Nádej a smiech sú tými pravými liekmi v každom čase

Optimizmus hovorí o postoji človeka očakávať od budúcnosti to lepšie, o viere, že všetko dobre dopadne.
Optimizmus hovorí o postoji človeka očakávať od budúcnosti to lepšie, o viere, že všetko dobre dopadne. / Foto: Pexels

Autorka je psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Prečo sú pre nás optimizmus a humor tak dôležité?

 

Ktoré silné stránky sa nám v dnešnej dobe hodia najviac? Oprieť sa môžeme o niekoľko modelov silných stránok. Najpoužívanejší a najznámejší je zoznam silných stránok VIA, ktorý spomína 24 silných stránok charakteru. Okrem toho poznáme aj model silných stránok Jubilee Centra for character and virtues v Birminghame alebo Clifton Strenghts Gallup inštitútu.

Ak by sme upriamili pozornosť na VIA stránky, vybrali by sme si asi tieto: optimizmus, humor, vďačnosť, tímovosť, sebaovládanie a empatia. Prečo práve ony? Pozrime sa na prvé dve z nich - optimizmus a humor.

 

1 | Optimizmus

Optimizmus hovorí o postoji človeka očakávať od budúcnosti to lepšie, o viere, že všetko dobre dopadne. Ide o vnútorné nastavenie človeka, ktoré  sa snaží vnímať viac pozitívnejších podnetov okolo nás, ako tých negatívnejších. Keď hovoríme o tom lepšom, krajšom vnímaní sveta, nehovoríme ale o naivite alebo pozeraní sa na svet „ružovými okuliarmi“.  Ba dokonca ignorovaní negatívnych informácií. Byť optimistickým znamená byť plným nádeje, viery, aktivity, efektivity a energie.

 

Optimistickí ľudia sú efektívnejší a racionálnejší v krízach

Výskumy ukazujú, že optimistickí ľudia pristupujú k životu aktívne. V krízových situáciách sú efektívnejší a hľadajú také riešenia, ktoré pomáhajú problém riešiť. Ľudia s pesimistickejším nastavením sú viac pasívni a nechávajú sa unášať osudom. Zároveň sa relatívne rýchlo vzdávajú. Ich postoj vieme opísať aj, „načo sa budem snažiť, aj tak to nemá zmysel. Neviem to ovplyvniť.“.

 

Optimizmu sa vieme naučiť

Dlho panoval názor, že optimizmus alebo pesimizmus je skôr dedičná záležitosť. Profesor Martin Seligman, však vo svojej knihe Naučený optimizmus hovorí, že aj keď genetika hrá určitú rolu,  ide skôr o naučený postoj. Ide o vnútorné hodnotovo-lingvistické nastavenie človeka a spôsob, akým interpretuje udalosti, ktoré sa okolo neho dejú. Následne si z toho vytvára príbeh a presvedčenia, ktoré ovplyvňujú jeho správanie, prežívanie a rozhodovanie. 

Zároveň hovorí, že optimizmu sa vieme aj naučiť. A to tak, že budeme preformulovávať negatívne vyjadrenia na konštruktívnejšie, pozitívnejšie. Dôležité tiež je, aby sa človek naučil vnímať a doslova vyhľadával dobré a pozitívne podnety okolo seba. Intenzita negatívneho je totižto v dnešnej dobe (nie len v období koronovírusu) tak silná, akoby sme prestali registrovať pozitívne podnety z okolia a života.

 

Od negatívnemu ku konštruktívnemu

Preformulovávanie negatívneho na konštruktívne je však relatívne náročný mozgový fitness. Vyžaduje si prácu, trpezlivosť a pravidelnosť. Podstata preformulácie spočíva v tom, že negatívnu myšlienku sa naučíte prehodnotiť a dáte je pozitívnejší rozmer.

