Je aktivizmus u tínedžera dôvodom pre obavy alebo ho v tom podporovať?

Mnohí tínedžeri chcú fungovanie sveta okolo nich ovplyvniť.
Mnohí tínedžeri chcú fungovanie sveta okolo nich ovplyvniť. / Zdroj: Pexels

V období dospievania sú mladí ľudia obzvlášť citliví na spravodlivosť a krivdu, ktorá sa deje vo svete. Utvára sa ich pohľad na svet, formujú sa názory na spoločenské dianie. Pubertálna kritickosť v nich posilňuje vieru, že na mnohé problémy a otázky poznajú odpovede lepšie ako predchádzajúce generácie. Niektorí rodičia sa nad naivitou svojich dospievajúcich detí pousmejú a mávnu rukou, iní majú skôr obavy a snažia sa tieto tendencie k záchrane sveta u svojich detí utlmiť.

 

Prečo podporovať aktivizmus u svojho tínedžera?

Dôvodov, prečo by mali rodičia v tomto smere zvoliť cestu podpory je niekoľko.

 

Mladosť je čas utvárania identity

Počas dospievania, ktoré je plné turbulencií, stoja mladí ľudia pred dôležitou úlohou utvorenia svojho ja a vlastnej identity. Súčasťou hľadania odpovedí na otázky „Kto vlastne som?“ je aj formovanie svetonázoru na svet, za čím si stojím, čo považujem za dobré a zlé. Aktívna účasť na dianí v spoločnosti tak podporuje u mladých utváranie vlastnej identity.

 

Rozvoj hodnôt a kritického myslenia

Okrem svetonázoru si mladí ľudia ujasňujú svoje hodnoty, ktoré v nich rodičia zasiali už v detstve. Vďaka väčšej kritickosti však začínajú podliehať doteraz žité hodnoty revízii, dospievajúci potrebujú rôzne hodnoty zažiť v praxi na to, aby si ich utvrdili. Aktivizmus im dáva pre toto priestor: narážajú na hranice hodnotových stretov, na konflikty hodnôt, s ktorými sa musia naučiť pracovať. Aj keď môže byť aktivizmus mladých niekedy na prvý pohľad veľmi extrémny a budete počuť jasné stanoviská o tom, čo je dobré a zlé, nebuďte k mladým príliš kritickí. Prax aktivizmu ich napriek vehementným stanoviskám bude stále nútiť zvažovať rôzne nejednoznačné otázky a dilemy a posilní to ich schopnosť kritického myslenia. K podpore kritického myslenia však určite budú potrebovať diskusiu a citlivé vedenie zo strany dospelého.

 

Rozvoj zodpovednosti k svojmu okoliu

Chcete, aby z vašich dospievajúcich detí vyrástli zodpovední ľudia? Aktivizmus nie je len o protestoch s transparentmi – vytvára mladým ľuďom možnosť zažiť a rozvíjať zodpovednosť k svojmu okoliu – rodine, komunite, či životnému prostrediu.

 

Potreba príslušnosti

Pre mladých je nesmierne dôležité zažiť si pocit, že niekam patria. Pokiaľ sa stanú súčasťou skupiny kamarátov, športového klubu či aktivistov, pomáha im to naučiť sa balansovať medzi dvoma dôležitými schopnosťami –prispôsobiť sa, spolupracovať a zároveň sa vedieť vymedziť. 

 

Intelektuálny rast

Škola pre mnohých dospievajúcich nie je dostatočne zaujímavá a podnetná. Výhodou aktivizmu je, že núti mladých ľudí viac študovať nad rámec školy, ponárať sa v mnohých otázkach viac do hĺbky a kritickejšie analyzovať argumenty.

 

Rozvoj kreativity a sebavyjadrenia

Mladí ľudia majú veľkú potrebu vyjadriť sa, ukázať, čo v nich je, vyjadriť svoju vášeň a energiu. Aktivizmus umožňuje mladým túto potrebu napĺňať pre dobrý účel.

 

Utužovanie vzťahov v rodine

Aktivizmus nemusí byť nutne zdrojom konfliktov v rodine. Pokúste sa pozrieť na situáciu optikou vášho dieťaťa. Ak nájde u vás pochopenie, či dokonca ochotu sa tiež zapojiť, prinesie to utuženie vzťahu. Možno sa verbálneho obdivu či poďakovania nedočkáte, no pokiaľ navštívite protest za klímu s vašim dieťaťom, bude to niečo, na čo určite nezabudne. Vyjadríte tým totiž niečo, čo v období dospievania od vás nesmierne potrebuje – pocit, že je pochopené dospelým človekom.

 

Mladí ľudia bývajú obzvlášť zapálení voči nespravodlivosti, ktorú vo svojom okolí vidia. / Zdroj: Pexels

 

Ako podporovať aktivizmus

Rodičia nie vždy vedia, aké stanovisko zaujať, keď sa ich dieťa začne zaujímať o spoločenské dianie a chce sa aktívne zapojiť. Možno sami nemajú v otázkach, ktoré dieťa rieši jasno, majú iný názor alebo nevedia posúdiť, nakoľko má aktivizmus vôbec zmysel, či je správny a bezpečný. Každý rodič by preto mal začať od seba.

