Inšpiráciou pri reforme školstva môže byť aj Poľsko

Presadzovanie reforiem bolo aj v Poľsku bolestivé.
Presadzovanie reforiem bolo aj v Poľsku bolestivé. / Foto: Bigstock

Poliaci patria spomedzi žiakov a študentov krajín V4 medzi najlepších. Dokazujú to najnovšie výsledky hodnotenia PISA, ktoré zverejňuje OECD raz za tri roky. Oproti slovenským školákom napredujú v čítaní, matematike a v prírodných vedách. Každý úspech je však výsledkom ich dlhoročných snáh.


Začiatok reforiem v poľských školách sa datuje do 90. rokov, kedy vznikli nižšie stredné školy. Najskôr zmenili zloženie škôl na 6-ročnú základnú školu a 3-ročnú nižšiu strednú školu. Tieto školy sú povinné a je to obdoba našich základných škôl. Na základnej škole sú žiaci testovaní, ale výsledky slúžia iba pre školu. Podľa zistení vedenie školy a učitelia vedia, v čom sú žiaci dobrí a na čom musia zapracovať. Po absolvovaní ZŠ si môžu školáci vybrať  z trojročného lýcea alebo trojročného profilovaného lýcea. Na nižšej strednej škole deti absolvujú predmety ako napr. chémia, biológia, alebo informatika. Na tomto type škôl študujú žiaci ako 13 – 16-roční. Po ich ukončení pokračujú ďalej v štúdiu. Vo veku 16 rokov sú už starší a vyspelejší, viac pripravení prevziať zodpovednosť za štúdium a profesiu, ktorú si zvolili.

Trojročné lýceum a štvorročná technická škola sa ukončuje maturou. Tieto školy poskytujú možnosť profilovať žiakov a ich budúce uplatnenie.

Podľa Macieja Jakubowskeho z Ekonomickej univerzity v Poznani bolo hlavným cieľom reformy vytvoriť nové príležitosti pre študentov učiť sa a pracovať na sebe, vďaka komplexnému vzdelaniu pre všetkých žiakov s dôrazom na základné zručnosti a riešeniu problémov. Poľsko zvýšilo svoje investície do vyučovania cudzích jazykov.

 

Ďalšie reformy

Nebol to však iba vznik tohto typu škôl. Reforma sa týkala aj učenia učiteľov. V Poľsku chodia budúci učitelia učiť na cvičné školy a tento krok ukázal ako výborný. Učitelia dostali nezávislosť v učení a výbere učebníc a začali byť hodnotení aj na základe výsledkov, inovácie a kvalite v učení a ich kvalifikácie.

Odborné vzdelávanie sa prispôsobuje požiadavkám globálnej ekonomiky. Do tejto oblasti vzdelávania sú zapojení aj zamestnávatelia, ktorí spolupracujú so školami. Duálne vzdelávanie funguje a má výsledky.

Ďalšie zmeny sa diali v prostredí predškolských zariadení. Do roku 2020 by malo 90 % 4-ročných a 5-ročných detí navštevovať škôlky.

V roku 2000 dosahovalo Poľsko podľa OECD ešte podpriemerné výsledky. V roku vo vyhodnotení z roku 2016 sa umiestnilo až 17 priečok pred Slovenskom. Podľa Jakubowskeho boli v roku 2000 testovaní ešte v triedach zo starých typov škôl, ktoré neboli ovplyvnené reformou. V testovaní PISA v roku 2003 už boli viditeľné prvé výsledky, pretože do testovania boli zapojení žiaci z nových typov škôl, ktoré boli profilované.

„Dnes u študentov zdôrazňujeme schopnosť prezentovať a charakterizovať fakty, schopnosť analyzovať a interpretovať texty a schopnosť vyjadriť sa.“ Maciej Jakubowski

 

Poľsko nám je blízke

Ako sa Poliakom podarilo posunúť úroveň školstva na tak vysokú úroveň? Výsledky ich žiakov sú lepšie než  výsledky Švédska alebo Veľkej Británie, a to je zrejmé, že do vzdelania si nemôžu dovoliť investovať toľko peňazí než bohatšie štáty.

Mnoho našich odborníkov a pedagógov fascinuje fínsky vzdelávací systém, avšak estónsky alebo poľský model reformy školstva by nám mohol byť bližší z rôznych hľadísk. Naše krajiny spája podobná minulosť, životná úroveň a geografická blízkosť.

Cieľom poľskej reformy školstva bolo zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetkých a zvýšiť jeho kvalitu, efektívne využívať zdroje, čo by malo  za následok zvýšenie vzdelania obyvateľstva. Jedným z hlavných dôvodov, prečo má poľská reforma úspech, je sloboda, ktorá bola pedagógom a školám daná. Ak chceme aj na Slovensku pristupovať k žiakom ako k individualitám, musíme učiteľom ponechať slobodu a dôveru. Toto je pozitívny príklad, ktorý zrkadlí reformný úspech nielen Poľska, ale viacerých krajín, ktoré sú inšpiráciou pre ostatné štáty.

Dlhodobé reformy Poliakom priniesli úspech, no trvali 20 rokov. Maciej Jakubowski hovorí, že bolo potrebné presvedčiť všetky zainteresované strany, aby prestali reforme odporovať. Ešte dodnes podľa neho platia za to, že nevysvetlili dostatočne jasne, čo boli ich ciele a očakávané výsledky z týchto reforiem. „Na druhej strane sú tieto reformy tak rozsiahle, že aj keby sme do toho dali viac úsilia a viac ich promovali, tak by im ľudia odporovali,“ myslí si Jakubowski.

Napriek ich náročnému presadzovaniu, s reformami Poliaci neprestávajú. V tomto roku plánujú zrušiť trojročné lýceá s maturou, ktoré sú obmenou našich gymnázií. Objavili sa protesty zo všetkých strán – nesúhlas prejavili najmä učitelia a študenti. Pripravované zmeny súvisia s politickou situáciou, ktorá nie je priaznivá pre demokraciu.

 


Zdroje: ibs.org.plfss.org.pl
Zdieľať na facebooku