Testovanie 9-2018 - termíny a špecifikácie testov

Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018.
Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018. / Foto: Shutterstock

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018 (streda). NÚCEM zverejnil špecifikácie testov T9 z matematiky a vyučovacích jazykov.


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa v školskom roku 2017/2018 uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2018 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

 

Informácie k testom Testovanie 9-2018

Pozrite si špecifikácie testov Testovanie 9 z matematiky a z vyučovacích jazykov.

Čítajte viac o téme: Testovanie 9
Zdieľať na facebooku