Vyzbrojte sa trpezlivosťou. Tento školský rok bude ako jazda na zvonkovej dráhe

Zmena a rýchle adaptovanie sa na nové situácie budú charakteristickými črtami aj v školách. Nikto v tejto chvíli nevie presne povedať, čo bude o mesiac.
Zmena a rýchle adaptovanie sa na nové situácie budú charakteristickými črtami aj v školách. Nikto v tejto chvíli nevie presne povedať, čo bude o mesiac. / Foto: Bigstock

Tento školský rok bude neštandardný. Bolo by preto dobré, aby rodičia aj učitelia prijali a vnútorne spracovali niektoré skutočnosti ešte pred začiatkom školského roka. Na čo sa pripraviť?

 

1. Akceptujme, že môžu nastať zmeny, ale nie je to nič zlé

Nadchádzajúci školský rok bude pravdepodobne ako rýchla jazda na zvonkovej dráhe. Raz budeme hore, o chvíľu zas dole. Niečo bude platiť dnes, no na druhý deň môže byť všetko inak. Zmena a rýchle adaptovanie sa na nové situácie budú charakteristickými črtami aj v školách. Nikto v tejto chvíli nevie presne povedať, čo bude o mesiac. Preto je vhodné uvedomiť si, že dlhodobé plány na tento školský rok môžu byť narušené. Aj napriek tomu, že učitelia si musia naplánovať svoj školský rok, aj napriek tomu, že riaditelia musia mať naplánované aktivity, akcie na celý školský rok, je dôležité, aby učitelia, ale aj rodičia prijali skutočnosť, že realita sa MÔŽE zo dňa na deň meniť.

 

Môže sa stať, že škola, trieda bude fungovať bez väčších obmedzení. No môže sa stať, že chvíľu sa bude učiť v škole, chvíľu doma, chvíľu s jedným učiteľom a nejaké obdobie s iným. Presný scenár neexistuje. Je preto dôležité prijať fakt, že so zmenami treba počítať.

 

Ak ste učiteľ, nastavte sa tak, že možno nestihnete odučiť všetko podľa predstáv a plánov. Určite sa budete snažiť urobiť maximum. No neuháňajte čas. Nedostaňte sa do stresu kvôli tomu, že chcete stihnúť, prípadne dohnať všetko, čo sa dá. Vnímajte realitu, prítomnosť. Urobíte, čo bude vo vašich silách a krôčik po krôčiku budete postupovať podľa reálnej situácie.

 

Ak ste rodič, pripravte sa, že školský rok možno prinesie zmeny. Porozprávajte sa o tom aj s deťmi. Povedzte, že sa môže stať, že chvíľu budú deti v škole a chvíľu doma. Hovorte o tom prirodzene bez  strachu, stresu či bez vnútornej paniky. Skúste deťom vysvetliť, že život jednoducho prináša zmeny, že to spoločne zvládneme a bude to v poriadku.

 

Rozprávajte sa s deťmi o zmenách tak, aby nevnímali, že zmeny znamenajú vážne komplikácie a niečo zlé. Aj rýchla zmena, na ktorú sa musíme adaptovať hneď, nemusí znamenať katastrofu. Je to prekážka, ktorú proste musíme prekonať. A tie nás robia silnejšími. Robia z nás schopnejších ľudí. Zmeny a prekážky nás učia mnohým dobrým vlastnostiam, ako napríklad odolnosti, väčšej vnímavosti, sebadisciplíne, plánovaniu, spolupráci a vďačnosti. Upriamujme pozornosť na pozitívne aspekty zmeny a hovorme o nich.

 

Ako prijať negatívne emócie súvisiace so zmenou?

Ak sa ale objavia pocity hnevu, smútku či frustrácie neignorujte ich. Prijmite ich u seba aj u detí. Je prirodzené ich cítiť. Ak príde nečakaná alebo rýchla zmena a presne toto cítite, akceptujte to a pohnite sa ďalej. Neutápajte sa v týchto pocitoch, nerozvíjajte negatívne a deštrukčné myšlienky príliš dlho. Mohli by vás vniesť do negatívnej špirály, ktorá bude vo vás posilňovať všetky negatívne pocity, emócie, myšlienky a vaše správanie môže byť potom nekonštruktívne či deštrukčné. Nahnevajte sa, buďte smutní, rozčúľte sa. No potom sa posuňte ďalej. Po ukľudnení prijmite tie myšlienkové vzorce, ktoré vás posilnia a vzbudia pozitívne emócie.

