Detský mozog možno tréningom udržiavať v rovnováhe

Robert Melillo, ktorý bol v roku 1981 ocenený Nobelovou cenou, tvrdí, že mozog v rovnováhe zabezpečuje správne fungovanie tráviaceho a imunitného systému a zároveň zvyšuje úroveň intelektu. Nevyvážené mozgové hemisféry môžu spôsobovať problémy.
Robert Melillo, ktorý bol v roku 1981 ocenený Nobelovou cenou, tvrdí, že mozog v rovnováhe zabezpečuje správne fungovanie tráviaceho a imunitného systému a zároveň zvyšuje úroveň intelektu. Nevyvážené mozgové hemisféry môžu spôsobovať problémy. / Foto: Shutterstock

Viete, ktorá mozgová hemisféra je u vášho dieťatka dominantná, pravá alebo ľavá? Už v minulosti boli vedci toho názoru, že „pravo-hemisférové“ deti sú viac kreatívne a emocionálne, zatiaľ čo tie s dominantnou ľavou hemisférou zvyknú byť viac analytické, logicky mysliace a s dobrými vyjadrovacími schopnosťami. Autorom modernej teórie o odlišnom fungovaní mozgových hemisfér je expert neuropsychológie a neurobehaviorálnych porúch u detí Robert Melillo, ktorý bol v roku 1981 ocenený Nobelovou cenou. „Mozog v rovnováhe zabezpečuje správne fungovanie tráviaceho a imunitného systému a zároveň zvyšuje úroveň intelektu,“ hovorí doktor. Nevyvážené mozgové hemisféry môžu spôsobovať problémy v oblasti motoriky, v schopnosti spracovávať informácie, v tráviacom trakte i v hormonálnom a imunitnom systéme. Navádza rodičov, aby sa pokúsili zistiť, kde dochádza k nerovnováhe. Deti so spomalením v ľavej hemisfére môžu mať ťažkosti s písaním a spracovávaním jazyka. Oslabená práva hemisféra sa prejavuje nemotornosťou, nedostatočnými motorickými zručnosťami, či neobvyklým postojom. Ak neviete, kde začať, najlepšie vám poradí váš psychológ, prípadne pediater.

 

Ako trénovať detský mozog?

Doktor Melillo v spolupráci s školskou psychologičkou Sherianna Boyle vyzdvihujú niekoľko konkrétnych spôsobov, ako možno napomáhať deťom udržiavať ich mozog v harmónií. Pri týchto jednoduchých cvičeniach sa môžete s deťmi nielen zahrať, ale aj trošku zblížiť.

 

Kríženie častí tela

Hrajte sa hry, ktoré doslova nútia Vaše dieťa prechádzať stredom jeho tela. Ako príklad môže byť pochodovanie na mieste a búchanie ľavou rukou po pravom kolene a potom naopak pravou rukou po ľavom kolene. Takáto hra môže byť zábavnejšia s obľúbenou hudbou. Tempo pochodovania prispôsobte rytmu hudby.

 

Stanica predstavivosti

Dovoľte dieťaťu, aby vás vtiahlo do sveta jeho fantázie. Povzbudzujte ho pri vymýšľaní jeho vlastných hier a príbehov, nechajte ho zapájať vlastné hračky a improvizovať. Takéto vystavovanie kreatívnym úlohám môže skutočne pomôcť posilňovať jeho pravú hemisféru.

Cviky s ceruzkou

Doktor Melillo navrhuje nasledovný tréning očných svalov a mozgu. Držte ceruzku pred nosom dieťaťa tak ďaleko, aby ju nevidel dvojmo no zároveň blízko dostatočne na to, aby sa zameral len na ňu. Pomaly približujte ceruzku smerom k dieťatu, až pokým Vám neoznámi, že ju vidí znova dvojmo. Požiadajte ho, aby sa sústredilo len a len na ceruzku. Postup zopakujte tri krát za sebou.

 

Žonglovanie

Výborná aktivita na rovnováhu, pretože vyžaduje silné motorické zručnosti a zameranie pozornosti na objekty, ktoré prechádzajú z jednej strany tela na druhú. Žonglovanie nie je finančne náročné a môže zabaviť dieťa na celé hodiny.

