Gramatika: Ako je to s medzerami pri spojovníku a pomlčke?

Správne písanie medzier v texte potrápi viacerých z nás.
Správne písanie medzier v texte potrápi viacerých z nás. / Foto: Shutterstock

V rámci písaného prejavu si neraz nevieme rady s grafickým spracovaním – používaním medzier pri interpunkcii. O tom, ako sa správne píšu medzery v rôznych príkladoch, hovorí norma STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností.


Vo všeobecnosti poznáme dva druhy medzier – bežnú a nedeliteľnú. Tá druhá sa používa vtedy, keď nechceme, aby nám medzi slovami či číslicami a značkami nastal riadkový zlom, aby neboli na rozličných riadkoch, ak by slovo vyšlo na zlome riadku.


Častou chybou je používanie medzier pri spojovníku a pomlčke. Spojovník píšeme bez medzier: krížom-krážom. Pomlčku píšeme s medzerami z oboch strán: staroba – choroba. Pomlčku píšeme aj pri časovom rozpätí: 1992 – 2018, marec – september. 


Pred bodkou, čiarkou, bodkočiarkou, výkričníkom, otáznikom a dvojbodkou nepíšeme medzeru, len za nimi. Čo si tým, Zuzana, myslela? Ak  sa veta končí nejakou skratkou, bodka za skratkou plní funkciu bodky na konci vety. Najčastejšou chybou je písanie medzery pred dvojbodkou. Dám vám na výber : čierne, alebo biele? Správne má táto veta vyzerať nasledovne: Dám vám na výber: čierne, alebo biele? Pri písaní dátumu platí rovnaké pravidlo: 12. 9. 2018 a nie 12.9.2018. 


Zátvorky oddeľujeme medzerami len z vonkajšej strany, nie z vnútornej. Hovoril o tom C. S. Lewis (1898 – 1963), že je to dobré. Často sú výrazy oddelené medzerou vo vnútri zátvorky – ( 1898 – 1963 ) – nie je to tak správne. 


Čo sa týka úvodzoviek, medzera je pred začiatočnou úvodzovkou „ a za koncovou úvodzovkou “. Vyzerá to nasledovne: „Myslím, teda som.“
 

Lomka sa píše bez medzier. Vyberiem sa na výlet a/alebo do kina.


V rámci čísloviek sa desatinné čísla oddeľujú desatinnou čiarkou bez medzery – 0,25. Radové číslovky píšeme s bodkou, za ktorou nasleduje medzera – 7. v poradí. A keď chceme vyjadriť percentá, oddelíme ich od čísla medzerou – 12 %.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku