Navštívili sme tréning O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Sponzorovaný článok
  Foto: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Vďaka súťaži o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha má aktuálne viac ako 800 detí z celého Slovenska o kvalitný pohyb na celý školský rok postarané. Čo projekt olympijského víťaza priniesol jednej z víťazných škôl, sme sa spýtali tréneriek akadémie na ZŠ s MŠ Slovanská v Púchove, ktorá si akadémiu vybojovala minulý školský rok.

 

Do hlasovania o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha sa obuli vo veľkom

O2 Športová akadémia Mateja Tótha spoločne s O2 spustili v októbri už 4. ročník obľúbenej a medzi školami dobre známej súťaže. Školy v nej majú jedinečnú šancu získať akadémiu olympijského víťaza Mateja Tótha na celý školský rok zadarmo. Stačí školu prihlásiť na www.akademia.o2.sk a hlasovať za ňu. V priebehu posledných troch ročníkov prišlo do súťaže viac ako 800-tisíc hlasov. 

Na jednu zo 40 škôl, ktorá minulý rok v súťaži uspela, sme sa boli osobne pozrieť. Navštívili sme tréning na ZŠ s MŠ na Slovanskej ulici v Púchove a rozprávali sme sa s trénerkami o tom, ako sa im podarilo zvíťaziť a tiež nám prezradili, ako sa deťom projekt páči.

 

Školy sú v rámci súťaže rozdelené do štyroch veľkostných kategórií podľa počtu žiakov. Všetky školy tak majú rovnakú šancu vyhrať. Púchovská akadémia, v ktorej trénuje Simona Siváková a Helena Rosinová patrí do kategórie 86 až 200 žiakov. Učiteľka a zároveň trénerka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha Simona Siváková si na priebeh súťaže spomína nasledovne: Všetci sa do súťaže tak obuli, že sme boli vo svojej kategórii prví. Žiaci, učitelia, aj rodičia, hlasovali každý deň.“

 

Výhrou nie sú len pravidelné tréningy pre deti, ktoré prebiehajú 2x týždenne, ale celý komplex športových benefitov pre školu. Mohli si vybrať, či ich skupinu povedie jeden, alebo dvaja učitelia. Títo učitelia prešli niekoľkodňovým vzdelávaním s odborníkmi akadémie. Učitelia telesnej výchovy a učitelia prvého stupňa sa tak stali oficiálnymi trénermi akadémie, ktorí získali nové skúsenosti, metodické materiály, či športové pomôcky. Tieto benefity radi využívajú aj na bežných hodinách telesnej.

 

Žiaci dostali okrem bezplatných tréningov dvakrát týždenne aj tričká, ktoré sa im veľmi páčia. Do akadémie sa prihlásilo veľké množstvo detí. Na tréningoch majú, aj napriek súčasnej situácii, dvadsať detí.V každom ročníku máme jednu triedu, aby to bolo spravodlivé, z každej triedy sme vybrali päť detí. Vznikla tak rozmanitá skupina, v ktorej sa vytvárajú nové priateľstvá. To je jeden z benefitov športu, rozvíjajú sa pri ňom aj sociálne vzťahy,“ hovorí Simona Siváková. 

 

Samozrejme nás zaujímalo aj to, ako deti vnímajú olympijského víťaza Mateja Tótha, ktorého akadémiu navštevujú. „Niektorí, vrátane prvákov, vedeli, že Matej Tóth je športovec, v škole sme sa o tom rozprávali. Olympijská téma deti láka, príbeh Mateja ich inšpiruje a je im zároveň pekným vzorom,” spomína trénerka Siváková. 

 

 

 

Vzdelávací program, ktorý inšpiruje

Trénerky O2 Športovej akadémie Mateja Tótha majú za sebou školenie, ktoré sa uskutočnilo posledný septembrový víkend.

