Tipy, ako využiť posledné hodiny na konci školského roku

Za školským rokom sa možno s deťmi ohliadnuť späť aj pomocou reflexie.
Za školským rokom sa možno s deťmi ohliadnuť späť aj pomocou reflexie. / Foto: Bigstock

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Čo robiť s deťmi v triedach posledné dni školského roku? Okrem výletov, voľného programu, skúste si s deťmi urobiť „reflexívnu hodinu.“

 

Hodinu, na ktorej budete vyhodnocovať, spomínať, čo všetko školský rok priniesol. Im osobne ako aj kolektívu. Cieľom hodiny by malo byť nielen „nejaké zhrnutie roka“, ale hlavne upriamenie pozornosti na päť bodov:

  1. rozvoj psychickej odolnosti
  2. dobré udalosti počas školského roka
  3. podpora vytrvalosti a optimizmu
  4. práca so silnými stránkami
  5. podpora vzťahov v triede

 

Ako na to? 

Na úvod triednickej hodiny skúste navodiť atmosféru toho, že tento školský rok nebol len o tom, čo všetko sa deti naučili, ale že bol plný rozličných udalostí v ich životoch, v škole aj mimo neho. Opýtajte sa, na čo všetko si spomínajú, čo sa za rok v škole – triede udialo. Spomínajte a diskutujte. Hovorte o tom, čo to prinieslo, kde ste sa posunuli ako kolektív, individuálne, v čom vás nejaká situácia obohatila, čo ste sa o sebe dozvedeli. Dávajte ale pozor, aby sa  diskusia nezvrtla na záplavu negatívnych spomienok alebo vzájomné ubližovanie. Buďte vnímaví a citliví.

 

S menšími deťmi sa môžete len rozprávať a diskutovať. Starším môžete, po spoločnom úvode zadať pracovný list – Sebareflexia (prikladám na stiahnutie). Povedzte, že cieľom tohto pracovného listu je zaspomínať si na tento rok, na chvíľu sa pozrieť späť, čo všetko priniesol.  Dobré aj zlé. Taký je život. So všetkými farbami. No upriamte pozornosť na to, že aj ťažké chvíle – situácie nás vedia, čo-to naučiť. A, že „vo všetko zlom je aj niečo dobré“. Taktiež, že určite zažili ťažké situácie,  v škole alebo mimo nej, a nakoniec to zvládli. Nech napíšu, ktoré vlastnosti si myslia, že im v tom pomohli.  A tiež, akí ľudia boli ich oporou. Budujete tak v nich psychickú odolnosť, podporujete optimizmus a pomáhate im budovať sociálnu podporu.

 

Ďakujem ti za...

Po tejto reflexii, ktorá je len pre nich, nečíta sa to pred triedou, urobte aktivitu ĎAKUJEM TI ZA... Deťom rozdajte papier A4. Povedzte im, nech si ho otočia na výšku. Hore v strede, väčším písmom napíšu svoje meno.  Pod to vľavo napíšu...Ďakujem ti za.... A potom si posielajú tento papier po triede s tým, že každý spolužiak napíše tomu, koho meno je uvedené na papieri, za čo mu ďakuje... Usmerňujte deti, aby písali pekné odkazy, niečo milé, aby to využili na dobré a milé odkazy, nie na blbosti, vysmievania a ubližovanie. Ak by deti hovorili, že toho spolužiaka dobre nepoznajú a nevedia, čo napísať, povedzte im, že nech porozmýšľajú a nech hľadajú na ňom niečo dobré. Na každom možno nájsť niečo dobré.

 

Výsledkom by mal byť krásny „list“, ktorý dostane každý žiak s popisom príjemných a pekných vecí od svojich spolužiakov. Vždy pociťujem radosť a šťastie, keď vidím, ako si tieto odkazy deti čítajú s úsmevom a spokojnosťou na tvári. Pomôžete tak deťom ukončiť školský rok s radosťou.

Zdieľať na facebooku