 

Ohliadnite sa za svojou mladosťou a ideálmi

Spomeňte si na svoje mladé časy – čo boli témy, ktoré vás zaujímali a už ste na ne zabudli? Možno ste sa venovali ochrane prírody, viac riešili politiku. Úprimne si odpovedzte, stratili tieto  témy na vážnosti, alebo ich skôr prevalcovali každodenné povinnosti? Je prirodzené, že ako dospejeme, založíme si rodinu, na problémy sveta už neostáva toľko času ako v mladosti. To však nemusí znamenať, že samotný aktivizmus a záujem o svet je zbytočný.

 

Sebareflexia vlastného postoja k aktivizmu

Skôr než sa pustíte do diskusie so svojimi deťmi, preskúmajte u seba, aký je vlastne váš postoj k aktívnemu občianstvu, dobrovoľníctvu či službám komunite. Sú formy, ktoré považujete za lepšie ako iné? Prečo je to tak, z akých skúseností a hodnôt to vychádza? Má váš postoj korene v nejakom náboženstve či životnom štýle? To sú otázky, na ktoré by ste mali u seba nájsť odpoveď. Vďaka takejto sebareflexii budete môcť byť otvorenejší v diskusii s dieťaťom, ktoré vás hneď neprekvapí nejakou otázkou. Zároveň spoznanie vlastného názoru vám môže pomôcť pochopiť, prečo z niektorých aktivít dieťaťa máte väčšiu radosť (napr. účasť na verejnoprospešnej zbierke) ako z iných (účasť na proteste) a či je tento rozdiel založený na argumentoch alebo na emócii ako je napríklad strach.

 

Zdieľajte s tínedžermi svoje skúsenosti s aktivizmom a pomocou komunite

Zaspomínajte si na november 1989 – porozprávajte sa s deťmi, prečo ste sa vtedy (ne)zapojili do demonštrácií a ako to vnímate spätne. Alebo si pripomeňte nedávne veľké protesty Za slušné Slovensko. Hovorte s nimi o svojich skúsenostiach s pomocou v komunite z prítomnosti a minulosti, prípadne či zvažujete nejakú formu zapojenia v budúcnosti. Cez vlastné skúsenosti môžete s deťmi tému otvoriť.

 

Otvorene diskutujte

Berte vašich tínedžerov doma vážne a otvorene s nimi diskutujte o spoločenských problémoch. Dospelí sú už často právom unavení množstvom spoločenských problémov, ktoré sa dejú vo svete a nechcú o nich diskutovať ani sa nimi zaoberať. To môžu vaše deti vnímať tak, že situáciu ignorujete. Pochopte, že vaše deti ešte majú energiu a motiváciu tieto problémy vnímať a riešiť. Skúste sa prekonať a ukázať, že ani vám nie je „osud sveta“ ľahostajný. Buďte pre nich vzorom – neostaňte len pri frflaní, ale diskutujte o tom, čo by sa malo zmeniť a zaujímajte sa aj o pohľad vášho dieťaťa.

 

Ponúkajte rôzne formy aktivizmu

Aktivizmus, to nie je len pochodovanie s transparentmi. Už od útleho veku by ste mali viesť svoje deti k tomu, aby neboli voči svojmu okoliu ľahostajné. Môžete spoločne vyčistiť ihrisko, kde sa chodíte hrať, či zveľadiť okolie vášho bydliska výsadbou kvetov. Aj tým ukazujete svojmu dieťaťu, že aktivizmus má mnoho podôb. Pokiaľ vaše dieťa začne hovoriť o aktivizme iba ako o pochodoch či podpisovaní petícií, choďte mu príkladom – možno ste sami zapojení do dobročinných činností ako sú zber šatstva, dobrovoľníčenie vo firme, kde pracujete. Ukážete tak dieťaťu, že aktivizmus a spoločenská zodpovednosť môže mať rôzne podoby.

 

Dodajte im emocionálnu podporu

Aktivizmus prináša vyhrotené emócie: vzrušenie z pocitu niečoho väčšieho ako sme my sami, radosť z dobrej práce, ale aj obrovské frustrácie a sklamania z práce, ktorá môže byť nekonečná a jej výsledky málo viditeľné. Takáto ambivalencia a intenzita emócií môže mladého človeka prekvapiť a prevalcovať. Rodič by mal svojmu dospievajúcemu dieťaťu pomôcť tieto emócie spracovať. Dajme im pochopenie bez toho, aby sme od aktivizmu odhovárali. Vysvetlime im, že sklamania aj únava sú prirodzená súčasť dlhodobých snáh a cieľov, napríklad boj za ochranu klímy je určite bojom veľkým a dlhodobým. Hovorme s nimi o tom, že aj v aktivizme je dôležitý „work-life balans“ – občas si oddýchnuť, dopriať si aj drobné radosti, dobiť baterky. Či už sa vaše deti budú aktivizmu venovať dlhodobo alebo krátkodobo – naučte ich, aby svoje prežívanie neignorovali a hovorili o ňom.

