10 zvykov úspešných ľudí

  Foto: Bigstock

Byť úspešným vo svojej práci, vo svojich záľubách alebo v živote celkovo, je cieľom mnohých z nás. Čo je však človek ochotný urobiť pre to, aby tento úspech dosiahol?  Aby ste sa mohli dostať na úroveň, ktorú si sami stanovíte, je potrebné riadiť sa určitými overenými pravidlami, ktoré nie jedného úspešného človeka posunuli na vrchol svojich predstáv. Úspech neprichádza len tak, bezdôvodne, ale je to výsledok vašej snahy, ktorá smeruje za určitým cieľom. Ak chcete niečo dosiahnuť, dosiahnete to. Môže vám k tomu pomôcť aj týchto pár zvykov, ktorými sa riadia úspešní ľudia.

 

1. Úspešní ľudia nerobia len to, čo je im príjemné

Aby ste mohli dosiahnuť úspech, budete musieť opustiť vašu komfortnú zónu. Tá je definovaná ako "psychický stav, v ktorom sa človek cíti príjemne, v pohode, má všetko pod kontrolou, všetko pozná a neohrozuje ho nič neznáme." Akonáhle sa človek dostane mimo túto zónu svojho pohodlia, neznamená to hneď, že ho začne trápiť stav úzkosti a stresu. Je to len situácia, ktorá mu nie je známa a na to, aby mohol rozšíriť svoje obzory a získať nové skúsenosti je dobré, keď to prekoná. Ľudia nie sú zvyknutí priveľmi riskovať svoje pohodlie, pretože sú tak spokojní. Ich život je dookola o tom istom, hoci sú v neustálom cykle, vo svojich životoch sa nepohnú ĎALEJ. Motivačný rečník Les Brown hovorí: "Ak sa ocitnete v situácii, kedy sa musíte pohnúť mimo  svoju komfortnú zónu, ste zároveň nútení rozšíriť svoje vedomie."

 

2. Nerobia nič bez prvotného naštudovania

Učenie je to, čo nám ide naozaj dobre. Najpozitívnejšou vecou na učení je, že sme túto schopnosť dostali vo všetkých aspektoch nášho života. Úspešní ľudia neprestávajú študovať nikdy a neustále si rozširujú svoje poznatky. Dá sa povedať, že informácie nabaľujú na tie, ktoré už poznajú. Ak by sme sa neučili celý život, museli by sme si vystačiť s tým, čo vieme. Avšak Expanzia je na ceste k úspechu nevyhnutná aj vzhľadom na to, že náš mozog si sám vyžaduje učenie, preto nikdy nesmiete prestať  hľadať nové informácie. Aj týmto spôsobom docielite, aby výsledok vášho úspechu rástol a prekvital zároveň s novou dobou.

 

3. Nechajú si poradiť

Úspešný podnikateľ Richard Branson hovorí: "Keď musíte urobiť ťažké a dôležité rozhodnutie, je veľmi prínosné a smerodajné, ak o tom môžete diskutovať s podnikateľmi a inými vedúcimi pracovníkmi, ktorí vo svojej profesii riešia podobné problémy." Žiadať o radu však nie je také jednoduché. Ľudia zmýšľajú mnohokrát sebecky. Majú rovnakú  príležitosť ako každý iný, a preto sa niekedy cítia neistí a závislí, teda o radu žiadať nebudú a pokúsia sa vymyslieť niečo sami. Táto skutočnosť však môže ovplyvniť váš plný potenciál, pretože rada od niekoho, kto vás alebo vašu situáciu dobre pozná, je len nápomocná.

 

4. Nenechajú sa zneistiť malými detailmi

Život nám dáva zdanlivo nekonečne veľa možností a je veľmi jednoducho sa v nich stratiť. Mnoho ľudí sa na tieto detaily zameriava a unikajú im iné dôležitejšie veci. Detaily sú samozrejme dôležité, ale mali by sme ich zmysel chápať ako súčasť veľkého celku. Prehnané zameriavanie sa na detaily sťahuje našu schopnosť vidieť veci tak, ako fungujú dohromady. Treba dbať na detaily, ale nezameriavať sa len na ich zlepšovanie, ale pokúšať sa v prvom rade vidieť váš cieľ v širších súvislostiach.