 

2. Komunikujte neustále

Dobrá komunikácia je základom dobrých medziľudských vzťahov. A je to tiež základ zvládnutia záťažových situácií. Komunikujte so vzájomným pochopením, úctou. Snažte sa počúvať otvorenými ušami a srdcom. Pripustite iný uhol pohľadu a snažte sa ho pochopiť. Je jedno, či ste rodič alebo učiteľ. Vzájomná komunikácia a pochopenie je prevenciou pred vyhrotením situácie. Stanovte si pravidlá, hranice. No aj tie musia byť také, aby zohľadňovali všetky strany – rodičovskú, učiteľskú, prípadne aj žiacku.

 

3. Učitelia, nesnažte sa dobehnúť učivo 

Nemajte pocit, že musíte teraz dobehnúť zameškané učivo z minulého roku alebo pod tlakom toho, že nikdy neviete, kedy budete musieť prejsť na dištančné vzdelávanie, budete naháňať učivo dopredu. Vnímajte realitu, prítomnú chvíľu a aktuálny stav, v ktorom budete. Neznervózňujte sa, neburcujte, že sa veľa zameškalo alebo možno ešte zameškáte. Stav je taký aký je, snažte sa z neho vyťažiť maximum, no s ohľadom na realitu a možnosti. Vnímajte prítomnosť a buďte v prítomnosti. Reflektujte konkrétnu situáciu, v ktorej ste a s tou pracujte.

 

4. Vnímajte seba, ale aj ľudí okolo seba

Učitelia, nezabudnite vnímať seba, svoje emócie, potreby. Každý deň si vytvorte priestor na odreagovanie, ukľudnenie a relax. Pracujte s konceptom P-O-K-O-J. No zároveň vnímajte aj potreby detí a všímajte si ich. Nepodľahnite zúženému videniu, ktorým budete vidieť iba učivo, prípadne Váš stres. Všímajte si ako deti stíhajú učivo, ako reagujú na kolektív, ako sa zmenili deti, vzťahy, kamarátstva. Ako reagujú na Vás. Čo všetko prežili a zažili. Nevšímajte si ale len negatívne zmeny a nereagujte len na nebezpečenstvá. Všímajte si aj pozitívne posuny, pozitívne zmeny, pozitívne momenty.  Otvorene ich pomenujte, vyslovte a pochváľte. Komunikujte a zaujímajte sa. O seba, žiakov, ale aj kolegov.

 

To isté platí aj pre rodičov. Rodičia všímajte si vaše deti. Ako reagujú na školu v prvých týždňoch. Odstrihnutie od školy bolo dlhé, deti vypadli z režimu, stratili návyky. Chvíľu bude trvať, kým opäť nabehnú na študijný režim. A ten aj tak nebude zvyčajný. Preto sa zaujímajte, vnímajte svoje deti a komunikujte s nimi.

 

5. Vytvárajte pozitívnu atmosféru ohľadom školy

Všetci sa snažme vytvoriť čo najpozitívnejšiu atmosféru ohľadom školy. Rodičia hovorme o škole pozitívne. Nespochybňujme školu, učiteľov, význam vzdelania či online vyučovanie. Deti tieto postoje preberajú a nepomáha to učiteľom. Na svojich pleciach majú toho dosť, a preto skôr spolupracujme ako hľadajme konflikty a nedostatky .

 

Učitelia by zasa mali brať ohľad na deti, rodičov a ich individuálne situácie. Netreba sa tváriť, že zodpovednosť za deti majú iba rodičia. Nie je to pravda. Máme ju všetci. Učitelia hrajú zásadnú úlohu pri postoji detí k vzdelaniu, škole a ich vlastnej budúcnosti. Nezabúdajme preto neustále pracovať na dobrých vzťahoch s deťmi. Ako povedala v známom TED talk vystúpení učiteľka Rita Pierson: "Deti sa neučia od ľudí, ktorých nemajú rady.“

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku