Jednoduché rutiny v triede, ktoré pomáhajú žiakom cítiť sa dobre a bezpečne

Foto: Bigstock
Rôzne opakujúce sa činnosti v triede viditeľným spôsobom pomáhajú žiakom prežívať pocity radosti, bezpečnosti a majú tiež vplyv na ich záujem o učenie a lepšiu sústredenosť. / Foto: Bigstock

Niekedy stačí urobiť skutočne malé veci a žiaci sa  v triede cítia šťastnejšie, bezpečnejšie a vedia sa aj lepšie sústrediť. Pomáhajú im v tom aj rôzne rutiny. 

 

Rutiny náš život zjednodušujú, robia ho usporiadanejším a ľahšie predvídateľným. Nachádzame ich v najrôznejších situáciách v bežnom živote a dajú sa vytvoriť aj v školskom prostredí. Ide o opakujúce sa, rovnaké procedúry, ktoré situácie sprehľadňujú a ponúkajú istotu a pocit bezpečia.  Podobne je to aj v prípade žiakov a študentov. Rituály a rutiny robia pre nich vyučovanie predvídateľným a prehľadným. Rôzne opakujúce sa činnosti v triede im viditeľným spôsobom pomáhajú prežívať pocity radosti, bezpečnosti a majú tiež vplyv na ich záujem o učenie a lepšiu sústredenosť. Veď, keď sú žiaci pozitívne naladení, viac sa im chce učiť a s pozitívne naladenou mysľou si dokážu rýchlejšie učivo aj osvojiť. Medzi rutinami a pravidlami je veľký rozdiel. Pravidlá majú tendenciu sa zameriavať na očakávané správanie jednotlivých žiakov, ako je príchod na hodinu, rešpektovanie spolužiakov a učiteľov, zákaz telefonovania počas vyučovania a podobne. Rituály sú nacvičené reakcie na pokyny učiteľa, ktoré dodajú dňu v škole určitú štruktúru. Pozrime sa na niekoľko jednoduchých rutín, vďaka ktorým môžete v triede pracovať produktívnejšie a vaši žiaci budú dostatočne motivovaní.

 

Rutiny vhodné na začiatok vyučovania

Ak chcete žiakov okamžite pozitívne motivovať, vyskúšajte tieto postupy na začiatku nového dňa.

 

Pozdravte žiakov pri dverách

Často učitelia ráno sedia v triede  za stolom. Niekedy stačí malá zmena, napríklad privítajú svojich žiakov pri dverách. Dobrá nálada väčšinou nastúpi vďaka očnému kontaktu a malej pozornosti zo strany učiteľa. Táto rutina je obzvlášť účinná, keď žiak dlhšiu dobu v škole chýbal alebo mal predtým v škole zlý deň.


 

Ranný komunitný kruh

Veľmi veľa odborníkov odporúča každý nový deň začínať ranným kruhom. Nie všade sa to dá uskutočniť, ale aj napriek tomu, aspoň pár dní do mesiaca túto aktivitu využíva množstvo učiteľov na celom svete. Kruh vyjadruje rovnocennosť vzájomných, vzťahov, nemá začiatok ani koniec, všetci sedia v približne rovnakej výške. Všetci, teda učiteľ aj žiaci, sú v rovnocennej pozícii. Ranné komunity nenásilne preladia deti na vyučovanie tým, že im umožňujú vyjadrovať svoje pocity a vytvoria nenásilnú motiváciu smerom k učeniu. Možnosť bez obáv vyjadriť svoj názor rozvíja sebadôveru detí a vytvára predpoklad pre efektívne učenie sa. V triede sa vytvárajú vzťahy dôvery, posilňujú sa celoživotné pravidlá spolužitia. Učiteľ uplatňuje partnerský prístup, jeho úlohou je pozitívne podporovať žiakov, pričom je však potrebná dôslednosť pri dodržiavaní dohodnutých pravidiel, a to najmä aktívne počúvanie, dôvera, vzájomná úcta, pravdivosť v slovách a činoch. Žiaci sa naučia navzájom sa oslovovať, prijímať kritiku a učia sa trpezlivosti. Ranný komunitný kruh pomáha tiež predchádzať šikanovaniu.

 

Ranná správa

Obľúbenou rannou rutinou v triede je aj písanie rannej správy na tabuľu. Je to jednoduchý spôsob, ako privítať žiakov. Môže to byť citát, otázka alebo jednoduché oznámenie niečoho, čo sa počas dňa bude diať. Niektorí učitelia takto oznamujú žiakom ciele, ktoré majú počas dňa spoločne splniť.

 

Otázka dňa

Učiteľ ráno napíše na tabuľu nejakú otázku. Úlohou žiakov je odpovedať na ňu vo svojich denníkoch. Niekedy môžu deň vopred pripraviť otázky aj žiaci.

 

Rutiny počas vyučovania

Ako plynie deň, postupne sa môžu objaviť v triede určité problémy a žiaci sú rozptýlení. Pozrime sa na niekoľko rutín, ktoré vám pomôžu v triede opäť navodiť príjemné pracovné prostredie.

