Ako rozpoznať prejavy nezdravého priateľstva medzi deťmi?

Ak máte podozrenie, že vaše dieťa funguje v nezdravom priateľstve, je dôležité si viac všímať určité príznaky a vedieť, ako zasiahnuť.
Ak máte podozrenie, že vaše dieťa funguje v nezdravom priateľstve, je dôležité si viac všímať určité príznaky a vedieť, ako zasiahnuť. / Foto: Bigstock

Priateľstvá sú dôležitou súčasťou života dieťaťa. Ale nie všetky priateľstvá sú obohacujúce alebo vhodné pre vaše dieťa. V skutočnosti môžu niektoré priateľstvá spôsobiť, že  vaše dieťa bude cítiť úzkosť, stres a zmätok v duši. Ako zistiť, že nejaké priateľstvo vášmu dieťaťu neprospieva?

 

Niekedy je veľmi náročné zistiť, či všetky priateľstvá vaše dieťa robia šťastným a spokojným alebo nie. Malé deti ešte väčšinou nevidia rozdiel medzi zdravým a nezdravým priateľstvom. Staršie deti to už vedia odlíšiť, ale niekedy nevedia odolávať tlaku rovesníkov a túžba zapadnúť je silnejšia ako čokoľvek iné. Často potom dieťa aj dlhé mesiace trpí, lebo nechce byť vylúčené z kolektívu. A tak sa často dostáva do náročných sociálnych situácií, ktoré niekedy môžu vyústiť aj do veľkých psychických problémov. Ak máte podozrenie, že vaše dieťa funguje v nezdravom priateľstve, je dôležité si viac všímať určité príznaky a vedieť, ako zasiahnuť.

 

Prečo sú priateľstvá dôležité?

Každý chce mať pocit, že niekam patrí. A tento pocit potrebujú aj deti a dospievajúci. Zdravé priateľstvo pomáha vášmu dieťaťu cítiť spojenie so svetom. Viaceré výskumy ukázali, že kvalitné priateľstvá majú pozitívny vplyv na celkové zdravie a pohodu. Keď má dieťa možnosť prežívať kvalitné priateľstvo, môže si rozvíjať sociálne kompetencie, emocionálnu inteligenciu a budovať svoju sebaúctu. Priateľstvo môže byť tiež zdrojom emocionálnej podpory a je  kľúčové, pokiaľ ide o budovanie pocitu spolupatričnosti a morálnej podpory. V skutočnosti deti, ktoré majú silný okruh priateľov, sa menej stanú terčom šikanovania ako deti, ktoré sú sociálne izolované. Trávenie času s priateľmi počas dospievania môže chrániť deti aj pred pocitom sociálneho vylúčenia.

 

Znaky zdravého priateľstva

Ako sa k sebe správajú skutoční priatelia? Je dobré poznať nasledujúce znaky, na základe ktorých si kedykoľvek môžeme uvedomiť, v akom vzťahu s iným človekom vlastne sme. Či je to skutočné priateľstvo alebo je to len hra na niečo. Keď sa rodič s dieťaťom rozpráva alebo má možnosť pozorovať svoje dieťa v interakcii s inými deťmi, môže na základe nasledujúcich znakov zistiť, v akom štádiu sa priateľstvo dieťaťa nachádza.

  • Skutoční priatelia sú čestní a dôveryhodní.
  • Rešpektujú svoje hranice.
  • Oslavujú navzájom svoje úspechy.
  • Vedia sa postaviť jeden za druhého.
  • Podporujú aj iné priateľstvá svojho priateľa a nežiarlia.
  • Sú úprimní a autentickí.

 

Znaky nezdravého priateľstva

Problémy nastávajú, keď sú priateľstvá nezdravé. V týchto situáciách sa priateľstvo stáva škodlivejším ako užitočným a môže spôsobiť, že vaše dieťa zažije množstvo protichodných emócií. Kľúčom je teda vedieť rozpoznať prejavy nezdravého priateľstva a pomôcť dieťaťu zorientovať sa v určitej situácii. Pozrime sa na niekoľko príznakov, ktoré naznačujú, že priateľstvo vášho dieťaťa môže byť nezdravé.

