Gramatika - viacnásobný podmet a sloveso: Vystúpi premiér a prezident z lietadla? Alebo vystúpia?

Gramatika - viacnásobný podmet a sloveso
Gramatika - viacnásobný podmet a sloveso / Foto: Bigstock

Píše sa pri viacnásobnom podmete vo vete sloveso v jednotnom alebo množnom čísle?

 

"Atentátnik chcel odpáliť nálože počas zasadnutia parlamentu, na ktorom sa mal zúčastniť aj premiér a prezident."


Pri takto postavenej vete sa môžeme pýtať, či sa na zasadnutí "mal" zúčastniť premiér a prezident, alebo sa na zasadnutí "mali" zúčastniť premiér a prezident. Či je pri viacnásobnom podmete sloveso v jednotnom, alebo v množnom čísle.
      Medzi podmetom a prísudkom v zásade platí zhoda v čísle, ale práve pri viacnásobnom podmete to nie je nevyhnutné, sloveso môže byť aj v singulári. Má to však svoje pravidlá, sledovať treba niekoľko ukazovateľov:


      - či stojí prísudok pred podmetom, alebo za ním,
      - či je podmet konkrétny, alebo abstraktný,
      - či zúčastnení činitelia konajú ten istý dej spoločne,
      - či členy podmetu predstavujú synonymá,
      - či sú členy podmetu spojené priraďovacím spôsobom (najčastejšie spojkami a, aj), alebo podraďovacím spôsobom (najčastejšie spojkou s).

 

Rozhodujúce je práve poradie podmetu a prísudku. Ak stojí sloveso pred podmetom, býva častejšie v singulári, ak za podmetom, býva častejšie v pluráli. Pred podmetom máme sloveso napr. vo vete: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám síce potrebuje zmeny, ale nie také, aké v ňom chce strana a vláda presadiť. Za podmetom stojí sloveso vo vete: Počas mimoriadnej schôdze k odvolávaniu premiéra strana a vláda uprednostnili vlastný záujem nad záujmami ľudí v krajine.

 

Ak za prísudkom nasleduje abstraktný podmet, tendencia k jednotnému číslu je ešte silnejšia: Zabezpečíme, aby v Sýrii nebola vojna, aby zmizla chudoba a hlad, aby ľudia nemuseli utekať. Nikto neodhadne sily ženy, keď je ohrozená jej láska a vernosť. 

 

Avšak v pozícii za abstraktným podmetom sa sloveso znova zvykne formulovať v množnom čísle: Ide aj o prežitie demokratických pomerov, ktorým chudoba a hlad neprajú. Verila som, že naša láska a vernosť vydržia do konca života.

 

Spoločné konanie toho istého deja tiež podporuje plurál: Čínska strana a vláda sa rozhodli posunúť experiment ďalej a ustanoviť burzu cenných papierov.

 

Ak v úlohe podmetu vystupuje rad synoným, posilňuje sa tendencia k singuláru: Za bývalého režimu boli síce určité vymoženosti, napríklad, mladomanželské pôžičky, o prácu nebola núdza, ale sloboda a voľnosť dáva človeku predsa len viac.

 

Priraďovací vzťah členov v podmete väčšinou podporuje použitie slovesa v pluráli, kým podraďovací vzťah signalizuje vhodnosť singuláru, najmä ak je jeden z členov podmetu pri konaní deja očividne dominantný. Môžeme teda povedať: Adela a jej bratia bývali v detskom domove. Ale aj: Adela s bratmi bývala v detskom domove.

 

Na základe povedaného je teda zrejmé, že výpoveď môžeme variovať: Premiér a minister vystúpili z lietadla. Z lietadla vystúpil premiér a minister. Premiér s ministrom vystúpil z lietadla.

 

Do hry vstupuje poradie podmetu a prísudku, vzťah medzi členmi podmetu aj charakter členov podmetu. A tak hoci v zásade platí zhoda podmetu a prísudku v čísle a viacnásobnosť podmetu je predpokladom množného čísla aj v prísudku, uplatňujú sa tu ešte ďalšie činitele, ktoré môžu viesť k (legitímnemu) použitiu jednotného čísla. Dôležitá je súhra všetkých činiteľov, rozhodujúcim však ostáva, ako zvyčajne, zámer hovoriaceho.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku