Rodová identita a jej vývin

Rodová identita a jej vývin
Rodová identita a jej vývin / Foto: Pexels

Čoraz viac sa v spoločnosti otvorene hovorí o skupine ľudí, ktorí sa necítia v zhode s pohlavím, ktoré im bolo dané pri narodení. Ako sa vyvíja rodová identita a čo to presne znamená?

 

Predstavovali ste si, že vaše dievčatko sa bude v tónoch hudby ladne vykrúcať v čipkovaných šatách, a namiesto toho vám po záhrade pobehuje malá zablatená nezbednica, ktorú nerozoznáte od chlapca? Správa sa vaša dcéra ako chlapec, alebo syn ako dievča? Byť chlapcom alebo dievčaťom je pre väčšinu detí niečo veľmi prirodzené. Pri narodení je deťom na základe fyzických vlastností priradené pohlavie muža alebo ženy. Existuje mnoho spôsobov, ako môžu aj rodičia podporovať zdravý vývoj pohlavia u detí. Jeden argument však zostáva najdiskutovanejším medzi psychológmi, antropológmi a študentmi po stáročia štúdia ľudského správania; argument medzi vplyvom prostredia alebo vrodenými faktormi ako pôvodom správania a osobnosti. Rodový vývoj je fascinujúci proces, pretože je hlboko zakorenený v biológii, hlboko utváraný spoločenskými očakávaniami a aktívne konštruovaný jednotlivcami znova a znova na rôznych vývojových úrovniach.

 

Aký je rozdiel medzi pohlavím a rodovou identitou?

Termíny pohlavie a rodová identita sa často používajú zameniteľne, aj keď majú rôzne významy. V tomto kontexte sa pohlavie týka biologických kategórií (tradične buď muž alebo žena). Na druhej strane, rodová identita odkazuje na kultúrne, sociálne a psychologické významy, ktoré sú spojené s konkrétnymi biopsychosociálnymi kategóriami, ako je mužskosť a ženskosť, ktoré sa líšia v závislosti od ďalších faktorov, ako je rasa, etnikum či kultúra. S tým súvisí aj rodové vyjadrenie ako spôsob vyjadrenia svojho pohlavia ostatným, či už správaním, oblečením, účesom, menom, ktoré sa rozhodnete používať. Máme tu teda aj nejakú odlišnosť, a to tzv. transgender, keď rodová identita osoby nie je rovnaká ako pohlavie pri narodení, môže byť označovaná ako „transgender“. Sebapoznanie rodovej identity sa vyvíja v priebehu času, podobne ako fyzické telo. Vyhlásená rodová identita väčšiny detí je v súlade s ich priradeným pohlavím. U niektorých detí však zhoda medzi prideleným pohlavím a rodovou identitou nie je taká jasná.

 

Ako sa vyvíja rodová identita?

Pohlavie a temperament

Výskumy naznačujú, že novorodenci prichádzajú na svet s istým balíčkom „rodových vecí“, ktoré poskytujú akúsi vnútornú kotvu pre ich preferencie, vrátane rodovej identity a sexuálnej orientácie a možno aj charakteristík temperamentu. Základná identita každého pravdepodobne vykazuje určitý stupeň tvárnosti, čo môže deťom uľahčiť prispôsobiť sa spoločnosti.

 

Povedomie o pohlaví 2. až 3. rok

Kognitívny vývin batoliat umožňuje začať vytvárať kategórie, aby si usporiadali svoje myslenie o svete. Jednou z týchto kategórií je aj pohlavie. Schopnosť klasifikovať sa ako muž alebo žena sa nazýva „rodové povedomie.“ Rodová identita niektorých detí zostáva po celý život stabilná, zatiaľ čo iné sa môžu striedavo identifikovať ako „chlapec“ alebo „dievča“, alebo dokonca prevziať inú rodovú identitu v rôznych časoch ,niekedy dokonca v rovnaký deň. To je normálne a zdravé. Väčšina malých detí verí, že človek sa môže zmeniť zo ženy na muža (alebo naopak) ostrihaním vlasov alebo prezliekaním.