Učiteľ počíta od 4 do 1

Učiteľ počíta a žiaci spolu s ním. Každé číslo znamená niečo iné.

 • Štyri  znamená, že  žiaci všetko pustia z rúk.  Prečo? Ak  žiaci budú niečo držať v ruke, môže ich to rozptyľovať a začnú sa s tým hrať.
 • Tri znamená, že ruky si prekrížia na hrudi. Žiak s nimi nebude rušiť suseda.
 • Dva znamená, že si  zatvoria ústa. Žiaci v určitej etape vyučovania musia byť aj ticho.
 • Jeden znamená, že sa  učiteľovi pozerajú do očí. Vďaka očnému kontaktu budú s veľkou pravdepodobnosťou aj skutočne počúvať. Ak sa napríklad pozerajú z okna, sú zrazu myšlienkami niekde inde.

 

Táto rutina prináša množstvo výhod:

 • Učiteľ žiakov zamestná.
 • Počítaním si žiaci sami dávajú pokyny, sami si teda hovoria, čo majú robiť.
 • Učiteľ môže každý jeden krok sledovať. Vďaka tomu môže okamžite zasiahnuť, ak niekto zo žiakov príslušný krok nedodrží. 

 

Rytmus

Učiteľ na začiatku vytlieskava jednoduchý rytmus. Žiaci sa pripoja a zároveň s učiteľom udržiavajú očný kontakt. Keď sa trieda úplne stíši, začne učiteľ vysvetľovať.

Výhody rutiny:

 • Tlieskanie všetci počujú.
 • Pre starších žiakov je rytmické tlieskanie zaujímavé.
 • Musia odložiť všetky predmety, aby mohli tlieskať s učiteľom.
 • Je to jednoduchá činnosť, ktorá nikoho príliš nezaťažuje..

 

Prechádzka po triede

Hlavne mladší žiaci nevydržia dlho na jednom mieste. Niekedy si aj nasilu vymýšľajú také činnosti, vďaka ktorým môžu chodiť. Potrebujú si zastrúhať funkčnú ceruzku, potrebujú si ísť do šatne zobrať papierové vreckovky, a to aj vtedy, keď ďalší celý balík majú v taške, potrebujú si súrne zistiť informáciu na nástenke, hoci ju dobre vedia. To sú všetko malé dôvody na prechádzku po triede. Samozrejme, učiteľ to žiakovi nemôže zakázať. Môže však existovať dohoda, v rámci ktorej žiak chodiaci po triede nesmie rušiť spolužiakov. Ak sa to stane, pripomenie mu učiteľ existujúcu rutinu, ktorú všetci v triede dodržiavajú.

 

Prístup k materiálom

V triede je to tak, že každý deň si niekto niečo zabudne. Aby ste sa vyhli zbytočnému stresu, vyrušovaniu, negatívnej nálade, najlepšie možné riešenie spočíva v tom, že umiestnite rôzne perá, ceruzky, gumy, papiere a iné pomôcky na stolík vedľa vášho stola tak, aby si ich žiaci  mohli požičať bez toho, aby  z toho bol veľký problém alebo aby sa kvôli tomu muselo prerušiť vyučovanie. Samozrejme, žiaci musia vedieť, že pomôcky sa na konci vyučovania vracajú na pôvodné miesto.

 

Zvonček alebo hudba

Môžete si zavesiť klasický zvonček na nejaké miesto v triede, napríklad na okno, na tabuľu alebo ak máte v triede nejakú plyšovú hračku, tak jej ho dajte na krk. Zvuk zvončeka by mal byť jemný a príjemný. Dohodnite sa s deťmi, že keď zazvoní zvonček, tak končí nejaké etapa práce. Napríklad práca v skupinách, práca vo dvojiciach, nejaká hra, začiatok hodiny a podobne. Keď zaznie zvuk zvončeka, každý žiak sa vráti na svoje miesto, počúva ďalšie pokyny učiteľa následne pokračuje v ďalšej práci. Ak nechcete využívať zvonček, zvoľte si nejakú príjemnú, ale ráznu hudbu a využívajte tú.

 

Prečo na rutinách záleží?

Toto sú len niektoré z rutín, ktoré môžu učitelia použiť na minimalizáciu narušenia procesu učenia. Učitelia používajú množstvo iných rutín na prechod z jednej aktivity na druhú, prácu v skupinách alebo zoradenie žiakov na chodbe, keď idú na prechádzku. Mnohí odborníci upozorňujú na to,  že rutiny v triede sú veľkou pomôckou pre učiteľa, ktorá mu pomáha predchádzať výchovným problémom a šetrí mu čas.  Zo začiatku si to vyžaduje čas a námahu naučiť žiakov určité  rutiny. Odmenou však býva to, že  žiaci v triede fungujú bezproblémovo, presne vedia, čo majú robiť a vy sa môžete sústrediť na vyučovanie.

 


Zdroje:
Classroom routines small but mighty 
Classroom-management 
5 activities to make your classroom morning routine more productive

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku