Pomôžte deťom zorganizovať ich nabitý program

  

Dnes už nie sú rodičia jediní, kto musí byť schopní zorganizovať si svoj čas.  Pre deti  sa stáva čoraz ťažšie  vtesnať  voľno-časové aktivity a povinnosti do 24 hodín.

Larry Alexander, špecialista pre rozvoj na Misisipskej štátnej univerzite, hovorí, že práve začiatok školského roka  je skvelý čas na vytvorenie organizačného plánu.

V dnešnej dobe rôzne krúžky a iné aktivity súťažia o priazeň našich detí a preto je veľmi dôležité, aby si rodičia so svojimi deťmi v pokoji sadli a pomohli im rozhodnúť sa, čo je pre ne najdôležitejšie. Alexander hovorí: „ Začnite so školou, časom potrebným pre presun do a zo školy a domácu úlohu. Potom nasledujú domáce povinnosti a čas, ktorý ostane  môže dieťa venovať voľno-časovým aktivitám.“ Študenti a žiaci často trávia čas atletikou, brigádou, relaxom alebo vzdelávacími kurzami.

„ Takéto aktivity sú dobré, ale nemalo by ich byť príliš veľa, aby  nepridávali stres do detského života.“ Alexander hovorí: „ Je dôležité, aby rodičia zakročili ak zistia, že je ich dieťa nadmieru zaťažené. V takom prípade, musí dieťa urobiť ťažké rozhodnutie a nejaké aktivity stopnúť alebo na čas vypustiť.“ Niektoré aktivity, totiž môžu zabrať viac času ako si dokážeme predstaviť.  Študenti, hrajúci na hudobný nástroj, môžu začať hrať aj v školskej kapele, ale potrebujú aj veľa cvičiť aby boli úspešní.

Kathy Baker, vedúca hudobnej skupiny na Armstrongovej strednej škole v Starkville , hovorí, že sa oplatí investovať čas do hrania na hudobnom nástroji. „ Keď sa niekto učí hrať na hudobnom nástroji, doslovne sa učí nový jazyk, v ktorom môže vyjadriť samého seba,  spôsobom akým  to do teraz nerobil." Bakerová hovorí: "Učiť sa hrať na hudobnom nástroji, spievať alebo písať hudbu je úžasný spôsob ako  rozvíjať niektoré dôležité zručnosti ako napríklad stanovovanie cieľov, organizácia času  a schopnosť orientovať sa na detail."

Hovorí, že výhody presahujú aj obyčajnú radosť , keď sa vo vašom rozvrhu objaví hudba.

organizacia programu deti-eduworld.sk„ Výskumy ukazujú, že mladí ľudia, ktorí  sú zapojení v aktivitách s hudbou majú silnejšie nervové spoje, ktoré im tiež pomáhajú zlepšovať spracovanie informácií, zvyšujú IQ, zlepšujú pamäť, pozornosť a koordináciu." Bakerová tvrdí: „Hudba a hranie na hudobných nástrojoch sú skvelým spôsobom  ako sa dieťa môže učiť prejaviť svoje emócie pozitívnou, konštruktívnou a kreatívnou cestou.“

Kľúč k tomu, aby cvičenie na hudobnom nástroji alebo iná aktivita pasovala do rozvrhu celého dňa je aby sa stala súčasťou a obyčajnou rutinou života mladého človeka.

„ Veľa aktivít vyžaduje, aby mladí ľudia trávili časť každého dňa prácou na projekte alebo zlepšovali svoje zručnosti,“ hovorí  Alexander. „ Učiť sa takejto vytrvalosti už v mladosti vedie deti k zodpovednosti  počas dospelosti.“

A keďže máme len jedno detstvo, je dôležité vedieť povedať nie„Pretože sa nám nejaká činnosť zdá zábavná a dobrá neznamená to, že vaše dieťa vy sa jej automaticky malo zúčastniť.

Rodičia a mladí ľudia by sa tak mali naučiť vyhýbať  pasci- povinnosťami preplneného života.“ Hovorí Alexander.


(Originál: Nabitý program, núti mladých, aby si dobre zorganizovali svoj čas) Preložila Eva Ďubeková
Zdieľať na facebooku