Ako pripraviť svoje dieťa dobre na budúcu kariéru?

Odborníci tvrdia, že kariérny rozvoj sa začína už na základnej škole.
Odborníci tvrdia, že kariérny rozvoj sa začína už na základnej škole. / Foto: Bigstock

Ako deti rastú, môžeme im pomôcť usmerniť ich budúcu kariéru. Samozrejme, nikdy by sme nemali dieťaťu vnucovať, aby sa venovalo kariére, ktorá uspokojí len naše želania. Pochopenie toho, ako deti spracúvajú svoje nádeje a rozvíjajú svoje záujmy, nám umožňuje nasmerovať ich smerom, ktorý im pomôže objaviť ich budúcnosť a dokážu sa na ňu dobre pripraviť.

 

Odborníci tvrdia, že kariérny rozvoj sa začína už na základnej škole, okolo siedmeho roku života. Túžby detí ohľadom budúcej kariéry detí sa formujú skoro a sú často ovplyvnené okolitými podnetmi. Ich myšlienky týkajúce sa ich budúcej kariéry bývajú realistické, ako napríklad hasič alebo policajt. Deti musia mať silné základy, ktoré im umožnia rásť a prispôsobovať sa rýchlo sa meniacim potrebám spoločnosti.

 

Ako pripraviť svoje dieťa na úspešnú kariéru?

Chcete zabezpečiť, aby z vášho dieťa vyrástol šťastný sebavedomý dospelý pripravený na okolitý svet? Ako rodič môžete tiež urobiť veľa, aby ste pomohli dieťaťu vykročiť správnou cestou. Pomocou nasledujúcich tipov pomôžete svojim deťom nájsť kariéru, ktorá ich dokáže v živote uspokojiť.

 

Učte dieťa myslieť ako podnikateľ

Nie každý má ambíciu stať sa podnikateľom, ale každé dospievajúce dieťa by sa malo naučiť myslieť ako človek, ktorý ľudí zamestnáva a čo je podľa neho dôležité. Mnoho zamestnávateľov tvrdí, že tzv. mäkké zručnosti sú dôležitejšie ako technické zručnosti a často v nich majú zamestnanci nedostatky. Ide najmä o zručnosti ako:

 

 • Primerane reagovať na nepredvídané okolnosti.
 • Dokázať prijať núdzové alebo preventívne opatrenia.
 • Hľadať riešenia pri rôznych problémoch a rozpoznávať nové príležitosti.
 • Vedieť si organizovať úlohy a určovať priority.
 • Byť spoľahlivým a dôveryhodným.
 • Efektívne narábať s peniazmi.
 • Byť vytrvalý, nevzdávať sa a doťahovať veci do konca.

 

S podnikateľským myslením bude vaše dieťa schopnejšie vytvárať si vlastný úspech, a nie delegovať svoju budúcnosť na niekoho iného. Bez ohľadu na to, ako technológia mení pracovné prostredie (prostredníctvom automatizácie, umelej inteligencie) takéto zručnosti budú vždy veľmi žiadané.

 

Podporujte učenie cudzích jazykov

Pre túto generáciu je už ovládanie cudzieho jazyka nevyhnutnosťou. A to naozaj na veľmi vysokej úrovni. Podporujte teda akékoľvek činnosti dieťaťa, ktoré vedú k zdokonaleniu sa v cudzom jazyku. Či už ide o jazykové kurzy, výmenné pobyty, stáže či študijné pobyty v zahraničí.

 

Urobte z učenia celoživotné úsilie

Učenie by sa nemalo začínať a končiť v triede, je to celoživotná cesta a tí, ktorí sa v ranom veku naučia, že nás neustále obklopujú príležitosti učiť sa a rásť, majú najlepšiu pozíciu na úspech. Vytvorte prostredie, v ktorom vaše dieťa môže rozvíjať lásku k učeniu a fascináciu svetom.

 

Veďte deti k odvahe

V živote sa príliš často vyhýbame skúšaniu niečoho nového - a potenciálne úžasného - zo strachu, že v tom nebudeme dobrí, alebo ešte horšie, že v tom úplne zlyháme. Zo strachu tak môžeme prísť o životný úspech a šťastie. Naučte svoje dieťa, že je v poriadku zlyhať, že život je proces učenia plný pokusov a omylov a že jediný spôsob, ako zistiť, čoho sú skutočne schopní, je otestovať vlastné limity a vykročiť z komfortnej zóny a zmieriť sa aj s potenciálnym zlyhaním.

 

Pripraviť si plán

Tí, ktorí majú aspoň čiastočný plán do budúcnosti budú s najväčšou pravdepodobnosťou pripravení na rôzne situácie, ktoré im život prinesie. Akýkoľvek neúspech ich len tak ľahko neodradí, pretože, ak budú mať predstavu o tom, čo vlastne chcú vždy si nájdu nejakú cestu, ako to dosiahnuť.

 

Rozvíjajte technologické zručnosti

Akékoľvek technologické zručnosti, ktoré dieťa ovláda, mu môže otvoriť dvere k úspešnej kariére. Technologické spoločnosti potrebujú zamestnancov, ktorí majú rozvinutú kreativitu, majú schopnosť riešiť problémy, analyticky myslieť a dokážu sa rýchlo učiť nové veci. Tieto schopnosti môžete u dieťaťa podporiť viacerými spôsobmi:

 

 • Absolvovaním kurzu grafického dizajnu.
 • Účasťou na technologických táboroch a workshopoch.
 • Online prednáškami z rôznych oblastí.
 • Podporiť znalosť aspoň základov webového dizajnu či vývoja aplikácií – ako spoločný projekt si môžete vytvoriť rodinný web.
Zdieľať na facebooku