Gramatika: Ako správne používať druhotnú predložku kvôli?

Príčinu a účel vyjadrujeme v slovenčine často nesprávne.
Príčinu a účel vyjadrujeme v slovenčine často nesprávne. / Foto: Unsplash

Na vyjadrenie príčiny a účelu sa v slovenčine okrem základnej príčinnej spojky „pre“ používajú aj ďalšie spojky. Tie však majú svoje odtienky a špecifiká a je nesprávne zamieňať ich bez ohľadu na význam. Týka sa to najmä druhotných predložiek kvôli, vďaka a vinou. V tomto príspevku sa zameriame na prvú z nich.


Predložka kvôli vznikla z predložkového pádu podstatného mena „k vôli“. Pôvodný význam je v nej stále citeľný, a preto sa má používať výlučne na vyjadrenie účelu alebo prospechu. Tak, aby sme ju prípadne mohli nahradiť spojeniami v záujme, v prospech, za účelom. Napriek tomu sa však často neprávom ocitá v príčinných väzbách.


Minulý týždeň boli kvôli chrípke zatvorené štyri základné a stredné školy v okrese. Predložka kvôli tu naznačuje, že školy sa zatvorili, aby sa vyšlo v ústrety chrípke, na podporu chrípky. To je, samozrejme, nezmysel a autor chcel povedať, že chrípka bola príčinou zatvorenia škôl. Mal preto napísať: školy boli zatvorené pre chrípku, v dôsledku chrípky.


Tá istá logická chyba sa týka viet: Médiá kvôli klesajúcim príjmom z reklamy bojujú o prežitie. Organizátor nenastúpil kvôli zraneniu. V 21. storočí sa oblasti trpiace nedostatkom vody môžu stať zdrojom vážnejších kríz, aké svet kedysi zažil kvôli rope. Arcibiskup Madtha prezidenta zároveň informoval o znepokojení Svätej stolice kvôli útokom na kostoly a iné cirkevné objekty.


Vo všetkých týchto prípadoch nejde o účel ani prospech, ale o príčinu. Správne by teda bolo napísať: médiá bojujú o prežitie v dôsledku klesajúcich príjmov z reklamy; organizátor nenastúpil pre zranenie; svet zažil krízy pre ropu; Svätá stolica sa znepokojuje pre útoky na kostoly.

 

Tento nešvár je už značne rozšírený, takže spomedzi výskytov predložky kvôli v médiách je pomerne ťažké vybrať tie, keď bola použitá správne. Účelový význam je prítomný napr. v konštatovaní zubárky, že poniektorí ľudia si ešte stále nezvykli na pravidelné prehliadky, akoby ich absolvovali iba z princípu a nie kvôli sebe. Priateľka bisexuála zasa môže oprávnene vyjadriť obavu, či ju partner neopustí kvôli mužovi. Typickým príkladom na vhodné zaradenie predložky kvôli však ostáva okrídlené: Učíme sa kvôli sebe, nie kvôli rodičom.

 

Silná tendencia vyjadrovať predložkou kvôli aj príčinné vzťahy sa však odrazila už aj v jazykovedných príručkách a Slovník súčasného slovenského jazyka pripúšťa jej použitie v tomto význame v hovorovej reči. Uvádza príklady ako: kvôli tebe ma otravovali policajti alebo Šikulovu vetu: Rozchádzajú sa kvôli ženám a kvôli peniazom.

 

Napriek tomu je pre uchovanie a rozvíjanie spisovnej slovenčiny vhodné pestovať rozlišovanie medzi príčinným a účelovým významom. A predložku „kvôli“ používať iba v tom druhom.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku