Testovanie 9 - 2017: Testy a správne odpovede

Kompletné testy z Testovania 9-2017
Kompletné testy z Testovania 9-2017 / Zdroj: Pexels

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9–2017) sa uskutočnilo 5. apríla 2017 na 1 437 základných školách, z toho bolo 1 302 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 123 s vyučovacím jazykom maďarským, 11 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania bol zodpovedný Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM).

 

Ak si chcete otestovať svoje vedomosti aj vy, pozrite si kompletné testy, ktoré museli deviataci zvládnuť v roku 2017.

 

Slovenský jazyk a literatúra

Test zo slovenského jazyka a literatúry Testovanie 9-2017

Správne odpovede zo slovenského jazyka a literatúry Testovanie 9-2017

 

Matematika

Test z matematiky Testovanie 9-2017

Správne odpovede z matematiky Testovanie 9-2017

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Testovanie 9-2017

Správne odpovede zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Testovanie 9-2017


Maďarský jazyk a literatúra

Test z maďarského jazyka a literatúry Testovanie 9-2017

Správne odpovede z maďarského jazyka a literatúry Testovanie 9-2017


Matematika v maďarskom jazyku

Test z matematiky v maďarskom jazyku Testovanie 9-2017

Správne odpovede z matematiky v maďarskom jazyku Testovanie 9-2017


Ukrajinský jazyk a literatúra

Test z ukrajinského jazyka a literatúry Testovanie 9-2017

Správne odpovede z ukrajinského jazyka a literatúry Testovanie 9-2017

 


Zdroj: NÚCEM 
Čítajte viac o téme: Testovanie 9
Zdieľať na facebooku