TASR

Slovenská republika pokračuje aj v programe CEEPUS IV

Slovenská republika sa svojím podpisom oficiálne pripojila k pokračovaniu Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS IV). Ten podporuje akademické mobility aktuálne v 17 európskych krajinách a umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl.

M. Fedák: Slovensko bude mať po prvýkrát záväzný kódex vedeckej integrity a etiky

Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku bude zásadným spôsobom riešiť otázky etiky v akademickom prostredí vrátane plagiátorstva, obťažovania či bossingu.

Trnava bude mať ako prvá na Slovensku obnovené všetky školské dvory

V budúcom roku sa chce mesto Trnava pustiť do obnovy školských dvorov na dvoch svojich základných školách (ZŠ). Má záujem získať na tento účel prostriedky z európskych fondov, poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili na septembrovej schôdzi spolufinancovanie obnovy v celkovej výške viac ako 500.000 eur.

P. Balík: Príspevok na nový počítač či tablet pre niektorých žiakov mešká

Finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu pre niektorých žiakov mešká. Ide o žiakov, ktorí patria do domácností s príjmom neprekračujúcim 60 percent mediánu príjmu.

UK považuje tvrdenie o zaostávaní v medzinárodných rebríčkoch za zavádzajúce

Bratislavská Univerzita Komenského (UK) považuje tvrdenia analytikov o "čoraz väčšom zaostávaní" v medzinárodných rebríčkoch za zavádzajúce a nekorektné. Tvrdí, že vzhľadom na stúpajúci počet hodnotených univerzít sa jej darí postavenie v rebríčkoch kontinuálne zlepšovať.

UK čoraz viac zaostáva za najlepšími univerzitami v okolí Slovenska

Univerzita Komenského (UK), dlhodobo považovaná za najlepšiu slovenskú vysokú školu, čoraz viac zaostáva za najlepšími univerzitami v okolitých krajinách Slovenska. V rokoch 2016 - 2018 sa ešte umiestňovala medzi 601. a 800. miestom v rebríčkoch Times, no dnes slovenské vysoké školy už nepatria ani medzi 1000 najlepších.

Na slovenských školách je potrebné zaviesť rolu digitálneho školníka

S nárastom IT infraštruktúry na slovenských školách je potrebné zaviesť novú rolu pracovníka - "digitálneho školníka". Úlohou školníkov by bolo zabezpečovať funkčnosť digitálnych technológií, počítačových sietí, bezpečnosť, fungovanie hardvérových komponentov, inštaláciu operačných systémov a riešiť problémy.

SAAVŠ: Od ďalšieho týždňa sa začnú uskutočňovať návštevy expertných skupín na vysokých školách

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) začne od nasledujúceho týždňa uskutočňovať návštevy expertných skupín na vysokých školách (VŠ). Budú pokračovať v overovaní vnútorného riadenia kvality vzdelávania na školách, ktoré sa začalo ešte pred letnými prázdninami.