3 pravidlá, ktoré vám pomôžu zvládať vyučovanie na diaľku

  Foto: Pexels

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Rodičia a učitelia stoja opäť pred výzvou, ako dobre zvládnuť dištančné vzdelávanie. Keďže doma ostávajú deti druhého stupňa a naďalej stredoškoláci, je predpoklad, že deti budú musieť učenie z veľkej miery zvládať samy. Aj keď sa dištančné vzdelávanie nedá porovnať s prezenčným vyučovaním, je to realita, s ktorou sa bude musieť opäť popasovať každý žiak, učiteľ aj rodič. Na čo treba upriamiť pozornosť, aby bolo vyučovanie na diaľku prínosom?

 

Učitelia a rodičia by mohli deťom priblížiť takzvané pravidlo 3P a zdôrazniť fakt, že dištančné vzdelávanie nie sú prázdniny, ale iná forma učenia. Možno nie je ideálna, ale máme už viac skúseností, a preto sa vieme oprieť o niektoré z nich. To dobré využiť a to zlé zahodiť. Tiež si môžeme uvedomiť, že dištančné vzdelávanie môže dokonca pre niekoho priniesť viac flexibility a menej stresu. V každom prípade ide ale o učenie, a to si vyžaduje zodpovedný prístup a dodržiavanie istých pravidiel.  

 

1. pravidlo: PRAVIDELNOSŤ V UČENÍ

Aj keď sú deti teraz doma, mali by sa učiť pravidelne z hodiny na hodinu. Deťom treba povedať, že neučenie ich v konečnom dôsledku dobehne. Neoklamú nikoho iného len samých seba. Je pravdepodobné, že motivácia učiť sa bude teraz trochu nižšia ako keď sú v škole, no treba deti podporiť a povedať, že to zvládnu. Veď už majú jednu skúsenosť a teraz to môže byť lepšie a efektívnejšie. Pravidelnosť je veľmi dôležitá aj preto, že vedomosti na seba nadväzujú. A keď sa niečo nenaučia teraz môžu mať problém s učivom neskôr. Do škôl sa totiž určite vrátime.

 

Neučenie sa im môžete priblížiť na obraze tvorenia snehovej gule. Povedzte im napríklad toto: „Predstavte si, že robíte snehovú guľu. Na začiatku sa rozhodnete nenaučiť sa. To je to, že si vezmete sneh do ruky a urobíte malú guľku. Potom prichádza ďalšie a ďalšie učivo, to je sneh, ktorý sa lepí na guľu, až z toho máte veľkú snehovú guľu a možno až obrovského snehuliaka.“

 

2. pravidlo: PRÍPRAVA

Pravidelná príprava si vyžaduje využívanie mnohých dôležitých vlastností, ktoré nie sú dôležité len teraz. Hovoríme o vlastnostiach, ako zodpovednosť, samostatnosť, vytrvalosť, schopnosť prekonávať prekážky, ale aj sebaovládanie. Pripravovať sa na hodiny či plniť si povinnosti bude teraz možno výzvou. No treba sa pokúsiť prekročiť rozmer školy a učenie sa pre známky. Skúste deťom teraz povedať, že nejde len o vedomosti a učenie sa pre známky. Ale majú príležitosť trénovať si svoje schopnosti a zručnosti, ktoré raz určite využijú  v živote, v práci. A sú veľmi dôležité.

 

Dištančné vzdelávanie môžu vnímať ako ich tréningové ihrisko s cieľom zlepšiť práve tieto vlastnosti (zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť zvládať prekážky, vytrvalosť a sebaovládanie).

 

Ako trénujeme zodpovednosť?

Jednoducho tým, že si deti plnia svoje povinnosti. Odovzdávajú úlohy v termínoch, prihlasujú sa na on-line hodiny a snažia sa byť duchom prítomné. Počúvajú, píšu si poznámky a aktívne sa do hodín zapájajú.

 

Ako sa trénuje samostatnosť? 

Tým, že sa snažia plniť svoje povinnosti samostatne. Keď je test alebo domáca úloha, pokúsia sa to urobiť samy. Deťom skúste priblížiť to, že samostatnosťou trénujú vlastne seba. Posilňujú svoj mozog, vytvárajú nové neurónové spojenia. Mozog je totiž sval, ktorý potrebuje svoj fitnes. Keď ho precvičujeme zosilňuje a keď ho necháme odpočívať, tak slabne. A keď má človek slabučký mozog, tak sa horšie učí, nechce sa mu, horšie zvláda prekážky v živote, ťažko sa prispôsobuje a celkovo má to v živote náročnejšie.

 

Skúste deťom povedať aj to, že zvládnuť písomku alebo učenie samostatne je aj o tom, ako samy seba prekonávajú. A keď niečo zvládneme, tak ten dobrý pocit určite stojí za to. Je úžasné cítiť, že som niečo dokázal sám. A sám seba som prekonal, posunul som sa a zlepšil. Ten pokus o samostatnosť určite stojí za to.

 

Silnejšími a lepšími sa stávame vtedy, ak prekonávame výzvy

Dištančné vzdelávanie je výzvou pre každého - deti, učiteľov aj rodičov. Ukážme sebe, ale aj naokolo – deti rodičom a učiteľom, učitelia rodičom a deťom, že vieme tie prekážky zvládať. Nezabudnime na to, že silnejšími a lepšími sa stávame vtedy, ak prekonávame výzvy. Spomeňme si na niečo náročné, čo sme museli vo svojom živote prekonať. Aký to bol pocit, keď sme to dokázali?  Určite bol každý na seba hrdý a pyšný. Tieto pozitívne emócie nás dobili poriadnou dávkou pozitívnej energie, sily a chuti ísť ďalej. A okrem iného sme sa dozvedeli o sebe niečo nové. Napríklad to, že každý z nás má svoj potenciál, ktorý vie rozvíjať. A každá prekážka je vlastne príležitosť, ktorá nám otvára dvere niekde inde.

 

3. pravidlo: PLÁNOVANIE

Pri plánovaní v súvislosti s dištančným vzdelávaním spomenieme hlavne spánok. Udržanie spánkového režimu totiž deťom pomôže plniť si školské povinnosti a byť v pravidelnom dennom tempe.

 

Deťom treba zdôrazniť, a ako rodičia musíte dohliadnuť na to, aby neponocovali alebo dlho ráno nespali. Treba si udržať denný režim aspoň tým, že dieťa bude v istom čase chodiť spať a vstávať. Nie je dobré, ak sa dieťa zobudí tesne pred online hodinou. Je nevyspaté, nedokáže sa sústrediť a hodina je pre neho málo efektívna. Deti na druhom stupni a staršie, by mali spať minimálne 8 hodín, no ideálne aj 9 - 10 hodín. Spánok je extrémne dôležitý. Približne za 9 hodín je telo schopné dobiť baterky, regenerovať procesy v tele a dieťa môže začať normálne fungovať na druhý deň.

 

Veríme, že spomenutie troch pravidiel - pravidelnosť, príprava a plánovanie a diskusia s deťmi o nich, pomôže lepšie zvládnuť nadchádzajúce obdobie. Držíme vám palce.

Zdieľať na facebooku