Tehotné ženy, pôrody a COVID-19 - najčastejšie otázky a odpovede

Ako by sa mali správať tehotné ženy počas pandémie?
Ako by sa mali správať tehotné ženy počas pandémie? / Foto: Bigstock

Nový koronavírus v mnohých vyvoláva strach a obavy. Výnimkou nie sú ani tehotné ženy, ktoré sa neboja len o svoje zdravie, ale aj o zdravie svojho nenarodeného dieťaťa. Pripravili sme preto odpovede na najčastejšie otázky tehotných žien v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Ako veľmi ohrozuje nový koronavírus tehotné ženy?

V súčasnosti to vyzerá tak, že u tehotných žien nehrozí horší priebeh infekcie v porovnaní s inými zdravými dospelými osobami. Predpokladá sa, že tehotné ženy by v prípade infikovania sa novým koronavírusom zažívali iba mierne, prípadne stredne závažné príznaky podobné prechladnutiu alebo chrípke.

Treba však poznamenať, že tehotné ženy sú vo všeobecnosti náchylnejšie na infekcie oproti ženám, ktoré nie sú tehotné a to nabáda na zvýšenú opatrnosť u tehotných žien.

 

Aký je dopad infekcie na dieťa v prípade, že sa u tehotnej ženy potvrdí infekcia COVID-19?

Nakoľko ide o nový vírus, nemala vedecká obec ešte dostatok času spoznať všetky jeho úskalia. Zatiaľ však nie je dôkaz, že by táto infekcia u tehotnej ženy mohla viesť k riziku potratu. Rovnako sa zatiaľ nepotvrdilo, že by samotný vírus ohrozil vývin nenarodeného dieťaťa. Existuje však riziko, že by sa vírus preniesol na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu.

 

Čo má robiť tehotná žena, aby sa chránila pred ochorením COVID-19?

Každá tehotná žena by sa mala riadiť aktuálnymi nariadeniami v krajine. Okrem toho by mala dodržiavať nasledovné odporúčania:

  • Pravidelne si umývať ruky.
  • Obmedziť prepravu hromadnou dopravou.
  • Vyhýbať sa ľuďom, ktorí majú akékoľvek príznaky ochorenia.
  • Pokiaľ je to možné, pracovať z domu.
  • Vyhýbať sa miestam s vyšším výskytom osôb.
  • Obmedziť stretávanie s priateľmi a rodinou, využiť namiesto toho iné spôsoby kontaktu, napr. cez telefón a internet.

 

Sú ženy zraniteľnou skupinou?

Vláda Veľkej Británie nariadila 16.marca zaradiť tehotné ženy do kategórie „zraniteľných skupín“. Toto rozhodnutie prišlo napriek tomu, že neexistujú dôkazy, že by nový koronavírus významnejšie ohrozoval tehotné ženy, ako je tomu napríklad u starších. Ide teda zo strany britskej vlády o preventívne opatrenie. Je totiž známe, že u časti žien môže tehotenstvo zmeniť spôsob, ako ich telo zvláda závažnejšie ochorenia.

Na Slovensku neboli tehotné ženy zatiaľ zaradené do rizikovej skupiny. To však neznamená, že by sa nemali riadiť preventívnymi opatreniami.

 

Môžu tehotné ženy chodiť naďalej do práce?

Tehotné ženy by sa v ideálnom prípade mali so svojím zamestnávateľom dohodnúť na práci z domu, prípadne na preradení na inú prácu, kde bude možné minimalizovať kontakt s inými ľuďmi. Pri práci by mali používať ochranné pomôcky.

Podľa vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 6. apríla 2020 pre OZ Ženské kruhy môže tehotná žena požiadať o práceneschopnosť ako preventívne opatrenie pred nakazením, pokiaľ nemá možnosť pracovať z domu. Je to predovšetkým z dôvodu, že ide o nový vírus a jeho dopady na tehotné ženy sa stále skúmajú.

 

Môžu sa tehotné ženy zúčastňovať pravidelných poradní u gynekológa?

Nie je dôvod, aby sa ženy týchto prehliadok nezúčastňovali. Viacerí špecialisti aktuálne prijali také opatrenia, vďaka ktorým je v čakárňach menej pacientov. Pravidelné kontroly u gynekológa sú pre zabezpečenie zdravia ženy a jej nenarodeného dieťaťa veľmi dôležité.

Pokiaľ má žena akékoľvek príznaky ochorenia, mala by sa telefonicky poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom a prípadnú návštevu poradne odložiť, aby neohrozila iné pacientky a zdravotnícky personál.

 

Čo má robiť tehotná žena v prípade výskytu príznakov ochorenia?

