Ako podporiť dieťa v tom, aby si obľúbilo dramatické hry?

Keď sa vaše dieťa hrá na doktora, špióna alebo reštauráciu, je to dramatická hra.
Keď sa vaše dieťa hrá na doktora, špióna alebo reštauráciu, je to dramatická hra. / Foto: Bigstock

Dramatické hry predstavujú systém hier a cvičení zameraných na komplexný rozvoj detskej osobnosti. Je to tvorivý proces, v ktorom sa dieťa konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to učenie sa prostredníctvom zážitku.

 

Hra predstavuje pre dieťa základnú činnosť. Je to pre neho prirodzená, spontánna činnosť a predstavuje najdôležitejšiu a najstimulujúcejšiu formu učenia. V hre preberá na seba rôzne role, prostredníctvom ktorých sa pripravuje na životnú realitu. Z tohto dôvodu sú pre deti veľmi vhodné práve dramatické hry. „Ak tvorivú hru rozvíjame na základe určitého námetu, príbehu s úlohami a zápletkou, vzniká dramatická hra, t.j. hra, s dramatickým konaním, v ktorej najmenej dve osoby na seba navzájom pôsobia, čiže vstupujú do interakcie, do tzv. interakčnej hry s dramatickým napätím. Detská dramatická hra sa vyznačuje prirodzenosťou, spontánnosťou, hravosťou, tvorivosťou, predstavivosťou, fantáziou, originalitou – a je príťažlivá pre všetkých zúčastnených,“ uvádzajú vo svojej knihe Súzvuky tvorivosti autorky Anna Mrvová a Elena Bakošová. Dramatická hra je hra na „niečo“, alebo na „niekoho“. Je to hra, ktorá má dej. Môže mať rôzne podoby. Od vyjadrenia pocitu alebo predstavy dieťaťa pohybom, alebo slovom, až po dejovo uzavretý celok (etudu, improvizáciu, dramatizáciu podľa predlohy). Keď sa vaše dieťa hrá na doktora, špióna alebo reštauráciu, je to dramatická hra. Prostredníctvom tohto typu hry nielenže si precvičí predstavivosť, ale naučí sa tiež , ako spolupracovať, zdieľať svoje názory, pocity a formuje si slovnú zásobu. 

Dramatická hra je riadená činnosť, ktorá musí obsahovať na jednej strane znaky hry (spontánnosť, zaujatie, radosť, tvorivosť ) a na strane druhej špecifiká určujúce jej dramatický charakter. Napríklad napätie z očakávania, ktoré prináša zadávanie témy, možnosti podieľať sa na utváraní kľúčového dramatického motívu, pozerať na realitu prostredníctvom fantázie, podieľať sa na rozhodovaní a plánovaní hry, prežívať pocity vlastných improvizačných schopností a identifikáciu s rolou, podieľať sa na súhre rolí a podobne. 

 

Význam dramatických hier pre deti 

Počas dramatickej hry dostávajú malé deti šancu znovu prežiť scény zo svojho života. Väčšinou sú to situácie, ktorých boli svedkami alebo sa na nich podieľali. Môžete teda vidieť, ako vaše batoľa podáva obed pre bábiky rovnako ako vy alebo sa krúti po izbe ako princezná vo filme, ktorý práve pozeralo. To je znak toho, že vaše batoľa je už schopné držať obrázky v hlave. Je to prvý krok ku komplexnejšej hre a symbolickej myšlienke, ktorú si môžete všimnúť pri takých činnostiach, ako sú:

 

Komunikácia

Okolo troch rokov deti začínajú komunikovať s rovesníkmi  a zapájajú sa do zložitejších hier, pri ktorých spolupracujú. Je to jeden zo spôsobov, ako sa snažia pochopiť svet okolo seba. Vaše dieťa sa napríklad môže hrať na učiteľku, zatiaľ čo jej priatelia vystupujú ako žiaci. Nápadité hry pomáhajú malým deťom vycibriť si verbálne schopnosti, pretože im umožňujú tieto zručnosti využiť.

