Chcete, aby vaše deti získali to najlepšie vzdelanie? Toto je 10 top vecí, ktoré pre ne môžete urobiť!

Aj akademické výsledky významne súvisia s tým, ako sa rodič o dieťa zaujíma.
Aj akademické výsledky významne súvisia s tým, ako sa rodič o dieťa zaujíma. / Foto: Pexels

Záujem rodiča je jedným z najsilnejších faktorov, ktorý ovplyvňuje to, ako sa dieťaťu bude dariť.

 

Ako rodič ste prvým a najdôležitejším učiteľom vášho dieťaťa. Ak sú rodičia zapojení do vzdelávania svojich detí, deťom sa darí omnoho lepšie. Mnohé štúdie ukazujú, že to, čo robí rodina, je pre školský úspech dieťaťa dôležitejšie ako to, koľko rodina zarobí alebo aké vzdelanie majú rodičia. Potenciál vášho dieťaťa sa dá ľahko rozvinúť a úspech môže prameniť z jednoduchých každodenných postojov a príkladov. Existuje mnoho spôsobov, ako môžu rodičia podporiť učenie svojich detí.

 

1. Buďte súčasťou vzdelávania svojho dieťaťa

V prvom rade spoznajte učiteľov a ostatných rodičov a následne sa zapájajte vždy, keď to je možné. Všetci sú rovnako zaneprázdnení, ale vaše dieťa si všimne, že vám záleží na ich vzdelaní, ak budete pravidelnou súčasťou školských aktivít či sa aktívne zapájať do rozhodovacích procesov.

 

2. Dozrite, aby boli domáce úlohy hotové

Skontrolujte, aké úlohy majú vaše deti a ako sa im pri nich darí. Namiesto pomáhania s domácimi úlohami sa ich opýtajte, či vedia ako problém vyriešiť, alebo ich požiadajte, aby si znovu prečítali zadanie a pokúsili sa vlastnými slovami vysvetliť, čo majú spraviť. Ak však skutočne potrebujete svojim deťom pomôcť s domácimi úlohami, pošlite e-mail učiteľovi a vysvetlite mu, v čom bol problém.

 

3. Dbajte o pohodu a duševné zdravie vašich detí

Ako rodič sa musíte ubezpečiť, že vaše deti majú dostatok spánku, sú dobre vyživované, a nie sú v strese z nedokončených úloh či nepripravených vecí. Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť:

  • Dbajte na pravidelný spánok detí.
  • Všetky obrazovky vypnite minimálne hodinu pred spaním.
  • Pomôžte deťom večer predtým skontrolovať domáce úlohy a pripraviť knihy a pomôcky do batohov.
  • Pomôžte deťom pripraviť si oblečenie na ďalší deň.
  • Každé ráno im doprajte výživné raňajky.
     

4. Naučte svoje dieťa, ako ukladať veci na svoje miesto

Jednou z najcennejších schopností, ktoré sa deti môžu naučiť je organizácia. Môže to znieť triviálne, ale organizácia je základná životná zručnosť, ktorú deti použijú v škole, v práci a budú ju potrebovať po zvyšok svojho života. Naučte svoje deti odkladať svoje veci, keď s nimi skončia. V izbe by mali deti vedieť, kde má čo svoje miesto. Takáto organizovanosť im neskôr pomôže naučiť sa chodiť včas, doraziť pripravení, stanoviť si hranice a usporiadať svoje hodnoty.

 

5. Zaistite, aby sa vaše dieťa aktívne podieľalo na vyučovaní

Nedovoľte svojmu dieťaťu vynechať vyučovanie bezdôvodne. A v tomto období by ste mali podporovať jeho vzdelávanie ešte viac. Pýtajte sa, čo bolo na vyučovaní, veďte diskusiu o tom, či urobilo dostatok pre to, aby porozumelo učivu. Povzbudzujte ho, aby sa pýtalo vždy, keď niečomu nerozumie.

 

6. Umožnite dieťaťu, aby samo uspelo alebo zlyhalo

Dieťa musí občas zlyhať aj uspieť a občas sa uspokojiť s tým, že urobilo niečo menej dokonale ako pôvodne plánovalo. To mu ukazuje, že nabudúce sa možno bude musieť snažiť viac alebo malo venovať úlohe viac času. Ak zlyhá, je ideálny čas ho povzbudiť, aby sa poučilo, ale príliš sa svojmu neúspechu nepoddalo.

 

7. Podporujte svoje dieťa v čítaní

Pomôcť dieťaťu stať sa čitateľom je najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť, aby ste dieťaťu pomohli uspieť v škole i v živote. Dôležitosť čítania sa jednoducho nedá preceňovať. Čítanie pomáha deťom pri všetkých školských predmetoch. Dôležitejšie však je, že je to kľúč k celoživotnému vzdelávaniu.

 

8. Zaujímajte sa o to, čo vaše dieťa študuje v škole

Ak neviete, čo vaše dieťa študuje, nemôžete sa s ním o tom pozhovárať. Niektoré deti robia všetku svoju prácu v škole, takže sa možno budete musieť opýtať, na čom pracujú. Môžete poslať e-mail alebo zavolať učiteľovi a opýtať sa ho na jeho názor. Znalosť toho, na čom vaše dieťa v škole pracuje, znamená, že viete, na akej úrovni schopností a vedomostí sa nachádza, a s čím potrebuje ďalšiu pomoc.

 

9. Povzbudzujte svoje deti

Deti musia vedieť, čo robia dobre a čo zle. Niekedy sa zdá, že rodičia hovoria deťom, čo robia nesprávne, od obliekania cez domáce práce až po domáce úlohy, ale málokedy sa vyjadria k tomu, čo všetko robia deti správne. Ale pozitívne posilňovanie vecí, ktoré robia deti správne, zvyšuje ich dôveru, pomáha im uspieť a umožňuje im orientovať sa v škole a spoločnosti.

 

10. Prejavte pozitívny vzťah k vzdelávaniu

To, čo hovoríme a robíme v každodennom živote, môže deťom pomôcť rozvíjať pozitívne postoje k škole a učeniu a budovať dôveru v seba ako študentov. Ukázať deťom, že si ceníme vzdelanie významne prispieva k ich úspechu v škole. Okrem toho prejavením záujmu o vzdelávanie svojich detí môžu rodičia a rodiny v deťoch vyvolať nadšenie a viesť ich k veľmi dôležitému porozumeniu - že učenie môže byť príjemné, ale aj prínosné a stojí za to potrebné úsilie.

Zdieľať na facebooku