Ako z rozhovoru zistiť či ide o priateľa alebo nepriateľa?

Komunikácia medzi ľuďmi prezrádza viac ako len slová.
Komunikácia medzi ľuďmi prezrádza viac ako len slová. / Foto: Pexels

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Predstavte si, že máte schopnosť odhadnúť, cítiť a čítať emócie iných ľudí. Aké by to bolo, ak by ste dokázali odhadnúť či oproti vám sedí priateľ alebo nepriateľ? Je to možné? Nie, nie je to sci-fi, ale realita. Túto schopnosť má každý jeden z nás.

 

Nové vedomosti o ľudskej komunikácii

Vedci uvádzajú, že človek je schopný odhadnúť emocionálne nastavenie a mieru dôvery v iného človeka v priebehu 0,07 sekúnd. Systém ľudskej komunikácie je neuveriteľný. Dnes už vieme, že pri nej nejde len o odovzdávanie kódov, kde na jednej strane stojí odosieľateľ a na druhej prijímateľ. Je to kompexný systém, ktorý v sebe zahŕňa aj istý „presun energie“ (vďaka zrkadlovým neurónom) a spúšťa biochemické procesy v tele. Náš mozog pôsobí ako skener a v milisekundách vyhodnocuje konkrétnu situáciu či ľudí, s ktorými sme v kontakte. Nesústredí sa len na úlohu, ktorú treba splniť, ale posudzuje, nakoľko môžeme ostatným veriť, aby sme mohli danú úlohu splniť.

 

Vitálne inštinkty

Pri plnení akejkoľvek úlohy zohráva veľmi dôležitú úlohu aj pocit, či sa pri tom cítime dobre alebo nie. Dobre sa cítime vtedy, ak vnímame férovosť, rešpekt, reciprocitu, spoluprácu a máme možnosť vyjadriť sa. Tieto zložky označujeme ako vitálne inštikty. Vitálne inštinkty začnú pracovať vo chvíli keď sa k nám priblíži iní človek do vzdialenosti približne troch metrov. J. Glaser (autorka Konverzačnej inteligencie) vo svojej knihe Konverzačná inteligencia - kľúč k úspechu v práci i biznise hovorí: „Myslím si, že tieto inštinkty sú pevne zabudované v našich zmysloch a umožňujú nám sledovať indície, či môžeme partnerovi dôverovať. Poskytujú nám neviditeľný kontrolný zoznam, podľa ktorého posudzujeme, či proti nám sedí priateľ alebo nepriateľ. A keďže ide o inštinkty, sú uložené v limbickom systéme mozgu. Ten je schopný reagovať rýchlejšie ako ostatné časti mozgu.“

 

Možno sa pýtate, ako to všetko môžu vedci vedieť. V dnešnej dobe je obrovský „boom“ neurovied, ktorým pomáhajú moderné prístroje a lekárska technika. Štúdiu mozgu vďaka prístrojom ako funkčná magnetická rezonancia (fMR) či iné sú na mimoriadne vysokej úrovni. Vedcom, lekárom poskytujú vzácne informácie o správaní sa mozgu.

 

Vráťme sa ale k vitálnym inštinktom. Ktoré to teda sú?
 

1 | Férové správanie

Pri tomto inštinkte rozmýšľame, či nám interakcia s daným človekom pripadá férová. Ide tu aj o MY? Alebo sa všetko točí len okolo JA?
 

2 | Vlastníctvo

Je jasné, čo je moje a čo tvoje? Máme ujasnené pravidlá vlatníctva? Tvoria základ nášho vzťahu? Samozrejme, tu nejde prioritne o materiálny rozmer, skôr o duševný.

 

3 | Reciprocita

Zaujímaš sa o mňa, tak ako ja o teba? Aké pozitívne aktivity, činy, kroky sme ochotní robiť jeden pre druhého?
 

4 | Spolupráca

Akým spôsobom spájame sily, prípadne ich vieme spojiť? Ako sa navzájom podporujeme, aby sme naplnili svoje potreby?
 

5 | Vyjadrenie

Dávame si navzájom priestor na vyjadrenie? Môžeme bezpečne a pokojne zdieľať svoje myšlienky, pocity?
 

6 | Status

Oceňujeme navzájom to, kto sme a rešpektujeme jeden druhého?

 

Vitálne inštinkty a pomocné otázky uložené hlboko v nás sú akýmsi biologickým screeningom. Pomáhajú nám zistiť, či môžeme dôverovať človeku, s ktorým vedieme rozhovor alebo sa naň chystáme, prípadne sme s ním v nejakom vzťahu. Zamyslime sa nad svojimi vzťahmi v práci alebo inde v živote. Rozmýšľajme a vnímajme, čo nám vitálne inštinkty šepkajú.

Čítajte viac o téme: Efektívna komunikácia
Zdieľať na facebooku