Prvú Lesnú školu na Slovensku otvoria v Leviciach na Deň detí

Moderná Lesná škola sa nachádza v Leviciach.
Moderná Lesná škola sa nachádza v Leviciach. / Zdroj: forestschools.eu

Levice 31. mája (TASR) – Lesy SR otvárajú v utorok 1. júna Lesnú školu v Leviciach, prvú na území Slovenska. Jej zriadenie je súčasťou cezhraničného projektu s maďarskými lesníkmi z Ipoly Erdö. Cieľom projektu je podporiť záujem obyvateľov regiónu Levice a maďarského Salgótarjánu o jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia prostredníctvom vybudovania a rozvoja originálnych náučno-poznávacích objektov v predmetnom prihraničnom regióne.
 

Lesná škola v Leviciach / Zdroj: forestschools.eu

     

„Lesná škola je exkurzívno-poznávacia prevádzka pre škôlky, školy a verejnosť v sprievode odborného personálu. Koncepcia prevádzky je na báze exkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážke povrchov alebo vzoriek prvkov lesa,“ informovala vedúca Lesnej školy Slávka Pavlová.
      

Objekt svojou funkciou umožňuje spoznávanie lesa. Hravou formou ukazuje deťom, čo les ukrýva a čo obsahuje počas celého roka. V interiéri na prvom podlaží je diorámová miestnosť, v ktorej sú vystavené dermoplastické preparáty zvierat s popisom, kresliareň s maliarskymi stojanmi a tvorivá dielňa vybavená stolárskymi ponkami. Na poschodí sa nachádza konferenčná náučná miestnosť a poznávacia miestnosť. Slúžia na školenia, besedy a konferencie, umožňujú výučbu prírodovedných predmetov pre materské a základné školy.

 

Lesná škola v Leviciach / Zdroj: forestschools.eu

      

V exteriéri je vybudované miniarborétum a zelený chodník. V miniarboréte sú vysadené reprezentatívne druhy rastlín štyroch typov lesa. Popri zelenom chodníku je vybudované detské ihrisko, slnečné hodiny, lanová pyramída, strom predkov. Lesná škola je sústava zariadení a preparátov pre poznávanie jednotlivých zložiek prírody, lesa a odbornej práce lesníkov, ktorí už mnohé desaťročia svojou prácou a skúsenosťami  prispievajú k správnemu fungovaniu lesných ekosystémov, uviedla Pavlová.
      

Výstavba Lesnej školy sa začala vo februári 2018. Plánovaný rozpočet celého projektu bol 1,44 milióna eur, z toho 85 percent poskytol Európsky fond regionálneho rozvoja. Na slovenskej strane vznikla Lesná škola v centre mesta v areáli levického odštepného závodu v nevyužívanej dvojpodlažnej budove bývalého skladu.
 

Čítajte viac o téme: Dizajn | Moderné školy
Zdieľať na facebooku