 

Zapojte sa aj vy

Deti množstvo správania kopírujú práve odpozeraním od rodičov. Inak to nie je ani v aktivizme. Pokiaľ chcete, aby sa vaše dieťa zaujímalo o dianie vo svete, nebolo k svojmu okoliu ľahostajné – buďte mu príkladom. Nielen že tým utužíte vaše vzťahy, ale je väčšia šanca, že vaše dieťa nebude svoj aktivizmus a s ním súvisiace činnosti pred vami skrývať.

 

 

Prečítajte si tiež rozhovor so študentom Dávidom Strakom, ako aktívni stredoškoláci urobili najväčší protikorupčný pochod v histórii Slovenska

 

Podpora aktivizmu vs. ochrana svojich detí

Mnoho rodičov sa zdráha podporovať aktivizmus svojich detí aj z dôvodu obáv o ich bezpečnosť a zdravie. Možno by ste ocenili, ak v rámci partie kamarátov vyčistia blízke rameno rieky, ale v hlave vidíte dramatický scenár, ako ekologický aktivizmus vášho dieťaťa prerastie do nebezpečných blokád tovární. Je vôbec možné podporovať aktivizmus svojho dospievajúceho dieťaťa a zároveň ho vyvarovať pred nebezpečenstvami aktivizmu?

 

Vaše dieťa neochránite pred všetkými rizikami. Viac ako zákazy bude fungovať dôvera. Povzbudzujte dieťa, aby bolo kritické aj k aktivizmu. Diskutujte s ním o benefitoch a rizikách nenásilných vs. násilných protestov a akcií. Diskutujte s ním o tom, kde je vlastne vôbec hranica medzi násilným a nenásilným protestom. Akceptujte, že na túto otázku môžete mať rôzne názory, obzvlášť preto, že vaše dieťa si názor ešte len formuje, hoci ho bude tvrdo presadzovať. Svoje stanovisko sa nebojte vyjadriť, ale majte na pamäti, že na tieto otázky neexistujú univerzálne odpovede a ani odborníci na extrémizmus, psychológovia, sociológovia nie sú jednotní vo vnímaní efektivity rôznorodých druhoch aktivizmu či občianskej „neposlušnosti“.

 

Rodič by mal okrem podpory určite s deťmi hovoriť aj o bezpečnosti:

  • Bezpečnosť zdravia a života

Motivujte dieťa, aby spolupracovalo s overenými organizáciami, ktoré ponúkajú napríklad školenia k bezpečnosti, dobrovoľnícke zmluvy a podobne. Naučte ich, ako sa majú chrániť, prispejte im na kurz prvej pomoci, kde sa okrem poskytnutia prvej pomoci naučia lepšie zvládať život a zdravie ohrozujúce situácie.

 

  • Trestnoprávne dôsledky

Hovorte s dieťaťom, že aktivizmus v rôznych časoch môže priniesť aj trestnoprávne dôsledky - či ide o adekvátne sankcie alebo o zneužitie moci štátu. Vaše dospievajúce dieťa by malo porozumieť, ako a či môžu takéto dôsledky ohroziť jeho budúcnosť a ako takéto riziko minimalizovať. Napríklad mnohé pomáhajúce profesie, ale aj iní zamestnávatelia, neakceptujú uchádzačov, ktorí majú záznam v registri trestov.

 

  • Hranice aktivizmu a osobného života

Veľká oddanosť a náročnosť aktivizmu má nepochybne dopad na osobný život a duševné zdravie mladého človeka. Učme preto mladých, aby nezávislo od pomoci druhým mysleli aj na seba a starali sa aj o svoju pohodu.

 

  • Efektivita aktivizmu

História ukazuje, že rôzne hnutia, ktoré boli spočiatku vnímané veľmi kriticky mali svoj spoločenský význam. Nikto z nás nevidí do budúcna, no mali by sme svoje deti povzbudzovať, aby vždy zvážili efektívnosť či vhodnosť aktivít, ktorým sa venujú. Ukážkou toho sú aktuálne nepokojné protesty v USA. Stáť za myšlienkou rovnoprávnosti nemusí vždy znamenať jednohlasné schvaľovanie všetkých foriem protestov.

 

Nech už sa rodičom zdajú rebélia a aktivizmus mládeže občas prehnané, nemali by sme byť k našim dospievajúcim deťom príliš kritickí. Veď mnohé dôležité zmeny spoločnosti mali začiatok práve v dynamike a odvahe mladých ľudí. Nebojme sa ich preto v ich odvahe podporiť a podporiť túto odvahu aj u seba samých.

 


Použité zdroje:
Zawadzka, Anna Maria & Iwanowska, Magdalena & Borchet, Judyta. (2018). The Role of Parents, Social Media and Materialism in Teenage Activism. 13. Social Psychological Bulletin 13(4). DOI: 10.32872/spb.v13i4.26706
Beresin, Eugene. (2018). Why Activism Is Good for Teens—And the Country. Psychology Today.
Zdieľať na facebooku