TS

Polovica mladých ľudí z detských domovov má problém udržať si prácu

Len 800 eur v hrubom. Toľko podľa portálu platy.sk zarába v priemere kvetinár, kaderníčka, kuchár, cukrár, upratovačka alebo čašník. Ide zároveň aj o najbežnejšie povolania, ktoré si vyberajú mladí dospelí vyrastajúci v ústavnej starostlivosti. Na druhej strane, podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z roku 2023, je viac než polovica mladých z detských domovov bez práce alebo pracuje príležitostne.

Rezort školstva zaslal školám odporúčania „Ako komunikovať so žiakmi o aktuálnej situácii?“

Dianie v spoločnosti vnímajú aj deti a mladí v našich školách. Ministerstvo školstva preto ešte vo štvrtok 16.5. zaslalo školám krátke odporúčania, ako môžu učitelia komunikovať v aktuálnej situácii so žiakmi. Na priložených odkazoch sa nachádzajú odporúčané materiály na podporu a odborné postupy v krízových situáciách.

Riaditeľ ZŠ v Bratislave: Dnešní riaditelia škôl sa učia manažovať najmä prostredníctvom vlastných chýb

V nadväznosti na prvé stretnutie riaditeľov základných škôl, ktoré zorganizovala nezisková organizácia EDULAB 19. apríla v Bratislave, sa v pondelok 22. apríla konalo prvé školenie vedenia základnej školy v manažérskych zručnostiach v rámci projektu Mapa školského know-how.

Konferencia domáceho vzdelávania sa uskutoční na Pedagogickej fakulte UK

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave a InkluCiTy, o. z. organizuje Konferenciu domáceho vzdelávania 2024, ktorá sa bude konať v sobotu 27. apríla 2024 na pôde Pedagogickej fakulty UK.

100% riaditeľov škôl súhlasí s potrebou manažérskeho vzdelávania sa

Kurikulárna reforma požaduje od učiteľov zmeny v spôsobe vyučovania. Riaditelia škôl majú na pleciach efektívne riadenie zmeny. Bez dodatočných nástrojov riadenia a bez vzdelávania sa v manažérskych zručnostiach môže byť reforma veľmi náročná. Pomocnú ruku podáva aj tretí sektor.

ŠŠI: Súkromné aj štátne materské a základné školy poskytujú podobnú kvalitu vzdelávania

Štátna školská inšpekcia vykonala inšpekciu zameranú na porovnanie štátnych a súkromných materských a základných škôl. Kontrola sa týkala výchovno-vzdelávacieho procesu, pedagogického riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania. Kým súkromné materské školy vykazujú vo všetkých sledovaných oblastiach mierne nižšiu úroveň, v základných školách je to naopak.

Na Učiteľskú osobnosť Slovenska prišlo takmer 1500 nominácií

Aktuálny ročník ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska má za sebou veľmi úspešnú prvú fázu. Žiaci, študenti, rodičia či kolegovia poslali 1490 nominácií, pričom platných prihlášok je 152. Mnohé pedagogičky a pedagógovia boli totiž nominovaní niekoľkokrát – najmä tí, ktorí sú medzi žiakmi mimoriadne obľúbení.

Stredoškoláci majú šancu získať plne hradené štipendium na jednej zo siedmich stredných škôl v zahraničí

O štipendium sa môžu uchádzať študentky a študenti druhého a tretieho ročníka stredných škôl, ktorí k 1. septembru 2024 nedovŕšia vek 19 rokov. Uchádzať sa o štipendium môžu do 18.1. 2024 na stránke UWC sk.