Prečo by deti mali pozerať televíziu so zapnutými titulkami

Foto: Bigstock
Sledovanie programovania v cudzom jazyku s titulkami môže zlepšiť aj výučbu cudzích jazykov. / Foto: Bigstock

Niekedy sú najjednoduchšie riešenia tie najlepšie. Rozsiahly výskum naprieč krajinami ukazuje, ako možno zadarmo zlepšiť gramotnosť miliónov detí. Stačí na obrazovkách zapnúť deťom titulky, tvrdia britskí vedci v kampani TOTS.


 

Autorka: Sharon Black, University of East Anglia

 

Sledovanie filmov, televíznych programov a videí s titulkami má pre deti obrovské výhody. Môže im pomôcť zvýšiť čitateľské schopnosti a naučiť sa ďalšie jazyky, ako aj poskytnúť lepší prístup k informáciám deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom, ktoré hovoria menšinovým jazykom. Táto malá zmena - zapnutie titulkov - môže urobiť veľký rozdiel.

 

Výskum dokonca ukazuje, že zapnutie titulkov v rovnakom jazyku v akom  je televízna relácia alebo film môže skutočne zlepšiť čitateľské schopnosti detí. Pozeranie video obsahu s titulkami v rovnakom jazyku, ktoré sa používajú ako učebný nástroj, aj na zábavu mimo vyučovania, môžu zlepšiť schopnosti detí dekódovať informácie - ich schopnosť správne využívať znalosť písmen a zvukov na správnu výslovnosť slov.

 

Môže im tiež pomôcť zlepšiť si slovnú zásobu, schopnosť porozumenia a plynulosť čítania.

 

Preukázalo sa tiež, že titulky zvyšujú gramotnosť detí, ktoré sú ekonomicky znevýhodnené, tých, ktoré bojujú s čítaním, a tých, ktoré hovoria menšinovým jazykom, učia sa úradný jazyk krajiny, v ktorej žijú a vzdelávajú sa.

 

Gramotnosť

Výhody titulkov pre deti nedávno v Británii zvýšila kampaň Turn on the Subtitles (TOTS), ktorá vyzývala vysielateľov a streamerov, aby predvolene zapli titulky pre divákov vo veku od šesť do desať rokov. Snaží sa tiež zvýšiť povedomie rodičov o značných výhodách, ktoré môžu titulky priniesť deťom pri zlepšovaní čitateľských schopností.

 

Za kampaňou TOTS stojí skupina popredných odborníkov. Podporujú ju známe osobnosti, ako napríklad detská autorka Cressida Cowell a televízna moderátorka Floella Benjamin, ktoré podpísali list, v ktorom vyzývajú vysielateľov a poskytovateľov internetových streamovacích služieb, aby zapli titulky pre mladých divákov.

 

Titulky v rovnakom jazyku ako je hovorená reč neprinášajú výhody len pre gramotnosť detí. Aj keď je úsilie kampane TOTS chvályhodné, je potrebné zdôrazniť, že titulky dokážu ešte viac ako len zlepšiť čitateľské schopnosti detí. Plnia tiež základnú funkciu poskytovania prístupu divákom, ktorí sú úplne alebo čiastočne nepočujúci.

 

V Anglicku je odhadom 50.000 detí so stratou sluchu a mladí ľudia, ktorí sú nepočujúcich alebo nedoslýchaví stále bojujú za lepšie titulkovanie v televízii a sociálnych médiách. Titulky pritom môžu tiež priniesť vzdelávacie výhody aj pre mladých divákov s iným zdravotným postihnutím, ako sú napríklad autizmus a dyslexia.

 

 

Učenie sa cudzích jazykov

Sledovanie cudzojazyčných filmov a televíznych programov s titulkami v ich prvom jazyku je tiež motivačným prostriedkom na podporu detí, keď sa začnú učiť ďalšie jazyky. Výskum ukazuje, že deti sa môžu náhodne učiť slovnú zásobu a zdokonaľovať sa v iných jazykoch, a to sledovaním cudzojazyčných filmov a televíznych programov s titulkami. Titulky môžu byť tiež cielenou podporou pri štúdiu cudzieho jazyka aj v jazykovom kurze.

 

Sledovanie cudzojazyčných filmov s titulkami, televíznych programov a videí má tiež kľúčový potenciál na zlepšenie medzikultúrneho povedomia detí. Medzinárodné programy pre deti v britskej televízii sú prevažne čerpané z USAvýskumy ukazujú, že v sledovaní detí dominuje americký obsah. Výsledkom je, že deti vo Veľkej Británii nemajú veľký prístup k obsahu vytváranému v iných ako anglofónnych krajinách, aspoň nie na svojich televíznych obrazovkách.

 

Poskytnutie väčšieho prístupu deťom k vysokokvalitnému vzdelávaciemu mediálnemu obsahu v iných jazykoch by im poskytlo príležitosti spoznať život detí v iných kultúrach a identifikovať sa s deťmi, ktoré hovoria inými jazykmi, ako sú ich jazyky.

 

Posilnenie vystavenia detí cudzojazyčným filmom a televíznym programom s titulkami by bolo jednoduchým a lacným spôsobom podpory ich učenia sa iných jazykov. Povzbudzovanie detí k tomu, aby sa učili iné jazyky,  v súčasnosti v Spojenom kráľovstve zásadný význam vzhľadom na pokles výučby jazykov za posledných 20 rokov.

 

Ak by vysielatelia a poskytvatelia fimlových a seriálových streamovacích služieb predvolene zapli titulky a do svojich harmonogramov a poskytovania online obsahu pridali pre deti viac cudzojazyčných filmových a televíznych programov, deťom by ešte tiež viac prospeli titulky na domácich obrazovkách.

 

V škole by učitelia a poskytovatelia vzdelávacích mediálnych obsahov mohli videá s titulkami viac využívať ako motivačnú a príťažlivú pomôcku

na zlepšenie gramotnosti a výučby jazykov.

 

Deti na celom svete trávia viac času pred obrazovkami a využívajú viac multimediálnych zdrojov ako kedykoľvek predtým. Práve preto je teraz ideálny okamih na zvýšenie povedomia o vzdelávacích výhodách titulkov.

 


Tento článok bol publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho na základe licencie Creative Commons license. Originálny článok nájdete tu.

Čítajte viac o téme: Cudzie jazyky
Zdieľať na facebooku