Dôležité je nepodliehať panike. V prípade výskytu príznakov podobných prechladnutiu či chrípke je potrebné ostať doma, zvýšiť príjem tekutín a vitamínov a to minimálne po dobu 7 dní. Nie je nutné hneď absolvovať test na koronavírus. Môže sa telefonicky poradiť so svojim všeobecným lekárom alebo gynekológom.

Pokiaľ príznaky neustúpia ani po 7 dňoch, prípadne dochádza  zhoršeniu zdravotného stavu, mala by sa žena poradiť s lekárom, alebo kontaktovať linku call centra regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR. Ich zoznam nájdete na: www.korona.gov.sk.

V prípade náhleho zhoršeného zdravotného stavu je nutné privolať rýchlu zdravotnú pomoc na linke 112, popísať príznaky, informovať o tehotenstve a o prípadnom kontakte s nakazeným COVID-19 alebo o pobyte v zahraničí. Pred dispečerom ani zdravotníckym personálom nezatajujte nič zo svojho zdravotného stavu ani cestovateľskej anamnézy!

 

Ako prebieha pôrod počas pandémie COVID-19 na Slovensku?

Mnohé tehotné ženy majú v súčasnej situácii obavy z pôrodu. Aktuálne verejnosť zaskočila informácia z väčšiny nemocníc, ktoré zastavili možnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Dňa 6. apríla 2020 vydalo MZ SR nasledovné vyjadrenie k pôrodnej starostlivosti počas epidémie:

  • Návštevy mamičiek v nemocniciach sú aktuálne obmedzené.
  • Vzhľadom na ochranu zdravia je nutné dbať na bezpečnostné a hygienické opatrenia, napr. nosenie rúšok na oddelení (pacientkami aj zdravotníckym personálom).
  • Rodiace mamičky s podozrením/potvrdeným COVID-19 sú izolované od ostatných mamičiek a ošetrované samostatným personálom, ktorý bude využívať špeciálne ochranné pomôcky.
  • Nie je vydaný vyslovený zákaz prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Odporúča sa obmedziť počet osôb na pôrodnej sále.  Je preto vždy nutné skontrolovať usmernenie danej pôrodnice.
 

Umožniť prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode zatiaľ presadzuje napríklad primár a prednosta Gynekologicko - pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Peter Kaščák, PhD. K tomuto postoju sa pridala už aj Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ktorá to oznámila dňa 8.apríla na svojej sociálnej sieti. Situácia sa môže každým dňom meniť, je preto potrebné sledovať stránky konkrétnych pôrodníc.

 

Čo sa deje, ak sa u tehotnej ženy potvrdí ochorenie COVID-19?

V prípade potvrdenia ochorenia je potrebné riadiť sa usmernením zdravotníckeho personálu. Je vysoko pravdepodobné, že tehotnej žene nariadia liečbu doma a bude musieť dodržiavať karanténu. V prípade, že má v čase karanténneho opatrenia naplánovanú tehotenskú poradňu, mala by sa telefonicky informovať u svojho gynekológa o ďalšom postupe. Pokiaľ tehotná žena s potvrdeným COVID-19 začne rodiť, je povinná o tom informovať zdravotnícky personál, ktorý tomu následne prispôsobí opatrenia, aby pôrod mohol prebehnúť v bezpečí pre všetkých zúčastnených.

 

Zatiaľ neexistujú dôvody, aby tehotná žena s potvrdenou infekciou COVID-19 nemohla porodiť vaginálnym pôrodom. Stále platí, že pôrod cisárskym rezom má byť realizovaný len v odôvodnených prípadoch. COVID-19 takýmto prípadom podľa WHO nie je. Je možné využiť epidurálnu pôrodnú analgéziu, avšak inhalácia plynu na tlmenie bolesti ENTONOX sa obmedzuje vzhľadom na riziko zhoršenia infekcie pri jeho aplikácii. Rovnako medzinárodné odporúčania nezakazujú infikovanej matke kontakt s novorodencom alebo dojčenie, samozrejme, za predpokladu dodržiavania hygienických zásad a nosenia rúška.

 


Zoznam použitých zdrojov:
Vyjadrenie MZ SR k pôrodnej starostlivosti počas epidémie z dňa 6.4.2020 ako dopyt na list občianskeho združenia Ženské kruhy.
Royal College of Obstetrician and Gynaecologists, 2020. Coronavirus infection and pregnancy
Ministerstvo zdravotníctva SR. (b.r.). COVID-19: Osoby s vyšším rizikom (informačný materiál).
Gynekologická a kožná ambulancia Košice Dermagyn.  
Čítajte viac o téme: Pôrod, Tehotenstvo, Koronavírus
Zdieľať na facebooku