TS

Ocenili osobnosti v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti o deti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť ocenilo osobnosti, ktoré sa angažujú v oblasti sociálnej pomoci. Laureáti si zo slávnostného galavečera odniesli ocenenie za sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám v roku 2022. Ocenenie Sociálny čin roka je symbolom jednej z najkrajších a najdôležitejších hodnôt našej spoločnosti – solidarita a sociálna zodpovednosť.

Štátna školská inšpekcia: Takmer polovica úloh z literatúry na prijímacích skúškach nebola v poriadku

Štátna školská inšpekcia analyzovala prijímacie konania na gymnáziá. Výsledky priniesli viaceré nedostatky.

Školy a organizácie môžu žiadať o financie na podporu vzdelávania detí

Školy a organizácie môžu žiadať o financie na podporu vzdelávania detí. Nadácia SPP vyhlásila nový ročník grantového programu SPPravmeTo 2023, v ktorom prerozdelí 100.000 eur. Projekty je možné prihlasovať do 8. októbra.

Profesionálni náhradní rodičia si od septembra finančne prilepšia

Suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča sa od septembra 2023 navýši o 10 percent. Zvýšenie základnej zložky mzdy sa dotkne spolu 774 profesionálnych náhradných rodičov, ktorí zabezpečujú starostlivosť pre takmer 1 400 detí.

Štátna školská inšpekcia: V školských zariadeniach poradenstva a prevencie boli opätovne zistené závažné nedostatky v diagnostickom procese

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2022/2023 realizovala tematickú inšpekciu v centrách poradenstva a prevencie a v špecializovaných centrách poradenstva a prevencie, pričom zistila viaceré nedostatky. 

Novinka na Slovensku: po úspešnom pilotnom ročníku sa rozbehne program občianskeho vzdelávania pre predškolákov a mladších žiakov

Výsledky pilotného ročníka vzdelávacieho programu Školy, ktoré menia svet pre najmenších predstavil Inštitút pre aktívne občianstvo verejnosti a v lete spustí prihlasovanie škôlok a 1. stupňov základných škôl do programu.

Neprijali vám dieťa do materskej školy? Máte nárok na predĺžený rodičovský príspevok

Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môžu poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Schválené opatrenie platí od 30. mája 2023.

Prostredníctvom Rodinných poradní našla pomoc už takmer tisícka klientov

Rodinné poradne, ktoré fungujú už vyše roka, sa stali bezplatnou oporou pre ľudí s rôznymi vzťahovými a výchovnými problémami. V piatich mestách na Slovensku - v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom spoločne poskytli už 3 026 konzultácií.