 

O2 Športová akadémia Mateja Tótha funguje pod krídlami skúsených odborníkov, ktorí učia trénerov nové cvičenia. „Naučili sme sa hry, ktoré sme nepoznali. Napríklad v jednej z nich využívame ako podnet farby a cibríme pozornosť, ktorá je pre deti dôležitá v športe, aj počas vyučovania. Pri spomínanej hre používame dva farebne odlišné kužele. K modrému kužeľu majú deti bežať z pravej strany, k červenému z ľavej. Deti si tak trénujú pozornosť aj orientáciu. Keď zvládnu toto, urobíme hru náročnejšiu a vymeníme im farby,” vysvetľuje Simona Siváková. Niektoré cvičenia, ako napríklad bežecká abeceda, pôsobia jednoducho, ale sú náročné aj pre samotné trénerky. Deti ich však na tréningoch zvládajú. Obe učiteľky využívajú prvky z akadémie aj na hodinách telesnej a športovej výchovy.  

 

O2 Športová akadémia Mateja Tótha v Púchove funguje už osem týždňov. Pre trénerky je tento projekt výzvou, ktorá ich posúva po profesijnej stránke vpred. Fungovanie O2 Športovej akadémie si pochvaľujú, keďže procesy sú nastavené spôsobom, ktorý im prácu uľahčuje. Nezahlcuje ich administratíva a majú tak možnosť plne sa koncentrovať na tréning. Jedinou povinnosťou je v internom systéme označiť, či tréning bol, alebo nebol zrealizovaný, na základe čoho dostávajú následne odmenu.  

 

 

Trénerka Helena Rosinová hovorí svoje dojmy z metodiky a projektu olympijského víťaza: “O2 Športová akadémia Mateja Tótha trénuje iným spôsobom, zaoberá sa pohybom hlbšie. Napríklad na telesnej výchove pri behu začíname z nízkej štartovacej polohy, po ktorej nasleduje zvýšenie zdvihnutím zadku. Na základe metodiky sme deti naučili začínať z polohy takzvaného medveďa, ktorú si musia najskôr nacvičiť. Pri tejto polohe kontrolujeme pozície jednotlivých častí tela a dbáme pri tom na detaily  držanie chrbtice, polohu hlavy, končatín, prstov. Táto poloha je síce pre deti trochu náročnejšia, ale má veľký význam pri držaní tela a posilnení špecifickej svalovej skupiny potrebnej pri ďalších tréningových úlohách. Športové hry robíme odborne a pri každej z nich sledujeme konkrétny cieľ.” Deti to však vnímajú ako hru a na tréningy sa tešia, pretože sú pre ne zábavou. Kolegyňu dopĺňa Simona Siváková: „Počas tréningov sa ich snažíme motivovať, nepoukazovať na slabé stránky dieťaťa, ale dávať do popredia tie silné.”

 

Súčasťou každého tréningu sú aj cvičenia z vývojovej kineziológie. „V metodike akadémie je takých cvičení mnoho. Sú to napríklad cvičenia imitujúce pohyb dieťaťa od fázy, keď začína dvíhať hlavičku, až po fázu, keď sa postaví na nohy a začína chodiť. Cvičenia vývojovej kineziológie pomáhajú deťom aj dospelým ‚spomenúť‘ si na pohyby, ktoré sú pre človeka prirodzené, ale vplyvom sedavého spôsobu života sa vytratili,” hovorí Simona Siváková. Vývojové polohy sa deti učia postupne  od najjednoduchších po zložitejšie. Najskôr jednu a keď ju zvládnu, môže sa pridať ďalšia.

 

„Deti navštevujú tréningy veľmi rady, to je prvoradé. Tešia sa na ne a keď odchádzajú, je vidieť, že ich to naplnilo a splnilo očakávania. Som milo prekvapená, aké nadšenie im tréningy prinášajú. A aj pre nás je to spestrenie,” povedala na záver rozhovoru trénerka.

 

Tréning v Púchove bol plný radosti, tímového ducha a emócie, ktorú pohybové aktivity prinášajú. Po dlhej dobe, kedy boli na Slovensku kvôli pandémii zatvorené brány telocviční, sa tešíme, že detská radosť z pohybu sa aj vďaka O2 Športovej akadémii Mateja Tótha nevytráca.

Čítajte viac o téme: Šport
Zdieľať na facebooku