Manuál 21 má na školách prepojiť mediálne zručnosti s aktívnym občianstvom

Manuál 21
Manuál 21 / Foto: Bigstock

Trenčín 16. marca (TASR) – Priniesť na školské vyučovanie témy, ako územné plánovanie či občianska participácia, bol hlavný cieľ vytvorenia novej online príručky pre pedagógov Manuál 21 – učíme sa pre 21. storočie. V rámci projektu OBJEKTív 21 ho vypracovali Mladí reportéri pre životné prostredie.
      

Podľa Richarda Medala z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne Manuál 21 ponúka vzdelávacie aktivity, ktoré prepájajú životné prostredie, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Obsahuje päť kapitol venovaných aktuálnym témam - klimatická kríza, zero waste, územné plánovanie, všímavé občianstvo a občianska participácia. Súčasťou každej kapitoly je video doplnené o pracovné listy a metodické pokyny. Z celkového počtu 32 aktivít je šesť v online podobe určených na dištančné vzdelávanie.
      

„Žiaci sa môžu vďaka praktickým aktivitám v manuáli naučiť čítať územné plány, ktoré sú mapami budúcnosti. Zistia, že aj mladý človek sa môže zapojiť do procesu pripomienkovania zmien územného plánu a navrhnúť napríklad skatepark či postaviť sa proti plánovej zástavbe územia,“ skonštatoval Medal s tým, že výstupy OBJEKTív 21 sú bezplatne dostupné na stiahnutie na webovej stránke projektu.
      

Na online konferencii OBJEKTívne 21 sa zúčastnila viac ako stovka účastníkov, z toho nadpolovičná väčšina pedagógov. Záštitu nad konferenciou prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.
      

„Robíte veci, ktoré sú spoločensky prínosné - pomáhate riešiť konkrétne problémy, upozorňujete na témy ochrany životného prostredia, biodiverzity či zmeny klímy, ktorými sa práve vaša generácia bude musieť zaoberať tak naliehavo ako doteraz žiadna iná. Teší ma, že prostredníctvom Mladých reportérov pre životné prostredie sa stávate angažovanými občanmi,“ povedala vo videopozdrave účastníkom konferencie prezidentka.

Čítajte viac o téme: Environmentálna výchova
Zdieľať na facebooku