Nie všetky informácie na internete majú rovnakú hodnotu

Nielen deti, ale aj my dospelí sa ľahšie stotožňujeme s názorom, ktorý je nám bližší a súhlasíme s ním. A aj vďaka tomu sa stávame ľahkou korisťou manipulácie stránok podsúvajúcich polopravdy a dezinformácie.
Nielen deti, ale aj my dospelí sa ľahšie stotožňujeme s názorom, ktorý je nám bližší a súhlasíme s ním. A aj vďaka tomu sa stávame ľahkou korisťou manipulácie stránok podsúvajúcich polopravdy a dezinformácie. / Foto: Shutterstock

Všetci sme dnes aktívni na internete a online. Informácie najčastejšie hľadáme na internete, kde vešiame svoje fotky a statusy. Sme súčasťou rôznych diskusných komunít a vymieňame si skúsenosti, hľadáme v nich odpovede alebo pomoc.

Nemyslíme na to, že internet nemusí byť bezpečné miesto. Internet pomáha, ale zostali sme pasívni a leniví overovať si informácie aj na iných stránkach, pretože surfovanie na obľúbených stránkach vytvára istý návyk vracať sa na ne. Ľahšie sa stotožňujeme s názorom, ktorý je nám bližší a súhlasíme s ním. Stávame sa ľahkou korisťou manipulácie stránok podsúvajúcich polopravdy a dezinformácie.

Vieme, že všetko na internete nie je pravda, ale pátrať po príčine, prečo je to tak, kto za tým stojí a o čo mu ide nám je ľahostajné, pokiaľ sa nás to netýka.

Dôležité je neprestať klásť otázky.
Albert Einstein

 

Internet formuje naše názory

Človek je spoločenský tvor a internet je miesto, kde si každý môže nájsť spriaznených ľudí.

Zostať ostražitým, neznamená stať sa podozrievavý a vidieť za každou webovou stránkou manipulátora, ktorý chce zneužiť našu dôveru.

Prvá rada znie: Používať kritické myslenie.

Stránka zodpovedne.sk ponúka niekoľko univerzálnych rád, ktorými sa môže začať riadiť aj dieťa. Na to, aby ich začalo aj používať však potrebuje rodičov a učiteľa, ktorí mu vysvetlia, že tak ako na ulici nemôže dôverovať cudzím ľuďom, tak aj na internete platia isté pravidlá, ktoré treba dodržať.

 • Môžeš sa sám rozhodnúť, čo budeš na internete pozerať alebo čítať. Ak sa ti stránka nepáči, odíď znej.
 • Počúvaj samého seba a rozhoduj sa podľa seba, nie podľa iných. Nauč sa povedať nie.
 • Z internetu si vezmi také informácie, ktoré ťa obohatia. Môžeš sa stretnúť aj s takými, ktoré ťa budú navádzať na škodlivé veci, tých sa vystríhaj (drogy, pornografia).
 • Zapamätaj si číslo bezplatnej linky 116 111 – pomoc.sk, môže ti pomôcť vo chvíli, keď nie je pri tebe niekto, kto by ti pomohol. Každý problém má riešenie.
 • Všímaj si svoje okolie a pomáhaj. Pomáhať môžeš aj na internete, dospelí môžu niečo prehliadnuť a nevšimnúť si, že niekto potrebuje pomoc.

 

Vizionár McLuhan

Marshal McLuhan (mediálny teoretik) predpovedal, že elektronické médiá povedú ku vzniku tzv. globálnej dediny. To znamená, že ľudia sa dostanú k informáciám, ale nebudú ich vedieť vyhodnotiť. V záplave informácií nastane problém oddeliť dôležité od nepodstatných. Tu nastáva jadro problému. Rôznorodé obsahy cielia na skupiny ľudí, ktoré môžu byť náchylné nechať sa manipulovať a ovplyvňovať. Vieme, že medzi hrozby na internete patrí kyberšikana, závislosť, pedofília, pornografia a v súčasnosti aj propaganda a konšpiratívne médiá.

Na tento problém sa snaží upozorniť aj web www.konspiratori.sk, za ktorým stoja slovenské mediálne agentúry snažiace sa ochrániť svojich klientov od spojenia neserióznosti s ich značkou. Zároveň sa tak touto iniciatívou snažia pretrhnúť finančnú podporu veľkých i menších firiem webom, ktoré nepracujú seriózne. Ako píšu zakladatelia webu NetSuccess Klamstvo, nezmysly a nepodložené informácie sú každodennou súčasťou života. Ale prečo by sme to mali my ako agentúra, alebo naši klienti priamo finančne podporovať?! Pripravili tak verejnú databázu webov s konšpiračným a propagandistickým obsahom. Odporúčania stránky využívajú aj firmy, ktoré  považujú za dôležité, na akých weboch sa bude zobrazovať napr. ich reklama cez Google Display Network, pretože takéto spojenie v konečnom dôsledku môže poškodiť aj ich značku.

Medzi konšpiratívne stránky patria weby s extrémistickým a propagandistickým obsahom, ktorý sa na prvý pohľad zdá ako plnohodnotný materiál s vedeckým alebo historickým podkladom. Rozlúsknuť toto zdanie si vyžaduje kritickú analýzu, pretože často pôsobí aj na emócie. Útočí na pocity ako zodpovednosť, vlastenectvo, strach a obavy. Môže ísť o rôzne extrémistické zoskupenia, ktoré hľadajú emočne nestálych ľudí, frustrovaných a citovo zranených.

 

Ako sa správať na internete?

Niekoľko tipov, ako sa nestať agresorom na internete, ponúka netiketa – pravidlá správania sa na internete.

 • Na internete máme pocit anonymity, ale to, čo napíšeme niekto číta a face to face nechceme nikoho urážať
 • Slušnosť v živote  by sa mala premietnuť aj do online života
 • Snažme sa byť ohľaduplní voči politickým a náboženským názorom iných ľudí
 • Nezabúdajte na správnu gramatiku a štylistiku, to isté platí aj publikovaní zavádzajúcich a polopravdivých informáciách
 • Ak píšete do diskusií a niekto žiada o pomoc, skúste pomôcť, ak je to vo vašich silách
 • V diskusiách nerýpte, neprovokujte a nevysmievajte sa, takým ľuďom sa hovorí „trollovia“
 • Nešírte paniku a poplašné správy na internete
 • Rešpektujte autorské práva a uvádzajte zdroje, odkiaľ ste informácie prevzali

 


Zdroj: globalnevzdelavanie.sk, zodpovedne.sk, konspiratori.sk
Zdieľať na facebooku