TASR

Ministerstvo školstva zverejnilo príspevok na učebnice, vydavatelia poukázali na výrazný pokles

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zverejnilo v uplynulých dňoch výšku príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024. Vydavatelia učebníc upozornili, že z minuloročných 11,4 milióna eur terajšie vedenie vyčlenilo sumu 5,5 milióna eur. Šéf rezortu Daniel Bútora tvrdí, že suma sa ešte môže zmeniť, no garantovať to zatiaľ nevie.

Základné vzdelanie bude usporiadané do troch na seba nadväzujúcich cyklov

Základné vzdelanie bude mať aj naďalej deväť ročníkov. Zmenou však je, že vnútorná štruktúra kurikula základného vzdelávania je usporiadaná do troch po sebe idúcich a na seba nadväzujúcich vzdelávacích cyklov. Vyplýva to zo zverejneného Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre základné vzdelávanie, podľa ktorého sa od septembra začne vzdelávať prvých 40 základných škôl.

Psychologička: Školské prostredie sa má zamerať na plánovanú a cielenú prevenciu

Školské prostredie by sa malo zamerať dlhodobo na plánovanú a cielenú prevenciu. Vhodné je motivovať na spoluprácu aj rodičov a zapojiť širšie okolie. V reakcii na incident v škole v Hrabušiciach na Spiši, kde mal žiak napadnúť učiteľku, to pre TASR uviedla psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beáta Sedlačková.

D. Bútora: Schválili sme nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie

Nový štátny vzdelávací program (ŠVP) sa stáva realitou a je schválený. Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa ŠVP od školského roka 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu.

Začínajú sa ústne maturitné skúšky, potrvajú do 9. júna

Maturantov v nasledujúcich dňoch čakajú ústne maturitné skúšky. Tie sa začínajú na niektorých školách od pondelka a potrvajú do 9. júna.

Štvrtáci v testovaní PIRLS dosiahli porovnateľný výsledok s priemerom krajín EÚ

V rámci medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka základných škôl (PIRLS 2021) dosiahli slovenskí žiaci lepší výsledok (529 bodov), ako je priemer škály PIRLS (500 bodov), a porovnateľný s priemerom krajín EÚ (527 bodov) aj OECD (528 bodov).

Špeciálna pedagogička: Počas akademického týždňa si majú žiaci naplánovať rozvrh

Mnohým maturantov sa počas tohto týždňa začal akademický týždeň a nasledujúci týždeň ich čakajú ústne maturitné skúšky.

Ministerstvo školstva chce financie pre VŠ za talentovaných štipendistov odoslať čím skôr

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR robí všetky kroky pre zabezpečenie čo najskoršieho odoslania finančných prostriedkov na vysoké školy, na ktorých študujú mladí ľudia v rámci štipendia Študujem doma, Slovensko ma odmení. Viaceré univerzity pre TASR potvrdili, že avizované financie na rozvoj práce s talentovanými štipendistami doteraz nedostali.