 

Nerovnováha energie

Zdravé priateľstvá zahŕňajú spoluprácu, ale tieto prejavy sú v nezdravom priateľstve len zriedka prítomné. Dajte pozor na to, aby vaše dieťa nebolo využívané niekým iným. Niektorí priatelia môžu do priateľstva vložiť len málo úsilia a očakávať, že všetku prácu urobí vaše dieťa. Títo priatelia sa môžu tiež uchýliť k vzťahovej agresii, aby dosiahli svoje ciele a dostali to, čo chcú. Dobré a zdravé priateľstvá sú tie, v ktorých si priatelia vzájomne pomáhajú. Nerovnováha síl je často znakom nezdravého priateľstva. Napríklad, ak je jeden z priateľov jediný, kto sa snaží osloviť, iniciovať plány alebo poskytnúť emocionálnu podporu, je to často zlé znamenie.

 

Jeden z priateľov sa vyznačuje neláskavým alebo iným nevhodným správaním

Niekedy nezdravé priateľstvá zahŕňajú zlé alebo neláskavé správanie. Priateľ vášho dieťaťa môže byť napríklad príliš kritický alebo môže o druhých hovoriť nepravdivé informácie. Môže sa tiež smiať a zosmiešňovať iných ľudí za to, ako sa obliekajú, vyzerajú alebo konajú. Môžu sa dokonca uchýliť k znevažovaniu a zosmiešňovaniu vášho dieťaťa pred inými ľuďmi alebo zneužívaniu jeho štedrosti a dobrej vôle. Ak si priateľ neustále robí srandu, ohovára alebo ponižuje vaše dieťa (aj keď len zo žartu), treba naozaj spozornieť. 

 

V priateľskom vzťahu sa často vyskytuje veľa dramatických situácií

Dramatické situácie sú takmer vždy znakom nezdravého priateľstva. Priateľ môže napríklad zdieľať verejne súkromné ​​informácie, šíriť klebety alebo priamo klamať vášmu dieťaťu. Môžu sa tiež pokúsiť emocionálne zmanipulovať vaše dieťa.

 

Ak sa vaše dieťa a jeho priateľ či priateľka neustále hádajú, bijú alebo sa medzi nimi vždy odohrávajú iné napäté situácie, treba tiež spozornieť a všímať si vývoj vzniknutej situácie.

 

Žiarlivosť a súťaživosť

Žiarlivosť je často prítomná v nezdravých priateľstvách. Či už je to závisť kvôli novej hračke alebo žiarlivosť na iného priateľa. Nezdravé priateľstvá sú len zriedka podporné a povzbudzujúce. Namiesto toho, aby sa deti  snažili navzájom oslavovať svoje úspechy, často si závidia a vnímajú sa navzájom ako konkurencia.

 

Sociálne vylúčenie alebo izolácia

Mnohokrát nezdravé priateľstvo zahŕňa sociálne vylúčenie alebo izoláciu. Inými slovami, kamarát vášho dieťaťa môže vyžadovať, aby vaše dieťa trávilo čas iba s ním alebo aby si nevšímalo ostatných v kolektíve. Jedným z najtoxickejších správaní v sociálnej skupine je, keď deti vylučujú ostatných zo skupiny a presviedčajú ostatných, aby ich tiež vylúčili. Stáva sa to vtedy, keď sa vaše dieťa rozhodne nevenovať všetok svoj čas a energiu tomuto priateľovi. Ten sa potom  môže nahnevať a z tohto dôvodu sa môže pokúsiť izolovať vaše dieťa. Táto izolácia môže následne viesť k strate sebaúcty a dôvery vášho dieťaťa, môže to tiež ovplyvniť jeho známky, ba dokonca mu môže spôsobiť úzkosť a depresiu.

