TASR

Projekt Fast Heroes vzdeláva deti o mozgovej príhode, podporili ho neurológovia

Cieľom je naučiť deti rozpoznávať príznaky príhody a upozorniť ich na dôležitosť rýchleho privolania pomoci. Môžu tým zachrániť svojich starých rodičov, ktorí sú mŕtvicou ohrození.

Zamestnanci školských jedální sú nespokojní s ich stavom a finančnými problémami

Zoskupenie vedúcich a kuchárok školských jedální v SR vyjadruje nespokojnosť so súčasným stavom v školských jedálňach a neriešením ich dlhodobých finančných a personálnych problémov.

Na novú pozíciu mentora sa môže prihlásiť 160 učiteľov

S prechodom na novú formu vzdelávania po prijatí kurikulárnej reformy pomôžu učiteľom mentori. Ide o novú pozíciu v školstve, ktorú môže vykonávať 160 záujemcov. Prvých 16 regionálnych centier podpory učiteľov vznikne v septembri.

Slovenská technická univerzita v Bratislave otvára výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzit

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

SaS s daňovým bonusom na deti nesúhlasí, no nebude ho vetovať

Návrh považuje za zlý a nespravodlivý, liberálom sa nepáči ani to, že financovaný má byť krátením rozpočtu samospráv. Sulík potvrdil, že v parlamente za tento návrh liberáli hlasovať nebudú.

OZPŠaV vyhlásil štrajkovú pohotovosť, 15. júna bude protestné zhromaždenie

Orgány zväzu rozhodli, že 15. júna sa uskutoční v Bratislave protestné zhromaždenie zamestnancov školstva s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, vrátane zvýšenia platov o desať percent pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla.

B. Gröhling: Ak budú školskí odborári protestovať, tak pôjdem asi s nimi

Ak budú školskí odborári protestovať z dôvodu, že sa nezvýšia platy v školstve, minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pôjde asi spolu s nimi.

Študenti z Ukrajiny budú môcť v SR študovať i vďaka štipendiám,vznikol nový fond

Štipendijný fond Pipi Dlhej Pančuchy podporí ukrajinských študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pred vojnou utiekli na Slovensko a budú tu študovať.