Testovanie 9-2018: Deviataci v stredu 21. marca absolvujú celoslovenské Testovanie 9

Testovanie deviatakov sa uskutoční 21. marca.
Testovanie deviatakov sa uskutoční 21. marca. / Foto: Bigstock

Bratislava 19. marca (TASR) – Zhruba 37.400 deviatakov na celom Slovensku si v stredu 21. marca overí vedomosti z matematiky a z vyučovacieho jazyka v rámci Testovania 9. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským aj zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským aj zo slovenského jazyka a literatúry.


Testovanie sa v tomto školskom roku uskutoční na 1445 základných školách. Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.
"Cieľom Testovania 9 je overiť u žiakov ukončujúcich vzdelávanie na základných školách vedomosti, zručnosti a kompetencie vymedzené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré budú potrebovať pre svoje ďalšie vzdelávanie na stredných školách a zároveň sú nevyhnutné aj pre ich budúce uplatnenie na pracovnom trhu," uvádza rezort školstva. Výsledky jednotného testovania poskytnú školám informáciu o úrovni vedomostí a zručností ich žiakov, čo napomôže pri skvalitňovaní vzdelávania na základných školách.
"Do Testovania 9 je v tomto školskom roku prihlásených 34.865 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2509 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 26 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským," informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Z celkového počtu všetkých prihlásených žiakov je 3296 deviatakov so zdravotným znevýhodnením.
Na vybraných certifikačných školách sa Testovanie 9 uskutoční aj elektronickou formou. Na túto formu je prihlásených zhruba 900 žiakov z viac než 50 škôl. Výsledky žiakov v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy 17. apríla, výsledkové listy žiakov v papierovej podobe budú doručené základným školám koncom apríla.
Pre žiakov, ktorí sa nemôžu testovania zúčastniť, je určený náhradný termín, a to 5. apríla vo vybraných školách.

Čítajte viac o téme: Testovanie 9
Zdieľať na facebooku