Máme doma prváčika

  Bigstock

Nástup do prvého ročníka predstavuje pre každé dieťa výraznú zmenu v jeho doterajšom živote. Nadšenie a radosť často striedajú obavy a napätie. A to nielen na strane dieťaťa, ale aj na strane rodičov. Prvý ročník zásadným spôsobom ovplyvňuje vzťah dieťaťa k celému školskému procesu. Ako ho teda na vstup do školy pripraviť.


1. Nikdy dieťa nestrašte

Hlavne vtedy, keď sú deti neposedné a neplnia v prejavoch správania predstavy rodičov, často z ich úst zaznievajú aj nasledujúce vety: „Veď počkaj, pôjdeš do školy, tam si už s tebou poradia. Veď uvidíš, čo ťa čaká. Ešte si uži, lebo sa ti život úplne zmení, budeš musieť poslúchať na slovo a nie ako teraz. Učiteľka sa s tebou nebude naťahovať. Veď uvidíš, čo ťa čaká.“ A takto by som mohla pokračovať ďalej. Dieťa sa môže školy zbytočne báť, od začiatku bude v strese a nebude sa môcť prejaviť v celej svojej prirodzenosti a spontánnosti. Dieťa by sa malo na školu tešiť a uvedomovať si, že tam ide kvôli tomu, aby sa učilo lepšie spoznávať zákonitosti života, aby sa naučilo dôležité veci a spoznalo tiež veľa nových ľudí. Učiteľov i kamarátov. Prvá trieda  zásadným spôsobom ovplyvňuje postoj dieťaťa k celému budúcemu štúdiu. Radšej dieťa motivujte napríklad takýmto spôsobom:  „Naučíš sa čítať, budeš si môcť prečítať rozprávku. Naučíš sa písať, budeš môcť napísať pohľadnicu starej mame. Naučíš sa veľa o svete, prírode a ďalších veciach. Prídeš do obchodu a budeš si vedieť zrátať, koľko máš za nákup zaplatiť.“ Dobré je dieťa pripravovať na školu ako na priateľské miesto, kde má šancu rozvíjať to, čo je v ňom najlepšie a čo má najradšej.

 

2. Buďte realisti a dieťa neklamte

Poznám aj takých rodičov, ktorí zámerne situáciu zľahčujú, podceňujú alebo znevažujú. Nie je nič neobvyklé, keď rodičia povedia svojim deťom, že škola nie je vôbec dôležitá a nemá význam. Pod vplyvom takýchto názorov si dieťa nemá šancu vytvoriť prijateľný vzťah k učeniu. Niektoré prváci prichádzajú do školy s nereálnymi predstavami o sebe. Žijú s pocitom, že oni sú tí najlepší, druhí sú oveľa horší. Takto vypestovaná predstava bráni hlavne vo vytváraní kvalitných sociálnych väzieb a v budovaní kamarátstiev, ktoré majú pre prvákov tiež obrovský význam. Dieťa by nemalo vstupovať do kolektívu s nereálnymi predstavami.

 

3. Dajte pozor na výber školy

Rodičia môžu dieťaťu vstup do vzdelávacieho systému uľahčiť alebo naopak skomplikovať aj tým, akú mu vyberú školu. Hlavne vo väčších mestách je nekonečné množstvo ponúk, ktorými sa školy snažia pritiahnuť nových žiakov. Školy sa snažia od seba odlíšiť hlavne výučbou cudzích jazykov, krúžkovou činnosťou a ďalšími atraktívnymi aktivitami. Myslím si, že najlepšou zárukou pre kvalitný a šťastný rozvoj prváčika je dobrá učiteľka, ktorá dokáže nielen zaujímavo, pútavo a tvorivo učiť, ale zároveň je empatická, prihliada na špecifiká detí, je pozitívne naladená a svoju prácu a žiakov miluje. Práve pán učiteľ, pani učiteľka sú v tomto veku pre dieťa najvyššou autoritou, ak sú kvalitní, dokážu deti motivovať, pomôcť začleniť sa do kolektívu, upevňovať vzťahy medzi deťmi, čo je  predovšetkým v prvej triede dôležité. Pre dieťa je navyše, najmä na prvom stupni, pedagóg skutočnou autoritou, ktorá ho veľa naučí. Preto by rodič nemal znevažovať prácu pedagóga a podrývať jeho autoritu kritizovaním jeho práce doma pri prvej nevyjasnenej situácii, prípadne pri sťažnosti dieťaťa.

 

4. Učeniu aj doma pripisujte určitú vážnosť

Rodič by mal najmä v prvých rokoch venovať zvýšenú pozornosť domácej príprave dieťaťa a mal by sa intenzívne zaujímať o dianie v škole. Len tak sa mu podarí vzbudiť u dieťaťa skutočný záujem o učenie a o prijímanie nových informácií. Bez toho, aby s dieťaťom doma písal domáce úlohy, sa dieťa nenaučí samostatnosti a nebude schopné samo sa učiť veľmi dlho.

 

Čo ak dieťa prvý ročník nezvláda?

Varovnými príznakmi, že dieťa cez všetku snahu učiteľov aj rodičov adaptáciu na školské prostredie nezvláda, môžu byť zmeny v jeho správaní, nočné mory a vlastne akékoľvek psychosomatické príznaky - bolesti hlavy, brucha, vracanie, teploty bez inej príčiny. V takom prípade je potrebné vyhľadať odborníka, detského psychológa. Viac sa dočítate v článku Nástup do školy nemusí byť vždy podľa predstáv. Príčinou problémov môže byť aj to, že niektorí rodičia nerešpektujú názor odborníkov a do prvej triedy pošlú aj dieťa, ktorému bol odporúčaný odklad školskej dochádzky. Z vlastných skúseností viem, že niektorí rodičia nasilu, aj napriek neodporúčaní odborníkov, svoje dieťa dajú do prvého ročníka. Dôvodom často býva tvrdenie, že čo si pomyslí stará mama, krstná mama, susedia atď. Viem, že mnohým to pripadá smiešne, ale hlavne v dedinách to aj takto funguje.  Rodičia  a rodinní príslušníci by mali zabudnúť na vlastné ambície a neklásť na dieťa prehnané nároky. Dôležité je, aby sa dieťa cítili komfortne, bolo zrelé a predovšetkým sa na školu tešilo. Nie je nič horšie, keď rodičia dieťa nútia do niečoho, čo nesúvisí s jeho naladením a schopnosťami a takýmto spôsobom si prostredníctvom neho chcú realizovať svoje vlastné nesplnené sny. Takýchto prípadov je tiež stále viac a viac.

 

O tom, kedy požiadať o odklad školskej dochádzky si môžete prečítať v článku: Kedy požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky

 

Prvý deň v škole by mal byť sviatkom celej rodiny, na ktorý by malo dieťa dobre spomínať možno až do konca svojho života. Pre dieťa má veľký význam, ak sa na tejto veľmi významnej udalosti zúčastnia spoločne obaja rodičia a priamo s ním v škole všetko naživo absolvujú. Prvý deň v škole býva väčšinou zaujímavo pripravený, deti sa hrajú rôzne hry, navzájom sa zoznamujú, rozprávajú a niekedy nechýba ani sladké pohostenie. Prváci tak prvý deň väčšinou odchádzajú zo školy šťastní, a preto je krásne, keď sa o túto radosť môžu podeliť aj s rodičmi.

Zdieľať na facebooku