 

Dieťa začína meniť povahu, záujmy alebo sa prestáva učiť

Niekedy, keď je dieťa súčasťou toxického alebo jednostranného priateľstva, môžu sa prejaviť zmeny v jeho sebaúcte alebo sebadôvere. Môže sa zrazu stať utiahnutejším a snažiť sa skrývať svoje dary alebo talenty. Alebo sa začne správať nerozhodne a skôr ako sa pre niečo rozhodne, pozrie sa na priateľa. V týchto situáciách odborníci navrhujú povzbudiť svoje dieťa, aby trávilo čas s priateľmi, ktorí ho podporujú. Niekedy to najlepšie, čo môže vaše dieťa urobiť, je zamerať svoju energiu a čas na iných priateľov.

 

Nezdravé priateľstvo môže zahŕňať porušovanie pravidiel slušného správania

Niekedy si deti nájdu priateľov medzi deťmi, ktoré sú neslušné k dospelým, rady riskujú a zapájajú sa do konania, ktoré súvisí s problémovým správaním. Aj keď vaše dieťa spočiatku nemusí tráviť veľa času s deťmi, ktoré porušujú pravidlá, nemusí byť pre vaše dieťa vhodné. Priatelia, ktorí často porušujú pravidlá a majú problémy s rodičmi alebo učiteľmi, môžu ovplyvniť vaše dieťa a motivovať ho, aby aj ono  samo porušovalo pravidlá.

 

Čo robiť, ak sa vám nepáči priateľ/ka vášho dieťaťa?

Ak si vaše dieťa vytvorilo nezdravé priateľstvo, povzbuďte ho k tomu, aby sa nad týmto vzťahom zamyslelo a uvedomilo si, čo mu toto priateľstvo vlastne prináša. Posilnite v dieťati myšlienku, že spojenie s priateľom, ktorý sa k nemu nespráva láskavo a nerešpektuje ho, mu môže spôsobiť veľa stresu a bolesti. Pripravte sa však na určitý odpor. Niekedy je pre deti ťažké oddeliť sa od niekoho, s kým sa cítia byť spojené. Môže tiež chvíľu trvať, kým si vybudujú ďalšie priateľstvá. Takže buďte trpezliví. Môžete priamo a úprimne diskutovať o svojich obavách v súvislosti  s  konkrétnym priateľom. Niekedy môže byť užitočné len pomôcť dieťaťu vidieť a pomenovať, čo sa deje. Porozprávajte sa s ním o zmenách, ktoré ste u neho zbadali. Postupujte citlivo, pretože prísny prístup môže viesť k odporu.  Medzitým pomôžte svojmu dieťaťu nadviazať spojenie s inými deťmi. Pozvite ďalších priateľov a povzbuďte svoje dieťa, aby skúšalo nové aktivity alebo objavovalo nové záujmy. Nakoniec si s vašou pomocou vytvorí ďalšie priateľstvá. Aj keď neexistuje žiadny spoľahlivý spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa vaše dieťa stretlo s nezdravým priateľstvom, existujú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili pravdepodobnosť, že sa to stane. Pokúste sa informovať svoje deti o tom, čo znamená byť dobrým priateľom, aby mohli ľahšie rozpoznať, keď sa k nim niekto nespráva primerane.  Porozprávajte sa tiež so svojím dieťaťom o dôležitosti takých priateľov, vďaka ktorým sa cíti dobre, ktorí ho podporujú a ktorí v ňom rozvíjajú dobré stránky. Snažte sa nasmerovať svoje deti na priateľov, ktorí sú podporní, empatickí a láskaví. Kým je vaše dieťa malé, budete mať v tomto väčšie možnosti. Ale keď bude staršie, budete mať na to čoraz menší vplyv. Tiež nezabudnite pripomenúť, že najlepší spôsob, ako získať priateľov, je byť dobrým priateľom.

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Priateľstvo
Zdieľať na facebooku