 

Napodobňovanie druhých

Spočiatku môže vaše batoľa napodobňovať vaše presné spôsoby konania a správania, ale keď si osvojí pokročilejšie myslenie, nebude len opakovať to, čo videlo, ale vytvorí si aj nové verzie príbehu. Takže najprv môže predstierať, že nakupuje rovnako ako mamička a neskôr môže zoradiť svojich plyšákov a pôjde akože nakupovať pre nich.


 

Precvičovanie myslenia na vyššej úrovni 

To, čo oddeľuje dramatickú hru od pasívnejších hier, je to, že vaše dieťa je zapojené do spontánneho vytvárania niečoho nového. Je to zdanlivo jednoduchá aktivita, ktorá od malých detí vyžaduje, aby plánovali, organizovali a riešili problémy.

 

Využitie kreativity 

Vaše dieťa môže znova a znova prežívať ten istý príbeh, pričom zakaždým vnesie do scenára niečo iné, aby bol lepší alebo iný.

 

Používanie predmetov ako hračky, ktorá  zastupuje skutočné veci 

Napríklad z misky sa môže stať klobúk a z palice telefón. 

 

Vytváranie asociácií medzi objektami

Keď malé deti manipulujú s náhodnými hračkami a zaraďujú ich do hry alebo príbehu, začnú si takto zoskupovať predmety v hlave.  Dramatická hra pomáha deťom vytvárať bežné a nezvyčajné asociácie medzi hračkami. Vaše batoľa môže napríklad prirodzene vidieť spojenie medzi všetkými šálkami a lyžičkami v čajovej súprave, no tiež začne vidieť spojenie medzi tanierom v čajovej súprave a okrúhlym plochým diskom, ktorý bol súčasťou stolovej hry.

 

Ako podporiť dieťa v tom, aby sa chcelo hrať dramatické hry?

Dramatická hra je pre deti prirodzená, ale v období, kde sa v mnohých rodinách preferuje televízia a elektronické hry, je potrebné cielene plánovať tieto hry pre deti. Ak chcete svojmu dieťaťu dopriať vyskúšať si výhody dramatických hier, pokúste sa v rodine vytvoriť nasledujúce podmienky:

  • Doprajte svojmu batoľaťu čas a priestor, aby sa hralo samostatne a vymyslelo si vlastné dramatické hry. Vypnite televízor, počítač, odložte elektronické hračky z priestoru na hranie a nechajte dieťa, aby preskúmalo svoje hračky podľa vlastných predstáv bez vášho zasahovania.
  • Občas, keď vidíte, že dieťa má o to záujem, pripojte sa k jeho hre. Môžete sa napríklad pripojiť k čajovému večierku alebo mu pomôcť „variť“ nejaké jedlo. Robte to však naozaj len vtedy, keď vás dieťa o to požiada.
  • Majte po ruke niektoré kľúčové rekvizity pre dramatické hry. Deti v skutočnosti nepotrebujú veľa na vytváranie imaginárnych svetov a prepracovaných dejových línií. Batoľa napríklad s radosťou premieňa šálky a misky v špajzi na hrady a pretekárske dráhy pre svoje autá. Možno si zoberie svoju kuchynskú linku do skutočnej kuchyne, keď varíte večeru. Dieťa by malo mať k dispozícii rôzne kocky, stavebnice, bábiky, hracie súpravy, domčeky pre bábiky, figúrky,  oblečenie a nábytok pre bábiky.
  • Keď napríklad varíte v kuchyni večeru, dovoľte vášmu dieťaťu, nech sa hrá v tom istom priestore, kde sa nachádzate vy. Prineste mu detskú kuchynku do vašej kuchyne a podobne. Tento typ hračiek podnecuje tvorivé aktivity a podporujú nápaditú hru. Ak si dieťa začne samo pre seba niečo rozprávať, nezasahujte do jeho komunikácie s hračkami.
  • Hlavne vtedy, keď dieťa nechodí do škôlky, pokúste sa vytvárať také situácie, kedy bude môcť komunikovať s inými deťmi.  Aj keď sociálna interakcia nie je nevyhnutnou súčasťou dramatickej hry, pridáva do hry prvok, ktorý pomáha budovať jazyk a sociálne zručnosti.

 

Deti, ktoré navštevujú materskú školu, sa bežne hrávajú rôzne dramatické hry. Niektoré z nich môžete vyskúšať aj doma.

Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku