Nie si rodený rečník? Predniesť kvalitný prejav sa môžeš naučiť

  Foto: Shutterstock

Projekt na základnej škole, rečnícky prednes na strednej škole a prezentácie na vysokej škole. Toto všetko si vyžaduje dobrú úroveň prejavu, samozrejme, v závislosti od veku žiaka sú očakávania iné. Každý však dobrý prejav bude potrebovať. Budete si hľadať dobrú prácu, budete musieť predstaviť svoj projekt vo firme, predniesť príhovor na firemnej akcii alebo zostanete v akademickej sfére a bude musieť svojím prejavom zaujať študentov.

Niekto má to šťastie od narodenia, že jeho prejav a prezentačné schopnosti sú pútavé a presvedčivé. Iný na tom musí poriadne zapracovať. Hoci sú odporúčania veľmi jednoduché, zdokonaliť sa v celkovom prejave môžete len v spojení s praxou. Preto sa nevyhýbajte verejným vvystúpeniam a skúšajte svoje schopnosti pred publikom vždy, keď sa vám naskytne príležitosť.

1. Precvičte si reč na „neostro“.

Precvičte si prejav v hlave a aj pred menším publikom, napr. doma pred členmi rodiny. Cvičte svoj prejav nahlas, aby ste sa počuli a snažte sa vyvarovať pomocným slovám, ktoré slúžia ako „barličky“ a „slovná vata“, ktorou chcete zaplniť prázdny priestor v prejave. Sú skôr na škodu, publikum znervózňujú. Ak si počas medzery a náhleho ticha neviete spomenúť, čo ste chceli povedať, urobte krátku niekoľkosekundovú pauzu a pokračujte ďalej. Nepoužívajte „vatu“ v podobe slov „hmmm“, „noo“.

 

2. Udržujte očný kontakt s publikom.

Nepozerajte sa do zeme, ani do stropu. Pozerajte sa priamo pred seba na publikum a do očí poslucháčom. Nielenže uvidíte reakcie a reč tela poslucháčov, ale budete v nich tiež vzbudzovať pocit, že vám záleží na tom, či vás počúvajú a neberiete to len ako povinnosť a chcete to mať čím skôr za sebou. Neplašte sa a buďte sebavedomí. S tým súvisí aj vzpriamený postoj.

 

3. Boj s trémou.

Ak cítite trému a nervy pred prejavom, zhlboka sa viackrát nadýchnite. Použite svoju energiu na prejav a nedovoľte stresu, aby vám ju uberal.

 

4. Nečítajte svoj prejav.

Prednášajte prejav spamäti a zo srdca. Prípadne si zoberte so sebou malú kartičku s niekoľkými bodmi a položte si ho na rečnícky pult.

 

5. Zjednodušte si to.

PowerPoint s veľkým množstvom textu nie je dobrý spôsob, ako zaujať obecenstvo. Keď už musíte použiť PowerPoint, dajte doň len niekoľko bodov s pár slovami a vložte tam viac obrázkov alebo grafov v závislosti od vašej témy. Hlavná myšlienka musí byť jasná a jednoduchá. Jasne vyjadrite svoje myšlienky.

 

6. Nemajte prejav dlhý.

Ideálny prejav by nemal byť dlhší než 10 minút. Publikum sa začne potom mrviť, rozptyľovať a prinajhoršom nudiť.

 

Zdieľať na facebooku