Dievčenské priateľstvá môžu byť úžasné, ale i plné intríg

Dievčenské priateľstvá
Dievčenské priateľstvá / Ilustračné foto: Bigstock

Ľudské vzťahy vždy boli a budú súčasťou života každého človeka. Významnú úlohu predstavujú dokonca už tie vzťahy, ktoré si deti vytvárajú v ranom veku na základných školách. Je to ich prvý výber okruhu ľudí, ktorí sa stanú ich priateľmi a pri ich výbere im nepomáha nik iný.


Priateľstvá na celý život už na základnej škole

V škole sa najmä dievčatá stávajú po dlhé roky nerozlučné priateľky, dokonca z týchto vzťahov vznikajú priateľstvá na celý život. Už vo veku od 7 do 10 rokov sa dokážu hrať spolu celé hodiny. S obľubou zapájajú detskú fantáziu pri hre s bábikami a inými hračkami, kedy si vytvárajú to najprijateľnejšie prostredie a nachádzajú spoločné záujmy. Tie ich neskôr privedú k spoločným záujmovým krúžkom ako je spev, kurzy šikovných rúk či k športom ako gymnastika alebo tanec. Už v tomto veku je naozaj potrebné mať okrem rodiny niekoho blízkeho, kto deti podporuje a prejavuje im lásku a pochopenie. Školské povinnosti sú pre deti náročné, preto potrebujú priateľov a oporu, keď tam rodina nie je.

 

Dievčatá vôbec nie sú ohľaduplnejšie ako chlapci

V tomto období si dievčatá budujú schopnosť súťaživosti či už v školských výsledkoch, v športe alebo v popularite v triede. Kým spájanie ľudí prináša mnohé blízke vzťahy, ich budovanie v rámci skupiny nemusí prinášať vždy len radostné chvíle. Dievčatá často v tomto veku začínajú medzi sebou súťažiť, vyberať si kamarátky a teda aj odmietať nových kamarátov pre rôzny dôvody. Dievčatá sa chcú stať populárne a súperia o to, ktorá bude tou najlepšou ikonou a využívajú na to rôzne praktiky. Často medzi sebou vedú rozhovory o iných spolužiačkach, ohovárajú a vymýšľajú si klebety, ktoré niektorým dievčatám doslova prischnú. Učitelia takéto správanie bežne vôbec neriešia a tolerujú. V rámci triedy sa im javia ako problémovejší chlapci, hoci takéto detské zmýšľanie a konanie môže byť pre niektoré dievčatá rovnako ubližujúce ako u chlapcov fyzická roztržka. Je to ale istá forma šikany, kedy dievčatá strácajú svoje sebavedomie a možnosť nájsť si priateľov.

V triedach sa vytvárajú skupinky, ktoré spájajú spoločné záujmy, avšak byť súčasťou tejto skupiny, nemôže byť každý. Takéto skupinkovanie sa môže zdať niekomu nesprávne, no v bežnom školskom prostredí je to vzhľadom na vývoj detí úplne prirodzené. Problém nastáva zväčša vtedy, ak niektoré z detí do žiadnej skupinky nepatrí. S akým negatívnym správaním sa v takom prípade u dievčat stretávame najčastejšie?

 

  • Vylučovanie dievčat z osláv a stretnutí mimo školy.
  • Hovorenie o stretnutiach a oslavách pred dievčaťom, ktoré nepozvali.
  • Posmievanie, doberanie si a nazývanie nepeknými menami.
  • Povzbudzovanie ostatných, aby vylučovali vybrané dievča z partie aj ostatní.
  • Vypustenie nepravdivých klebiet a ohováranie.
  • Požívanie sociálnych sietí na zosmiešňovanie a šírenie klebiet o vybranom dievčati.

 

Občas takéto správanie odmietavých dievčat gradujú aj ony samy. Chcú sa kamarátiť s niekým, kto je úplne iný. Takéto priateľstvo je už v jeho úvode odsúdené na zánik. Je však typické, že všetky dievčatá chcú patriť k tým najpopulárnejším. Hoci je to lákavé, práve rodičia by v takomto prípade mali dieťaťu napomôcť uvedomiť si, že majú spoločné len veľmi málo.

 

Rodiča by mali byť nápomocní

Odborníci odporúčajú, aby sa rodičia stali dobrým sociálnym vzorom pre svoje deti a so svojimi deťmi viedli časté rozhovory o situácii v škole, nadväzovaní priateľstiev a ich vlastných pocitoch.

Spomínané sociálne pravidlá správania sa nevťahujú na všetky dievčatá. Niektorí si svojich priateľov vážia a udržiavajú dlhé priateľstvá, niektorí zase svojich priateľov menia príliš často. Ovplyvniť vás môže hneď niekoľko okolností.

  • Niektoré dievčatá potrebujú pomoc so sociálnymi skúsenosťami a nadväzovaním kontaktov.
  • Niektoré dievčatá sú plaché a potrebujú pomoc pri prezentovaní samých seba.
  • Niektoré dievčatá sú viac „internetové“, teda ich komunikačné schopnosti sú na lepšej úrovni prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.

 

Médiá taktiež zohrávajú veľkú úlohu pri ovplyvňovaní správania dievčat vo veku do 10 rokov. Mladé slečny sa mnohokrát inšpirujú práve televíziou i filmami, ktoré neraz ponúkajú nesprávny model správania. Pred podobným vplyvom by ich mali čiastočne chrániť rodičia, ktorých dôležitou úlohou je svojim deťom ukazovať správne hodnoty a tolerantné správanie voči odlišným ľuďom. Mali by im ukazovať rozdiel medzi vnútornými vlastnosťami človeka a materiálnym zabezpečením kamarátov.

Čítajte viac o téme: Priateľstvo, Vzťahy medzi deťmi
Zdieľať na facebooku