Diagnostika čítania na konci prvého ročníka

Diagnostika čítania u prvákov sa realizuje na konci roka.
Diagnostika čítania u prvákov sa realizuje na konci roka. / Foto: Bigstock

Ako sa naučili vaši prváčikovia čítať? Dostať odpoveď na túto otázku pomáha diagnostika čítania na konci prvého ročníka. Ako ju realizovať?

 

Na konci prvého ročníka si môžeme v triede urobiť skúšku čítania, aby ste vedeli zhodnotiť napredovanie žiaka v čítaní. Skúšku môžete, samozrejme, uskutočniť i v ďalších ročníkoch s vyšším stupňom náročnosti textov.

 

Výber vhodného textu

Skúška čítania na konci 1. ročníka

úryvok z textu: Hrkálka, Ján Navrátil
TextPočet slov
Evička je prváčka.
Aby to každý o nej vedel, chodí prvá do školy.
Voláme ju hrkálka, lebo hrká.5
Ona vlastne nie, ale jej taška.11
Všetky veci sa jej tam neustále hádajú.18
Ceruzka vraví, že si nakreslí, čo chce.25
Guma sa smeje, že všetko, čo ceruzka nakreslí, vygumuje.34
Pero kričí na gumu, že sa chvastá.41
„Vygumuj to, čo napíšem ja!“46
„Ticho, valček!“ bráni sa guma.51
„Keby si nemal nos od atramentu, nenapísal by si nič.“61
Všetky písmená z abecedy súhlasia s perom.68
Iba G, U, M, A prisviedčajú gume.75
H, R, K prekričia všetky. Preto stále počuť: „HRK, HRK, HRK...“86
Až v triede sa prestanú Evičkine veci škriepiť,94
lebo tam musí byť ticho.99


Technika skúšania čítania

Žiak prečíta prvé dve vety na rozčítanie. Po dvoch prečítaných vetách sa začína merať čas. Dieťa číta text zo svojej predlohy. Učiteľ sleduje čítanie a zaznamená si, kde sa v texte žiak nachádza po uplynutí prvej minúty aj po uplynutí druhej minúty. Zaznamenávajú sa aj chybne prečítané slová a ich prípadné opravy. Za chybu sa nepokladajú odchýlky vo výslovnosti slov spôsobené artikulačnou neobratnosťou.

 

Skúška čítania umožňuje sledovať nasledovné ukazovatele:

 • technika čítania: počet správne prečítaných slov za 1. minútu, 2. minútu a ich priemer, ako aj celkový čas, za ktorý dieťa prečíta celý text.
 • úroveň porozumenia informácií, ktoré boli priamo vyjadrené v texte: žiakovi môžeme položiť otázky na porozumenie, ktoré priamo vyplývajú z textu ( Do ktorej triedy chodí Evička? 1. do prvej 2. do druhej 3. do tretej)
 • úroveň porozumenia informácií, ktoré neboli priamo vyjadrené v texte: (Prečo si myslíš, že...?)

 

Technika čítania:

 • hláskovaním,
 • slabikovaním (oddelene – viazane),
 • globálne,
 • kombinovane,
 • dvojité čítanie (trojité čítanie).

 

Chyby v čítaní:

 • zámena písmen,
 • nedodržanie dĺžky,
 • vymýšľanie slov,
 • vynechávanie (písmen, slabík, slov),
 • pridávanie (písmen, slabík, slov).

 

Porozumenie:

 • samostatná reprodukcia,
 • reprodukcia pomocou otázok,
 • nečíta s porozumením.

 

Intonácia ( . , ! ? „“ : ):

 

Poznámky:

 


Zdroj:
Marína Mikulajová, Metódy diagnostiky dyslexie
Lýdia Virgovičová, Čítanka pre 1. ročník základných škôl
Skúška čítania na konci 1. ročníka
Evička je prváčka.
Aby to každý o nej vedel, chodí prvá do školy.
Voláme ju hrkálka, lebo hrká.5
Ona vlastne nie, ale jej taška.11
Všetky veci sa jej tam neustále hádajú.18
Ceruzka vraví, že si nakreslí, čo chce.25
Guma sa smeje, že všetko, čo ceruzka nakreslí, vygumuje.34
Pero kričí na gumu, že sa chvastá.41
„Vygumuj to, čo napíšem ja!“46
„Ticho, valček!“ bráni sa guma.51
„Keby si nemal nos od atramentu, nenapísal by si nič.“61
Všetky písmená z abecedy súhlasia s perom.68
Iba G, U, M, A prisviedčajú gume.75
H, R, K prekričia všetky. Preto stále počuť: „HRK, HRK, HRK...“86
Až v triede sa prestanú Evičkine veci škriepiť,94
lebo tam musí byť ticho.99
Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi
Zdieľať na facebooku