 

Slovná plynulosť

Vyzvite vaše dieťa aby spísalo všetky slová začínajúce na určité písmeno za 60 sekúnd. Zaznamenávajte koľko slov je schopné spísať a sledujte ako sa postupne zlepšuje. Ak je súťaživý typ, je to vynikajúci spôsob posilňovania mozgovej rovnováhy a učenia sa súťažiť sám so sebou.

 

Joga

Začnite chodiť s dieťaťom na hodiny jogy, ktorá sa zameriava najmä na rozličné druhy dýchania. Kyslík navyše celkovo pomáha funkcii mozgu, čo vedie k zlepšeniu pozornosti a jasnejšiemu mysleniu.

 

Zahrajte sa hru „Čo keby“

Čo keby sme sa všetci odsťahovali na Mesiac? Čo keby bol Batman skutočný? Čo keby ľudia vedeli lietať? Táto hra je skvelá na dlhé cesty autom. Pýtajte sa dieťaťa otázky tohto typu a diskutujte o ich riešeniach. Deti tým rozširujú ich kreativitu a zároveň jazykové schopnosti. Môžete sa pýtať aj viac praktickejšie otázky ako napríklad: Čo keby som sa teraz zranila? Čo keby ti niekto ubližoval?

 

Fyzická aktivita

Choďte von a zahádžte si kameňmi, prejdite sa po okolitých cestičkách, zahrajte si futbal v parku. Cvičenie je skvelé pre mozog vo všeobecnosti, no športy bez prísnej štruktúry a pravidiel sú pre rovnováhu najprínosnejšie. Výlet do parku môže byť takisto dobrá príležitosť, ako spoznať nových ľudí a precvičiť si sociálne zručnosti.

 

Umenie

Podporte Vaše dieťa v prejavení jeho nedokonalej stránky. Postačí na to pár papierov a staré farby alebo ho môžete prihlásiť na výtvarnú či keramický krúžok.

 

Naučte sa spolu relaxovať

Viacero výskumov dokázalo, že stres môže skutočne brzdiť funkčnosť mozgu. Deti a rovnako aj dospelí sa môžu dostať vďaka stresu do takého stavu, kedy nebudú schopní sa sústrediť a spracovávať informácie. Okrem meditácie existuje mnoho spôsobov ako relaxovať a zotaviť sa zo stresových udalostí.

 

Brain Balance je unikátny komplexný program, ktorý môže viesť k zlepšeniam v každej oblasti. Je nádejou pre mnohých rodičov detí trpiacich ADHD, Aspergerovým syndrómom či špecifickými poruchami učenia ako sú dyslexia, disgrafia alebo dyskalkúlia. Autori tvrdia, že problémy detí vôbec nemusia pretrvávať po celý život. Pedagógovia z týchto centier prirovnávajú fungovanie mozgu a jeho hemisfér k orchestru hudobníkov. Pre dokonalú melódiu je potrebné aby členovia orchestra hrali tie správne tóny v správnom čase. Obe časti mozgu musia byť takisto v harmónií, každá z nich si plní svoju funkciu a to presne vo vhodnom čase. Problém nastáva, ak hemisféry nie sú dobre prepojené. Výsledkom sú zlyhania v správaní, školskom výkone, sociálnych či iných situáciách. Práve v takomto prípade môže pomôcť práve program Brain Balance, ktorý sa zameriava na vylepšenie slabších oblastí. Jednou z jeho funkcií je aj uistenie rodičov, že ich dieťa ovláda prostriedky a zručnosti na fungovanie vhodné v príslušnom veku. Jedná sa o krátkodobý, nemedicínsky prístup bez akýchkoľvek liekov. Pre docielenie harmónie a správnej funkcie mozgu sú na začiatok potrebné dva základné no nevyhnutné kroky – identifikácia slabostí a nerovnováhy dieťaťa a realizácia prispôsobeného programu pre posilnenie slabších oblastí a návrat rovnováhy.

Zdieľať na facebooku