 

5. Nerobia príliš veľa vecí naraz

Multitasking môžeme chápať ako vykonávania viacerých dôležitých úloh naraz. Ako zručnosť pripisujeme multitasking viacerým ľuďom, v skutočnosti však žiadny človek nie je stavaný na to, aby plnil veľa rôznych úloh. O multitaskingu ako takom je známe, že znižuje produktivitu. Tí, ktorí sa zameriavajú na jednu konkrétnu vec alebo úlohu sú v danej oblasti úspešnejší, pretože sa jej môžu venovať na 100 percent. Mnohé slávne osobnosti priznávajú, že vykonávať viac úloh naraz je vyčerpávajúce a z hľadiska úspešnosti mnohokrát aj demotivujúce, keďže nedokážete splniť úlohu podľa vašich predstáv.

 

6. Neklamú samých seba

Klamať sám sebe je jednou z najjednoduchších vecí, ku ktorej môžete skĺznuť a robiť ju. Je oveľa ťažšie akceptovať problémy a neospravedlňovať sa za ne. Ak chcete byť úspešný, musíte pochopiť, že sa s problémami budete stretávať pomerne často, či vo svojom vnútri alebo vo vašom okolí. Je dobré problémy pomenovať a postaviť sa im skôr, ako začnete klamať sebe a aj vášmu okoliu. Ako hovorí Steve Maraboli: „Keď popierate svoju vlastnú pravdu, popierate tým svoj vlastný potenciál."

 

7. Musíte dbať na spätnú väzbu

Feedback je veľmi dôležitá vec, pretože vám poskytuje iný pohľad na aktuálnu situáciu. Niekedy nie sme schopní vidieť odpoveď, ktorá je priamo pred nami, ale práve poskytnutím iného pohľadu na vec,  sa vám otvorí niekoľko nových pohľadov a možností, čo ste pred tým nevideli. Ak ste skutočnosť a váhu spätnej väzby podceňovali, zamyslite sa nad tým. Čím dlhšie budete na odpovede čakať, tým ťažšie bude pre vás využiť užitočné rady, ktoré pre vás ostatní majú. Vždy sa nájde niečo, čo sa dá urobiť lepšie a rady obyčajných ľudí sú praktické a rozumné.

 

8. Nenasledujú iných, vedú ich

Na tomto svete existujú dve skupiny ľudí. Jednu tvoria vodcovia a druhú zase ich nasledovníci. Úspešní ľudia patria do tej skupiny, ktorá iným ukazuje ich smer. Úspešnými sa však nestali náhodou, nasledovali niekoho k cieľovej čiare. Rozhodli sa vydať vlastnou cestou, tam kam chcú ísť sami. Robert Forts hovorí: „V lese som natrafil na dve cesty, ktoré sa rozchádzali. Vybral som si tú menej prejdenú, čo v mojom živote urobilo zásadný rozdiel.“


9. Nenechajú minulosť, aby im diktovala ich prítomnosť

Minulosť je niečo, čo nejde zmeniť, avšak bez lekcií, ktoré nám život udelí, by sme dnes neboli tým, čím sme. Človek robí mnohé chyby dookola a znova a znova, kým si neuvedomíme, že život nás chce niečo naučiť. Z minulosti si treba vždy zobrať všetky skúsenosti, poznatky, ponaučenia i životné lekcie, ktoré v budovaní prítomnosti zúžitkujeme, ale neobzerať sa späť a pokúsiť sa napredovať za svojim úspechom.

 

10. Neobklopujte sa negatívnymi ľuďmi

Je priam deštruktívne nechať sa obklopovať pesimisticky zmýšľajúcimi ľuďmi, pokiaľ ide o dosahovanie úspechu. Existuje veľké množstvo problémov a životných úderov, ktoré vás chcú položiť, avšak nemôžete sa na ne sústrediť. Negatívni ľudia vás však vždy na tieto problémy upozorňujú, čo vás skôr či neskôr privedie k rovnako negatívnym myšlienkam. Úspech je o myslení viac, než čokoľvek iné, preto treba myslieť pozitívne a život vás odmení. Ak chcete byť úspešný, nezameriavajte sa na negativitu, čo vám prinášajú ostatní.

 

 

Náš vlastný úspech vyžaduje veľa sily, odhodlania, sústredenia a času. Ak máte svoje osobné vzory, všimnite si, čo museli oni urobiť pre svoj úspech. Samozrejme, spomínané rady vám môžu pomôcť, ale vždy je to o vás, vašich nápadoch a chcení niečo dosiahnuť.

Čítajte viac o téme: Kariéra, Úspech
Zdieľať na facebooku