Emócie ovplyvňujú úspechy žiakov v matematike celé roky, tvrdí nemecká štúdia

Podľa nemeckej štúdie zohrávajú emócie k jednotlivým predmetom v škole dôležitú rolu v tom, aké úspechy nás v ňom čakajú.
Podľa nemeckej štúdie zohrávajú emócie k jednotlivým predmetom v škole dôležitú rolu v tom, aké úspechy nás v ňom čakajú. / Foto: Shutterstock

Nová práca výskumníkov z Ludwig-Maximilians Universität v Mníchove skúmala emočné postoje žiakov k matematike a potvrdila závery predošlých štúdií: pozitívne emócie a úspechy v učení matematiky sa navzájom posilňujú.


Výskum publikovaný v časopise Child Development ukázal, že učenie žiakov a kognitívny výkon môže byť ovplyvnený pozitívnymi i negatívnymi emočnými reakciami na vyučovanie ako je radosť z učenia, prežívaníe úzkosti či nudy. Väčšina predchádzajúcich štúdií zameraných na túto oblasť prebiehala v laboratóriu. Nová dlhodobá štúdia v Nemecku sa odlišovala tým, že skúmala ako emócie študentov priamo v kontexte školy súvisia s ich úspechmi. Táto štúdia bola zameraná na matematiku, pretože práve s ňou sú spájané silné emočné reakcie študentov.

„Zistili sme, že emócie ovplyvňujú úspechy žiakov v matematike počas celých rokov,“ vysvetľuje Reinhard Pekrun, profesor psychológie na Mníchovskej univerzite a na Austrálskej katolíckej univerzite, ktorý zároveň viedol výskum. „Študenti s vyšším IQ mali lepšie známky a vyššie testové skóre, no tí, ktorí chodili na hodiny matematiky s radosťou a boli hrdí na svoje výsledky, podávali ešte lepší výkon. Žiaci, ktorí mali skúsenosti s pocitmi hnevu, úzkosti, hanby, nudy alebo beznádeje podávali horší výkon i v nasledujúcich rokoch.

Tento projekt bol realizovaný ako časť Projektu analýzy učenia a výkonu v matematike. Zahŕňal počiatočné ohodnotenie emócií a výsledkov v matematike u až 3 425 nemeckých žiakov z piateho až deviateho ročníka. Táto skupina bola reprezentatívnou vzorkou Bavorska, zahŕňala deti z mestského i vidieckeho prostredia s rôznym socioekonomickým statusom. Žiaci popisovali svoje emócie v seba hodnotiacom dotazníku a ich školské úspechy boli ohodnotené na základe koncoročných známok a skóre v matematickom teste.

Štúdia taktiež zistila, že naopak aj úspech ovplyvňuje dlhodobo emócie žiakov: „Úspechy v matematike zvyšujú pozitívne emócie a znižujú negatívne emócie v priebehu niekoľkých rokov neskôr,“ hovorí Stephanie Lichtenfeld, spoluautorka výskumu a docentka na Ludwig-Maximilians Universität. „Naopak, študenti s horšími známkami a nižším testovým skóre trpeli zníženým množstvo pozitívnych emócií a zvýšeným prežívaním negatívnych emócií, ako je úzkosť z matematiky alebo znudenie. Práve preto boli títo žiaci zaseknutí v špirále negatívnych emócií a slabého výkonu.“

Výsledky sú v súlade s predošlými štúdiami poukazujúc na prepojenie medzi emóciami a akademickým úspechom. Autori odporúčajú vychovávateľom, učiteľom a rodičom, aby sa snažili čo najviac posilniť pozitívne emócie u žiakov a redukovať tie negatívne viažuce sa k jednotlivým predmetom. Navrhujú pomáhať žiakom získať väčšiu kontrolu nad ich výkonom a poskytovať im príležitosti pre pocit úspechu. Zážitky úspechu redukujú negatívne pocity a formujú emočnú pohodu, ktorá má významný vplyv na vzdelávanie žiaka.

 


Zdroj: en.uni-muenchen.de
Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku