťahu s matkou i s otcom dieťaťa. Deti, ktoré prespávali u svojich otcov vo veku dojčiat, mali kvalitnejšie vzťahy s otcami, rovnako ako s matkami, keď dosahli vek 18 – 20 rokov ako deti, ktoré u otcov neprespávali,“ vyjadril sa hlavný autor štúdie a docent psychológie William Fabricius.

Vyrovnaná starostlivosť je výhodná pre dieťa, otca i matku

Štúdie sa zúčastnilo viac než 100 študentov stredných škôl, ktorých rodičia sa rozviedli alebo rozišli predtým než dovŕšili 3 roky. Autori ich požiadali, aby sa vyjadrili k ich momentálnemu vzťahu k matke a k otcovi. Pýtali sa na množstvo času, ktoré študenti strávili ako veľmi malé deti s oboma z nich. Takisto boli zapojení aj rodičia každého študenta. Výskumníci zisťovali, aké množstvo času deti strávili s otcom vo veku od 5 do 10 rokov a od 10 do 15 rokov. A nakoniec autorov zaujímalo, či sa rodičia rozviedli v prvom, druhom alebo treťom roku života dieťaťa.

Zo získaných údajov výskumníci zistili, že čím vyrovnanejšie bolo množstvo času stráveného s matkou a s otcom v období útleho detstva dieťaťa, tým lepšie sú vzťahy medzi rodičmi a deťmi v súčasnosti. Vyvážený strávený čas sa týkal aj ponocovania u otca, prípadne matky.

Negatívny vplyv nemal ani nesúhlas rodičov

Čas strávený s oboma rodičmi vo veku 2 rokoch je špeciálne dôležitý. Ak dvojročné dieťa nedostalo možnosť tráviť noci u oboch svojich rodičov, podľa autorov štúdie nie je tento nedostatok možné vykompenzovať neskôr. Výskumníci poznamenali, že práve návštevy spolu s prespávaním dieťaťa majú pozitívny dopad na vzťah medzi rodičom a dieťaťom, bez ohľadu na konflikty alebo nezhody, ktoré z týchto dlhých návštev vznikajú medzi matkou a otcom. Inými slovami, zistenia boli rovnaké, či už rodičia súhlasili na vyvážene rozdelenom čase alebo nie.

Prečo je to výhodné?

Na záver výskumný tím navrhuje niekoľko dôvodov, prečo rovnaký čas strávený s oboma rodičmi je tak výhodný. „Pre otca je možnosť pochopiť zodpovednosť súvisiacu s poskytovaním starostlivosti o svoje batoľa alebo dojča počas večera, ukladania na spánok, noci a rána veľmi dôležitá. Naučí sa tak vychovávať svoje dieťa od začiatku,“ povedal Fabricius, „Pomáha im to naučiť sa niečo o sebe navzájom a poskytuje základ pre ich budúci vzťah.“ Pre mamičky môže byť veľkou výhodou práve to, že si oddýchnu od stresujúceho života slobodnej matky. To má takisto pozitívny vplyv na vzťah matka-dieťa.

Čítajte viac o téme: Rozvod
Zdieľať na facebooku