Reforma školstva

K. Ďuríková: Bez učiteľov, ktorí sú v pohode, toho v školách veľa nezmeníme

Duševné zdravie a wellbeing slovenských učiteľov - ako na tom je? O tom sme sa rozprávali s psychologičkou Kornéliou Ďuríkovou z Inštitútu Konvalinka.

V pláne obnovy je na školstvo plánovaná alokácia vo výške 798 miliónov eur

Na reformy inkluzívneho vzdelávania má smerovať 150 miliónov eur, na vzdelávanie pre 21. storočie 448 miliónov eur a na zlepšenie výkonu vysokých škôl ďalších 200 miliónov eur.

Vízii moderného školstva chýba ucelený koncept, KDH predstaví vlastné opatrenia

Zabúda na dôležitú oblasť modernizácie duálneho vzdelávania a na prepojenie odborného školstva s praxou a trhom práce, tvrdí KDH.

Víziu moderného školstva od rezortu školstva označila SKU za málo ambicióznu

Poukázal, že v 12 opatreniach z dielne rezortu školstva chýba napríklad vzdelávanie učiteľov.

ŠPÚ vypracoval projekt kurikulárnej reformy

Štátny pedagogický ústav vypracoval projekt kurikulárnej reformy, tá reflektuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko.

Osobnosti, experti a pedagógovia napísali otvorený list k východiskám NPRVaV

Zhruba 50 osobností, vzdelávacích expertov a pedagógov adresovalo ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej otvorený list k východiskám Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Klub 500 chce s rektormi vysokých škôl predstaviť návrh tém na reformu školstva

Členovia Klubu 500 sa so zástupcami ôsmich vybraných univerzít dohodli, že v najbližšom čase pripravia a predstavia spoločný návrh téz na reformu školstva na Slovensku.

Zrušenie Inštitútu vzdelávacej politiky je podľa kritikov krokom späť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR mení organizačnú štruktúru, v rámci ktorej ruší Inštitút vzdelávacej politiky.