Ako si môžu rodičia vybudovať silný a pozitívny vzťah ku škole, ktorú navštevuje ich dieťa

  Foto: Bigstock

Vaše dieťa trávi v škole veľmi veľa času. Je preto dôležité, aby ste vedeli, že je to preň dobré a kvalitné miesto s dobrou atmosférou. To docielite aj tým, že sa sami zapojíte do zlepšovania prostredia, v ktorom vaše dieťa študuje a budete sa oň zaujímať. 

 

Vzťah medzi rodičom a školou môže vznikať rôznymi spôsobmi

 • Pravidelne kontrolujte webovú stránku školy, aby ste mali prehľad o aktualitách a dianí na škole.
 • Chodievajte na stretnutia rodičov s učiteľmi. Rozhovory medzi rodičmi a učiteľmi sú jedným z hlavných spôsobov, ako mnohí rodičia zisťujú, ako prebieha vzdelávanie ich detí.
 • Zapojte sa do školskej komunity akýmkoľvek spôsobom. Spoznáte bližšie učiteľov, ale i rodičov či spolužiakov vášho dieťaťa.
 • Veďte aj neformálne rozhovory s učiteľmi pri vyzdvihnutí dieťaťa, ak je potrebné aj e-mailom alebo telefonicky.

 

Nadviazanie vzťahu so školou vášho dieťaťa je obojsmerný proces. Môžete napríklad požiadať učiteľov o informácie alebo spätnú väzbu o vašom dieťati. Nie všetci rodičia sa však môžu v škole zapojiť tak, ako by chceli, stále ale môžete dať svojmu dieťaťu najavo, že škola je pre vašu rodinu dôležitá. Rozprávajte o škole so svojím dieťaťom, buďte priateľský a pozitívny voči škole a jej zamestnancom, vysielate tak správu, že si ceníte vzdelanie a zaujíma vás, čo sa deje s vaším dieťaťom počas vyučovania.

 

Výhody silného vzťahu rodičov ku škole

Je potrebné, aby učitelia poznali svojich žiakov. Ak máte pevný a dobrý vzťah so školou vášho dieťaťa a jeho učiteľmi, ste v dobrej pozícii, aby ste mohli poskytnúť informácie, ktoré učitelia potrebujú, aby mohli k vášmu dieťaťu v prípade potreby pristupovať individuálne. Vy a učitelia môžete spolupracovať pri podpore učenia dieťaťa. Ak všetci spolupracujú v najlepšom záujme dieťaťa nasledovnými príkladmi sa to môže odraziť priamo na dieťati:

 • pravidelná školská dochádzka,
 • pozitívne výsledky v škole,
 • pozitívny prístup k učeniu,
 • pozitívne spoločenské a vzťahové zručnosti,
 • pocit pohody a vyrovnanosti v škole,
 • dokončenie školy,
 • bezproblémový postup k ďalšiemu vzdelávaniu, ako je maturita, či neskôr univerzita.

 

Ako posilniť svoj vzťah so školou

Je veľa príležitostí ako zlepšiť vzťah so školou, ktorú navštevuje vaše dieťa, napríklad:

 1. Zúčastňujte sa školských akcií. Navštevujte detské hry a koncerty, študentské výstavy. Vaša účasť na celoškolských podujatiach je dôležitá aj pre vás, stretnete sa s ostatnými členmi školskej komunity a dávate tak najavo, že vzdelanie vášho dieťaťa vám nie je ľahostajné. Tiež tým vyjadrujete vďačnosť a podporu pre učiteľov, ktorí podujatia s deťmi zorganizovali.
   
 2. Zapojte sa do rady školy, či rodičovského výboru. Na väčšine škôl sa rodičia pravidelne stretávajú, aby diskutovali o školských otázkach. Pripojte sa k združeniu rodičov, aby ste spolupracovali s inými rodičmi na zlepšení školy. Buďte na stretnutiach proaktívni a snažte sa navrhovať rôzne riešenia či inovatívne nápady.
   
 3. Staňte sa dobrovoľníkom v škole. Školy často potrebujú dobrovoľníkov pri organizovaní výletov alebo pri organizovaní školského podujatia. Ak vám pracovný rozvrh neumožňuje dobrovoľnícku prácu v budove školy, existujú aj iné spôsoby, ako ponúknuť svoj čas. Môžete sa dobrovoľne pracovať na materiáloch pre školské podujatia ako sú kostýmy, prospekty, pozvánky. Sledujte dobrovoľnícke príležitosti a podeľte sa o svoje špeciálne schopnosti s ostatnými. Prípadne navrhnite svoje vlastnú dobrovoľnícku činnosť. Väčšina škôl vždy potrebuje dobrovoľníkov a vo všeobecnosti existuje veľa spôsobov, ako sa zapojiť. Vyberte aktivitu a odbyt, ktoré zodpovedajú vášmu plánu a záujmom. Ak prichádza konkrétny projekt alebo udalosť alebo ak v škole vidíte potrebu, nebojte sa osloviť učiteľa alebo administrátora s návrhom, ako by ste sa chceli zapojiť.
   
 4. Zapojenie sa pri špeciálnych udalostiach. Školy občas potrebujú pomoc s prípravou jedla alebo občerstvenia na špeciálne udalosti ako sú plesy, maškarné bály pre deti, či pravidelné stretnutia rodičov. Ak máte kuchárske alebo cukrárske schopnosti, ponúknite, že sa postaráte o občerstvenie. Alebo môžete napríklad upiecť tortu pri príležitosti konca roka. Príležitostí sa určite nájde veľa.
   
 5. Buďte proaktívni. Prezentujte svoje nápady na zlepšenie vzdelávania na rodičovských združeniach. Navrhnite, ako by sa dali rôzne súčasné aktivity zmeniť a zlepšiť. Vypracujte s inými rodičmi plán, tak, aby čo najmenej zaťažil rozpočet školy. Ide predsa o dobro vašich detí, ak máte pocit, že existujú riešenia, ktoré sa dajú s trochou snahy ľahko implementovať, prečo ich nepredstaviť ostatným.
   
 6. Nekritizujte. Kritizovať a sťažovať sa je veľmi jednoduché. No ak to robíte pred vlastným dieťaťom, docielite akurát to, že si školu alebo vyučujúcich vaše dieťa nebude vážiť. A ak kritizujete priamo učiteľov, znevažujete ich prácu a čas, ktorý dennodenne venujú vášmu dieťaťu. Ak máte pochybnosti o postupoch, tak sa ich pokúste riešiť s chladnou hlavou a diplomaticky.
Zdieľať na facebooku