Sebaovládanie – najslabšia vlastnosť dnešného sveta

Pozitívnym zistením je, že sebaovládaniu sa dá učiť.
Pozitívnym zistením je, že sebaovládaniu sa dá učiť. / Foto: Bigstock

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Sebaovládanie patrí k najslabším vlastnostiam dnešného sveta. Ukazujú to výskumy, no hlavne bežný život. Stačí sa pozrieť okolo seba a vidíme koľko máme agresivity, hnevu ale aj iných prejavov slabého sebaovládania ako konzumné správanie, či nedostatok vytrvalosti alebo výdrže.

 

Marshmallow test

Začiatkom 70-tych rokov minulého storočia vykonal slávny stanfordský profesor Walter Mischel experiment, ktorý sa zapísal do dejín psychológie. Pred tri až päť ročné deti postavil jeden marshmallow cukrík a povedal im, že ak ho nezjedia, kým sa nevráti, tak im potom dá dva. Čas bol 15 minút. Následne vo vedľajšej miestnosti pozoroval, ako sa deti správajú a  ovládajú. Výsledkom tejto časti experimentu bolo, že niektoré deti marshmallow zjedli, iné nie.  Walter Mischel zistil, že deti, ktoré sa už v tak skorom veku dokážu  lepšie ovládať majú lepšie predpoklady zvládať školu, byť viac sociálne kompetentní (mať napr. viac kamarátov) a v živote úspešnejší. Profesor Mischel totižto sledoval tieto deti ďalších desať rokov a zistil, že tie, čo marshmallow nezjedli a počkali, mali v škole lepšie známky, boli disciplinovanejší, mali viac kamarátov. Tie deti čo marshmallow zjedli a nevydržali, neustále sa dostávali do rôznych problémov. Marshmallow test a na to naviazané  priame výskumy odhalili, že:

1. Sebaovládanie majú deti až okolo 5 rokov.

2. Sebaovládanie sme schopní kultivovať, zlepšovať aj napriek tomu, že dôležitú úlohu hrá dedičnosť a naše osobnostné črty. Ak sme napríklad výbušnejší, temperamentnejší pracovať na sebaovládaní bude vyžadavať viac času a trpezlivosti ale určite sa to dá.

 

Najdôležitejším vedeckým objavom o sebaovládaní je to, že sme schopní učiť sa mu.

- Walter Mischel-

 

3. Sebaovládanie priamo ovplyvňuje kvalitu života, zdravie, osobnú spokojnosť, úspech.

 

Marshmallow test:

 

Čo je sebaovládanie a ako funguje?

Sebaovládanie je v súčastnosti jedna z top psychologických tém, ktorej sa venuje obrovské množstvo výskumov. Zatiaľ neexistuje „recept“, ako sa učiť lepšiemu sebaovládaniu. No práve mnohé už zrealizované výskumy ponúkajú veľa informácií, ktoré nám túto  oblasť pomáhajú správne uchopiť.

 

O sebaovládaní vieme, že je to schopnosť človeka ovládať sa a byť disciplinovaný. Je to schopnosť človeka ovládať svoje emócie, myšlienky, správanie tak, aby sledovali stanovený cieľ.

Má dva smery:

  1. k sebe samému – je to schopnosť ovládať svoje vnútorné pudy, inštinkty, emócie, správanie smerom k sebe, tak aby sledovali vlastný cieľ,
  2. k vonkajšiemu prostrediu – ovládanie emócií, myšlienok, správania tak, aby nenarúšali, neničli medziľudské vzťahy, či prostredie.

 

Sebaovládanie má svoju biologickú podstatu v limbickom systéme mozgu (centrum emócií). Veľmi úzko súvisí aj s prednou mozgovou kôrou (centrum rozhodovania). Znie to komplikovane a vedecky, ale je to v konečnom dôsledku jednoduché. Je dôležité, aby to vedeli už malé deti. Dá sa to vysvetľovať ľahko, krátko a primerane veku. Deti to potrebujú vedieť kvôli tomu aby pochopili, že oni ovládajú emócie a nie emócie ich. Zároveň kvôli tomu aby vedeli, že vždy majú možnosť vybrať si svoje správanie (reakciu). No a to pomáha kvalitnému a zdravému životu.

 

Ako zlepšiť sebaovládanie?

  1. Dýchanie a relaxačné techniky – jedným z najúčinnejších  a najlepším spôsobov, ako zlepšiť sebaovládanie, je naučiť sa „predýchať to“. Naučiť sa správne, upokojujúco dýchať chce ale cvik a čas. Podstatou sú pomalé, hlboké nádychy a ľahké, pomalé výdychy. Akoby ste napríklad vdychovali vôňu horúceho kakaa a neskôr ho jemnúčko fúkaním schladzovali.

  2. Zastaviť sa a popremýšľať- Vieme, že súčastnosť sebaovládaniu nenapomáha. Žijeme vo svete pretlaku informácií, produktov, pokušení a v obrovskej rýchlosti.Aby sme tomu dokázali odolať potrebujeme reflexiu. Jednoducho sa zastaviť, popremýšľať nad tým čo sa deje, ako následný krok ovplyvní mňa prípadne iných a potom urobiť to, čo chceme. Alebo sa spätne zamyslieť nad tým, čo spôsobilo moje rozhodnutie.

  3. „Preč s pokušením“– v tomto prípade treba jednoducho dať preč z očí alebo dosahu to, čo ma láka, pokúša. Príkladom môžu byť mobilné telefóny. Ak nechceme aby deti večer v posteli pozerali do mobilov, dajme ich proste preč z ich dosahu. Alebo v škole, ak je to možné na začiatku hodiny jednoducho pozbierajme telefóny a odovzdáme  ich späť po zvonení.

  4. Dostatok energie – k tomu, aby sme vedeli zvládať prekážky, pracovať na sebaovládaní musíme mať dostatok sily. Preto je dôležitý spánok a oddych.

  5. Plán a ciele – Stanoviť si ciele a mať plán. To všetko mimoriadne pomáha sebaovládaniu. Pri cieloch je veľmi dôležité aby boli reálne, postupné a čo najkonkrétnejšie. Plán je vlastne odpoveď na otázku AKO tieto ciele naplním. Aj to všetko pomáha sebaovládaniu.

  6. Šport – aktívny pohyb je skvelá forma ventilovania negatívnych emócií alebo napätia a tak nastolenie rovnováhy.

  7. Vlastný vnútorný dialóg („prehodenie výhybky“ a uvedomenie si pozitív) – tento spôsob je veľmi účinný, ale chce to naozaj cvik a poctivé učenie. Veľmi úzko s tým súvisí dýchanie, krátke ukľudnenie. Len veľmi ťažko vieme mať pozitívny vnútorný dialóg keď sme celý vypätý a všetko v nás „buble“.

 

Inšpirujte sa aktivitami, ktoré posilňujú sebaovládanie a môžete ich využiť na vyučovaní.

Čítajte viac o téme: Trpezlivosť, Sebaovládanie
Zdieľať na facebooku