Aj študenti potrebujú na pohovoroch uspieť. Ako im môže pomôcť škola?

  Foto: quietrev.com

Personalisti často upozorňujú, že veľká časť uchádzačov, ktorí sa dostavia na pohovor, nie sú nakoniec na hľadanú pozíciu vhodní. To sa týka aj študentov, ktorí si hľadajú prácu ešte počas štúdia, ale aj čerstvých absolventov. Často im totiž chýbajú nielen technické zručnosti potrebné na vykonávanie práce, ale aj „mäkké“ zručnosti ako adaptabilita, komunikačné schopnosti a zručnosti v riešení komplexných problémov. Mladí ľudia sa nevedia jednoducho na pohovoroch predať. A tomuto problému by sme sa mali začať venovať skôr, ako mladí ľudia na pohovory začnú chodiť. Ako im môže v tomto smere pomôcť škola?

 

Povedzte si o konverzácii na pohovore

Veľká časť výberových pracovníkov tvrdí, že absolventi jednoducho neprichádzajú na pohovory pripravení. Nemajú premyslené odpovede, nevedia sa vyjadriť a toto je schopnosť, ktorú ich treba naučiť. Učenie „pohovorových“ schopností povzbudí študentov viac rozprávať. Chceme od študentov, aby mali dobré písacie zručnosti, čo ide na úkor verbálneho prejavu, ktorý je kľúčom k úspešnému zvládnutiu pohovoru. Kurzy učenia na prijímacie pohovory kladú dôraz na verejný prejav, čo pozdvihne najmä nesmelším študentom sebavedomie nebáť sa vyjadriť pred väčším auditóriom.

 

Ako učiť študentov schopnosti potrebné na pohovory

Možností a spôsobov je viac a pre študentov sú efektívne a prospešné. Medzi potrebné schopnosti sa zaraďuje najmä kritické myslenie, výskum a dobré komunikačné schopnosti. Pozrite si niekoľko nápadov, ako môžete pozdvihnúť sebavedomie študentov, aby boli na pohovoroch úspešnejší.

 

1. Ukážte, ako má vyzerať dobrý pohovor.

Lepšie vidieť než stokrát počuť. Aj v tomto prípade sa môžeme riadiť touto múdrosťou. Poskytnite študentom dobrý príklad pohovoru buď cez videoukážku alebo sami zinscenujte pohovor za účasti učiteľov a rodičov študentov ako aktérov v pohovore. Po skončení ukážky sa spýtajte študentov na spätnú väzbu, prečo bol podľa nich pohovor dobrý alebo zlý.

 

2. Urobte simulovaný pohovor, v ktorom budú aktérmi študenti.

Tentokrát budú v roli personalistu a uchádzača o pozíciu študenti. „Personalistovi“ poskytnite papier s požiadavkami a opisom ľubovoľnej pozície a uchádzačovi zoznam schopností a zručností, ktoré potrebuje na pozíciu. Budú nútení sami sa pýtať otázky a aj na ne náležite odpovedať.

 

3. Vzbuďte u študentov záujem urobiť si prieskum o pozícii.

Povedzte študentom, nech navštívia stránky rôznych firiem a ponúkaných pozícii len podľa názvov, na základe ktorých budú musieť vymyslieť otázky, ktoré by sa ich mohli personalisti pýtať na pohovoroch. Následne s nimi o týchto otázkach diskutujte, prípadne ich použite v simulovanom pohovore.

 


Zdroj: edudemic.com
Zdieľať na facebooku