Cestovanie je pre deti mimoriadne obohacujúce

  Foto: Bigstock

Cestujte s deťmi čo najviac. Je veľa dôvodov, prečo im to prospieva. 

 

Cestovanie môže byť pre deti nesmierne prínosné. Ak doprajete deťom možnosť cestovať, najlepšie aj na niekoľko týždňov naraz, vystavíte ich tak úplne inej kultúre a novým  zážitkom. Deti majú potom tendenciu mať viac porozumenia pre cudzie kultúry a vedia často hovoriť viacerými jazykmi. Pre mladých ľudí je cestovanie samo o sebe vzdelávaním. Pomáha im budovať sebavedomie, nezávislosť, toleranciu a kultúrne porozumenie a zároveň odstraňovať prekážky osobného, vzdelávacieho či sociálneho rozvoja dieťaťa. Je známe, že vzorce a návyky prijaté pri cestovaní v ranom veku ovplyvňujú budúce rozhodnutia. Výhody cestovania presahujú rámec vzdelávania. Súkromné podniky a organizácie čoraz viac uznávajú pozitívne účinky cestovania mladých ľudí ako silnú životnú skúsenosť, ktorá podporuje hospodársky rozvoj, plnenie pracovných miest a kultúrne porozumenie. Doteraz však bolo veľa poznatkov o vplyve cestovania neoficiálnych.

 

Podľa nového prieskumu, ktorý si objednalo Združenie študentov a mládeže v cestovnom ruchu, má cestovanie mimoriadne pozitívny vplyv na vzdelanie študentov, kultúrne povedomie a dokonca aj na ich budúcu kariéru. V prieskume bolo oslovených 1 500 učiteľov so sídlom v USA. Na tento účel boli vybraní práve pedagógovia, pretože sú vďaka pravidelnej interakcii so žiakmi schopní sledovať zmeny správania a výsledkov v škole pred cestovaním a po ňom. Až 74 percent učiteľov uviedlo, že cestovanie má „veľmi pozitívny vplyv na osobný rozvoj študentov“ a 56 percent verí, že tento pozitívny vplyv sa vzťahuje aj na vzdelávacie skúsenosti študentov. Väčšina opýtaných učiteľov súhlasila s tým, že deti, ktoré cestujú, majú zvýšenú toleranciu a úctu k iným kultúram a väčšiu ochotu vyskúšať nové veci. Učitelia tiež zaznamenali, že deti, ktoré často cestovali, mali pri interakcii s ostatnými deťmi vyššiu mieru sebaúcty, nezávislosti, sebavedomia, adaptability a empatie. No okrem toho existuje veľa ďalších dôvodov, prečo cestovať s deťmi.

 

Dôvody, prečo je pre deti cestovanie prínosné

1| Deti sa cestovaním učia

Učia sa históriu, geografiu, architektúru, svetové dejiny, o rôznych náboženstvách a tradíciách. Výlety môžu byť pre deti vzrušujúcejšími, keď ich zapojíte. Kde je náš ďalší cieľ na mape? Akú budovu práve vidíme a kto ju navrhol? Učenie sa ľahko stáva súčasťou cestovania. Existuje mnoho hier, ktoré sa dajú počas cesty s deťmi zahrať tak, aby sa zároveň aj vzdelávali.

 

2 | Cestovanie je najcennejšia skúsenosť

Deti majú možnosť na vlastné oči vidieť veci, o ktorých by inak len počuli alebo videli v knihe či na internete. Nič sa nevyrovná vlastnej skúsenosti. Doprajte deťom tento pôžitok z poznávania sveta.

 

3 | Cestovanie približuje deti k prírode

Zvieratá, kvety, zelenina, stromy, tráva, mravce - väčšina z týchto vecí sa považuje za samozrejmosť v rýchlom živote v meste. Často si ich nevšímame pri každodenných povinnostiach. Pri cestovaní či turistike je však možné dotýkať sa trávy, obzerať z blízka hmyz alebo kvety.

 

4 | Vďaka cestovaniu sú deti prispôsobivejšie

Cestovanie je nevyspytateľné. Niektoré veci nie sú nakoniec tak, ako ste si naplánovali. Cesty a plány je treba za pochodu meniť podľa aktuálnej situácie. Môžete zmeškať prípoj, môže byť zatvorené tam, kam ste sa s deťmi vybrali. Každá takáto zmena učí deti prispôsobiť sa a akceptovať, že nie všetko, čo si naplánujeme, tak skutočne musí byť.

 

5 | Deti sa učia byť spoločenskejšie

Na cestách stretnete veľa zaujímavých ľudí. Deti sa naučia, ako sa správať a konverzovať s cudzími ľuďmi z iných národností či kultúr a ľuďmi rôznych vekových kategórií. Takto sa stávajú otvorenejšie a tolerantnejšie.

 

6 | Deti sa naučia byť trpezlivé

Deti sú prirodzene zvedavé a môžu byť veľmi podráždené, keď sú uväznené na svojich sedadlách dlhé hodiny. Cestovanie ich však učí trpezlivo čakať, kým budú môcť preskúmať a užiť si nové miesta.

 

7 | Cestovanie poskytuje prestávku od digitálneho sveta

Wifi alebo možnosť nabiť si telefón nemusí byť dostupná všade a deti sú nútené byť nejaký čas offline. Pomôžte deťom orientovať sa na cestách aj bez digitálnych technológií. Naučte ich čítať správne mapu, vyhľadať turistickú kanceláriu alebo sa spýtať na cestu v cudzom jazyku.

 

8 | Ide o to najlepšie spojenie s rodinou

Cestovanie poskytuje jeden z najlepších spôsobov, ako si oddýchnuť od bežného zhonu v živote. Deti trávia viac času so svojimi rodičmi a rodičia môžu venovať všetku pozornosť svojim deťom. Nemusí ísť pri tom o nejakú ďalekú cestu, obohacujúce pre vašu rodinu môže byť už krátky víkendový pobyt, krátky výlet do iného mesta. Časté víkendové výlety môžu byť rovnako prospešné ako jeden ďaleký výlet. Každá cesta sa môže zmeniť na dobrodružstvo. Nečakajte, kým budú deti staršie. Už malým deťom poskytnete cestovaním veľa zaujímavých podnetov, z ktorých môžu dlhodobo čerpať.

Čítajte viac o téme: Cestovanie s deťmi
Zdieľať na facebooku