Začnete najhorším možným scenárom, potom si poviete najlepší možný scenár a nakoniec si vytvoríte ten najpravdepodobnejší. Keď sa človek tomuto postupu venuje, po istom čase už vie, hneď pri vstupe negatívnej myšlienky zastaviť ju a pretvoriť do konštruktívnejšej, pozitívnejšej podoby. Ak chcete a potrebujete, viete si potom pripraviť aj plán ako konkrétnu situáciu zvládnuť. Napríklad:

  1. Najhorší scenár : „Určite sa nakazím koronavírusom. Ochoriem a zomriem.“
  2. Najlepší scenár: „Nie som ohrozená skupina. Takže som úplne v pohode. Nič mi nebude.“
  3. Najpravdepodobnejší scenár: „Asi neochoriem. Ale keby aj, keďže nie som ohrozená skupina, zvládnem to v kľude.“
  4. Plán: „Budem dodržiavať odporúčania, budem v kľude a budem riešiť prítomnosť a tešiť sa z mnohých maličkostí každodenného života.“

 

Optimizmistom patrí svet

Optimistické nastavenie v živote je jedným z hlavných prediktorov spokojného, vyrovnaného a úspešného života. Viete si predstaviť pesimistického úspešného podnikateľa, vynálezcu, športovca, kohokoľvek? Každý z týchto ľudí je pravdepodobne zarytí optimista. Bez toho by totižto nedokázali prekonávať prekážky. A akí musia byť dnes lekári či vedci, ktorí bojujú s časom proti koronavírusu? Som presvedčená, že veľkí optimisti. Bez toho sa totižto nič nepodarí.

 

 

2 | Humor

Humoru sa dnes venuje trochu menšia pozornosť. Možno pochopiteľne, ale je to veľká škoda. Liečivá sila humoru je všeobecne známa. Róbert Ďurka vo svojom príspevku uverejnenom v odbornom časopise Prohuman hovorí, že smiech podporuje mnoho fyziologických zmien. Stabilizuje tlak krvi, masíruje vnútorné orgány, zvyšuje prísun kyslíka do svalov, stimuluje cirkulácie, znižuje svalovú tenziu a podporuje celkový pocit well-beingu. Taktiež uvádza, že je potvrdené, že humor a smiech podporuje imunitný systém. Píše, že počas smiechu sa dokonca zvyšuje počet NK buniek (NK – natural killer, prirodzený zabíjač). Sú to bunky, ktoré ničia nádorové alebo infekciou napadnuté bunky.

Nenahraditeľnú prácu v podpore zdravia detí, seniorov alebo chorých dospelých robí v tejto oblasti združenie Červený nos. Ich prínos je obrovský.

 

Humor človeku pomáha aj vo vzťahoch

Humor je silnou stránkou, ktorá patrí medzi interpersonálne stránky. Teda medzi také, ktoré pomáhajú vytvárať dobrý medziľudský kontakt. Ľudia so zmyslom pre humor ľahko nadväzujú kontakty, sú obľúbení. Humor je ale silná stránka, ktorá nehovorí len o zručnosti človeka byť vtipný.

 

Mimochodom aj tu treba dávať pozor, o akom humore hovoríme a spôsobe jeho použitia. Humor má totiž aj svoju odvrátenú stranu, napr. posmech, výsmech, ponižovanie, a to k pozitívam neradíme, nemá to totiž nič spoločné s dobrým charakterom. To už je ale iná  kapitola.

 

Humor teda nehovorí len o tom, že niekto vie byť vtipný. Je to aj o akejsi ľahkosti bytia, hravosti, prístupe k životu a nadhľade. Pomáha nám prekonávať náročné situácie a častokrát sa používa ako kopingová stratégia zvládania stresu. Čiže ak hovoríme o humore, nie je to len o ľudskej zručnosti. Je to aj o prístupe k situáciám a pohľade na ne.

 

Humor si vieme zabezpečiť aj sami, napríklad tak, že si pozrieme dobrú komédiu, vtipné video, prečítame vtipnú knihu, blog, zahráme sa zábavnú spoločenskú hru alebo sa proste na niečom len tak dobre zasmejeme.

 

Optimizmus a humor nám skvalitňujú život. A preto by sme na ne nemali zabúdať.

Zdieľať na facebooku