 

Stálosť pohlavia 5. až 7. rok

Deti si s pribúdajúcim vekom viac uvedomujú rodové očakávania alebo stereotypy. Môžu si napríklad myslieť, že niektoré hračky sú iba pre dievčatá alebo chlapcov. Deti tiež začínajú chápať skutočnosť, že ich zaradenie do rodových kategórií je trvalé, nemenné alebo konštantné.

 

Pohlavná latencia od 8. roku do puberty

Počas tohto obdobia sa zdajú byť menej aktívne pri riešení problémov spojených s pohlavím alebo sexuálnou identitou.

 

Puberta

V tomto období sa otázka, čo to znamená byť mužom a ženou dostáva do centra pozornosti. Na dievčatá je vyvíjaný tlak, aby vyzerali a správali sa viac ako dievčatá. Tlak, ktorý je vyvíjaný na chlapcov, aby vyzerali a správali sa ako chlapci, možno pozorovať, keď sa chlapci snažia uviesť do súladu s kultúrnymi stereotypmi o hodnote moci, a to prostredníctvom zvýšeného používania agresie a šikanovania u dospievajúcich, alebo zvýšené zameranie sa na stavbu tela. 

 

U mnohých mladých ľudí k plnému rozvoju autentickej rodovej identity dochádza až po strednej škole, a preto sú vysokoškolské roky tak bežnou dobou, keď mladí riešia otázky rodovej identity a sexuálnej orientácie. Niektorí LGBTQ mladí ľudia hlásia, že rozvíjajúca sa dospelosť pre nich bola vhodná doba na to, aby sa s týmito problémami vysporiadali, pretože museli počkať, aby boli dostatočne silní a sebavedomí, aby mohli čeliť a preskúmať otázky sexuálnej orientácie a rodovej identity v spoločnosti, ktorá je tak otvorene nepriateľská voči rodovej expanzii.

 

Je to niečo, z čoho môžu vyrásť?

Je bežné, že mnohé deti prejavujú rodovo nekonformné správanie pred pubertou a nakoniec sa nestanú transgendermi. Keď však deti dosiahnu dospievanie, ak sa ich rodová identita nezhoduje s pohlavím, ktoré im bolo pridelené pri narodení, je pravdepodobné, že pri tejto rodovej identite zostanú. Byť transgender nie je prchavá vec a odmietnuť to ako fázu môže byť škodlivé, keď vaše deti potrebujú najviac lásky, podpory a uznania.

 

Ako môžu rodičia podporiť svoje deti?

Silná podpora rodičov je kľúčová aj v tomto prípade. Preto:

  • Milujte ich také, aké sú.
  • Porozprávajte sa so svojimi deťmi o rodovej identite.
  • Čítajte s nimi knihy, ktoré hovoria o mnohých rôznych spôsoboch, ako byť chlapcom, dievčaťom alebo mať inú rodovú identitu.
  • Uvedomte si, že deti, ktoré si robia starosti s pohlavím, môžu vykazovať známky depresie, úzkosti a zlej koncentrácie.
  • Buďte si vedomí potenciálne negatívnych problémov, ktorým môžu vaše deti čeliť. Dajte im najavo, že chcete počuť o akejkoľvek šikanovaní alebo zastrašovaní voči nim.
  • Nenúťte ich, aby zmenili, kým sú.
  • Buďte otvorení. Vyhnite sa posudzovaniu a obviňovaniu.
  • Spýtajte sa, čo od vás potrebujú. Môžu len chcieť, aby ste počúvali a boli pozitívnymi.
  • Povzbuďte ich, aby sa o sexuálnom zdraví porozprávali s pediatrom, odborníkom, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo dospelým, ktorému dôverujú. Môžu im tiež pomôcť nájsť spôsoby, ako sa vysporiadať s tlakom rovesníkov, obťažovaním alebo šikanovaním.

 

Dcéra sa hrá s autami a syn s bábikami. Pre mnoho detí je to fáza. Nikto vám nemôže povedať, či sa rodová identita alebo prejav vašich detí časom zmení. Deti najviac potrebujú vedieť, že ich budete milovať a prijímať, keď nájdu svoje miesto vo svete, nech je akékoľvek.

Zdieľať na facebooku