Všetko sa raz skončí, aj koronavírus

Foto: Pexels
  Foto: Pexels

Autorka je psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Vzájomné pochopenie a rešpektovanie súkromia je dnes nesmierne dôležité. Veľa ľudí trávi spolu v obmedzenom  priestore oveľa viac času ako zvyčajne. Zúžil  sa priestor na vlastnú existenciu, zaužívané aktivity, trávenie  času. Upravil sa denný harmonogram či pravidlá. Pre niektorých ľudí to nebol veľký problém, no pre iných to nie je ani po pár týždňoch vôbec jednoduché.

 

Čo prehlbuje úzkosť a stavy beznádeje?

Aktuálne obdobie skúša našu trpezlivosť, psychickú odolnosť, schopnosť adaptovať sa, organizovať si čas, osobnostnú zrelosť, schopnosť komunikovať či tolerovať sa navzájom. Vedieť sa navzájom pochopiť a vytvoriť si priestor nie len pre seba, ale aj pre druhého sú schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité. V prípade, že to ignorujeme sme tí, ktorí prispievajú k zvyšovaniu medziľudského napätia, ako aj k prehlbovaniu úzkostných, depresívnych stavov, stavov beznádeje a negatívnych myšlienkových vzorcov. A to je presne to, čo nikomu a v ničom nepomáha.

 

To, čo pomáha je presný opak. Vzájomné pochopenie, rešpekt k sebe, no hlavne k inému človeku. Nesebeckosť, ohľaduplnosť a upriamovanie svojej pozornosti na pozitívne aspekty života ako nádej, láska, záujem, pozitívne emócie, smiech, zmysel života, zdravie, záľuby, vášeň, vnímanie krásy a kvality v živote (krásne v zmysle krása prírody, života, človeka).  To sú odpovede na mnohé otázky, ktoré dnes ľudia hľadajú. Nikto nehovorí, že je to ľahké. A áno, je to výzva. No každý človek má schopnosť vnímať tento rozmer života. Je to voľba. Voľba každého z nás. Či sa rozhodneme trápiť, ničiť sa, robiť si zle, utápať sa v myšlienkach strachu, paniky a beznádeje alebo naopak využijeme svoju energiu k niečomu zmysluplnejšiemu a produktívnejšiemu. Základom je uvedomiť si, že existujú aj pozitívne  aspekty života a práve tie sú hnacím motorom našich dní. Nezabudnime však na nich  každý deň trochu popracovať. Dávať si napríklad zmysluplné otázky, ktoré nám pomôžu upriamiť našu pozornosť na vďačnosť, optimizmus, humor, empatiu a iné pozitívne veci.

 

Jeden to má tak, druhý inak

Každému v čase krízy pomáha niečo iné. Niekto sa rád zahĺbi do svojich myšlienok, iný zasa objaví staré či nové knihy, niekto začne intenzívnejšie športovať (aj v domácom prostredí), niekto počúvať hudbu a niekto bude zasa veľa telefonovať. Iný človek si nájde viac času na film, seriál a niekto ďalší bude tráviť hodiny v záhradke. Každý človek má svoj vlastný preferovaný spôsob zvládania záťaže, či adaptácie na nové situácie. Nikdy netreba presviedčať druhú osobu o tom, že „to, čo sedí mne, musí určite sedieť aj tebe.“  Je nesmierne dôležité, aby sme sa navzájom rešpektovali, chápali svoje individuality  a nechali priestor pre každého človeka.

 

Odkaz z Číny

Ľudia dnes zvyknú hovoriť: „Dúfam, že sa to všetko už čoskoro skončí.“  Mám odpoveď. Určite sa to raz skončí. Vždy sa všetko skončilo. Nič netrvá večne. Po noci prichádza deň. Po smútku prichádza radosť. Po zime prichádza jar. Preto aj koronavírusová karanténa skončí. Psychologička Airan Yuan z Činy, ktorá bola tak, ako ďalších pár miliónov ľudí v úplnej karanténe, dnes podporuje ľudí v Európe a v Amerike . Hovorí, že tak ako sa to ukľudnilo u nich, tak sa to ukľudní aj u nás. Netreba strácať nádej. Okrem množstva materiálov, ktoré poskytuje odbornej či širokej verejnosti, ako napríklad Manuál starostlivosti o pacientov s COVID-19, vypracovaný lekármi z Wuhanu alebo Psychologické manuály podpory využívané na linkách podpory uvádza, že si, aj napriek všetkému, odnáša z celej karantény pár pozitívnych momentov. Hovorí: „Nikde som necestovala a ušetrilo mi to neskutočne veľa času. Mohla som dokončiť veľa vecí, na ktoré som nemala čas. Doma som bola po celú dobu v pohodlnom oblečení, nemusela som sa neustále prezliekať. Raz za život som z pohodlia domova pomáhala spoločnosti.  Neuveriteľné. Keď som sledovala správy bola som očarená toľkou spolupatričnosťou a vzájomnou podporou ľudí. Uvedomila som, koľko odvahy, lásky a líderstva je na tomto svete.“ Taktiež dala pár odporúčaní: „Skúste sa každý deň trochu hýbať. A skúste spoznať svoje silné stránky. Ak budete každý druhý, či tretí deň jednu z nich trochu rozvíjať ubehne vám čas veľmi rýchlo.“

 

Na záver pripájam pár myšlienok z minulosti. Nech sú inšpiráciou dnešných dní.

 

„Katastrofa, ktorá vás tak veľmi desí, je neraz oveľa menej hrozná ako to, čo sme zosnovali vo svojich myšlienkach.“ - Wayne W. Dyer

 

„Pre ľudí je ťažké nájsť šťastie najmä preto, že vnímajú minulosť ako krajšiu, než bola v skutočnosti, prítomnosť ako ťažšiu, než naozaj je a budúcnosť ako komplikovanejšiu, než bude.“  - Marcel Pagnol (francúzsky spisovateľ, dramatik)

 

„Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra, vďaka hladu sýtosť a vďaka únave odpočinok.“ - Hérakleitos

 

„Nebo obdarilo ľudí na zmiernenie útrap života tromi vecami - nádejou, spánkom a smiechom.“  - Immanuel Kant

 

„Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.“ - Maxim Gorkij

 

„Človek sa naplno prejaví, až keď si zmeria svoje sily s prekážkou.“ - Antoine de Saint-Exupéry

 

„Príroda obdarovala ľudí smiechom, aby im dala náhradu za to, že musia myslieť.“ - Marcel Pagnol 

 

„Smiech a veselé myšlienky sú slnkom, s ktorým sa všetkému darí.“ - Jean Paul nemecký spisovateľ 1763 - 1825

Zdieľať na facebooku