Chcete pôsobiť príťažlivejšie? Vyskúšajte tieto tipy

Foto: Pexels
Aby ste k sebe ľudí priťahovali, je dôležité správať sa k nim s empatiou, ale zároveň byť autentický. / Foto: Pexels

Každý človek túži po tom, aby bol pre iných príťažlivý, sympatický, aby dokázal niečím zaujať. Ako sa to dá dosiahnuť? Ktoré stratégie nám v tom môžu pomôcť?

 

Aby ste k sebe ľudí priťahovali, je dôležité správať sa k nim s empatiou, ale zároveň byť autentický. Byť teda otvorený a pritom chrániť svoju vlastnú jedinečnú osobnosť, nenapodobňovať niekoho iného, ​​vystupovať sám za seba, nepokúšať sa vytvárať dojem, že ste niekto iný. To všetko má rozhodujúci význam pri formovaní vašej príťažlivosti. Skutočná príťažlivosť nespočíva v krásnej tvári, perfektnej postave či nádhernom oblečení. Ak chcete vzbudiť skutočný záujem o svoju osobu, snažte sa zaujať niečím, čo sa spája s hĺbkou vašej duše a celej vašej osobnosti.

V súčasnosti je úloha fyzickej krásy preceňovaná. Často automaticky pokladáme všetko, čo je pekné aj za dobré a fyzicky príťažlivým ľuďom väčšinou pripisujeme aj pozitívne  vlastnosti. No niekedy to tak vôbec nemusí byť. Opak môže byť pravdou. Skutočnú príťažlivosť charakterizuje vnútorný svet osobnosti, harmónia v jeho bytí, hodnoty a ciele, ktoré korešpondujú s jeho snami. Aby človek pôsobil príťažlivo, musí na sebe každý deň pracovať. Existuje množstvo zaujímavých postupov, ktoré umocňujú tie kvality, ktoré vás v očiach iných ľudí urobia skutočne príťažlivými.

 

1. Hovorte menej a počúvajte viac

Väčšina ľudí nevie počúvať. Očarujúci ľudia počúvajú a majú počúvanie radšej ako rozprávanie. Pomáha im to naučiť sa viac zaujímavých vecí o človeku a nájsť tak niečo spoločné. Zásadnou príčinou mnohých problémov je nedostatok vzájomného porozumenia. Je to spôsobené tým, že človek sa nevie sústrediť na prijímanie informácie od svojho spolubesedníka, je až príliš zahĺbený do svojho sveta a v podstate okrem seba nikoho iného ani nevníma. Často vníma iba to, čo mu navrávajú emócie alebo vopred pripravený názor. Nepočuje teda to, čo mu druhý človek  naozaj hovorí, počuje akoby len určitú domnienku, ktorú si už pred rozhovorom vytvoril vo svojich predstavách. A tak výhodu majú tí, ktorí počúvajú a nie tí, ktorí si domýšľajú. Totiž, tí, ktorí naozaj sústredene počúvajú, sa v súčasnosti stávajú veľmi obľúbenými ľuďmi, lebo ich je čoraz menej. Takmer každý sa sústreďuje len na seba, na svoje ego, a tak, keď sa v spoločnosti vyskytne niekto, kto dokáže počúvať ušami i srdcom, sa stáva vzácnym. Mnohí si potom práve jeho vyberajú za kamaráta. Hlavne vtedy, keď sa niekto potrebuje vyrozprávať, potešiť, vypočuť. Hlavne v tejto chvíli sa počúvajúci stáva nenahraditeľným spoločníkom. Mnoho priateľov môžete získať hlavne vďaka tomu, že dokážete aj mlčať.

 

2. Snažte sa byť sebaistí

Sebaistí ľudia pôsobia očarujúcim dojmom a vyvolávajú záujem ostatných. Dôležité je, samozrejme, poznať mieru a nepripustiť, aby sa vaša sebaistota a viera v seba nezmenili na pýchu, ješitnosť a pocit nadradenosti. Zdravá sebaistota neznamená iba prijatie vlastných silných stránok a predností, ale aj uvedomenie si vlastných slabín a nedostatkov. Zdravo sebaistý človek je si veľmi dobre vedomý, v čom spočívajú jeho nedostatky a neustále pracuje na vlastnom sebazdokonaľovaní. Nikdy nezabúdajte na zdravé hodnotenie vlastnej osoby, sebaprijatie a skromnosť, ktoré umožňujú zachovanie blízkeho vzťahu k iným ľuďom. Tajomstvo zdravej sebaistoty spočíva v harmónii všetkých týchto komponentov.

 

3. Buďte jedineční, originálni a neopakovateľní

Vo svete navzájom si podobných osobností a vkusov silne vie zaujať človek, ktorý je schopný zachovať si svoju vlastnú jedinečnú podstatu.  Niekedy maličkosť dokáže zaujať iných. Nie je dobré zameriavať sa len na vonkajšie znaky. Ak sa vám na sebe niečo nepáči, na základe tejto  skutočnosti ste schopní uveriť tomu, že s takýmito vonkajšími parametrami jednoducho nemôže vzbudiť úprimný záujem iných ľudí a začíname pochybovať o vlastnej hodnote. Ideálne je, keď aj z toho, čo sa vám na sebe nepáči, viete urobiť svoju prednosť. Podstatné však je to, aby ste sa vedeli zamerať na svoj vnútorný svet. Naučte sa ho iným demonštrovať a predviesť tak, aby ste im ukázali svoju jedinečnosť. Ak má byť originalita originalitou, musí byť v súlade ako s vonkajším, tak vnútorným utváraním vášho ja. Pretvárka k ničomu nie je, snažiť sa niekomu podobať alebo niečomu prispôsobiť, to väčšinou končí trapasom. Musíte vychádzať z vlastných pocitov, z vlastnej prirodzenosti. Inak dosiahnete presne opačný účinok, než po akom túžite.


 

4. Využívajte reč tela

Prvý dojem o nás vytvára často reč tela. Je potrebné naučiť sa nadväzovať s ľuďmi očný kontakt a rozumieť tomu, čo hovoríte svetu na základe toho, ako sedíte, stojíte, ako sa pozeráte, usmievate a podobne. Napríklad pozícia v sede so skríženými nohami a založenými rukami je značne závažnou prekážkou vyvolania dôvery k vlastnej osobe. Je to pozícia obranná, ktorá vytvára bariéru medzi vami a okolím. Gestikulácia, pohyby hlavy, úsmev, to všetko sú komunikačné prostriedky, ktorými sa prezentujeme a ktoré nesmiete podceňovať. Demonštrujú váš záujem o spolubesedníka. Vaše telo je schopné vyvolávať dôveru a posilňovať blízkosť. Prieskumy dokazujú, že ak niekto vidí vaše ruky, vzbudzuje to v ňom  dôveryhodnosť voči vašej osobe. Ukazovanie dlaní, gestikulovanie s nimi pri rozhovore, je presne to, čo robí charizmatický človek. Vytiahnite ich preto z vreciek či spoza chrbta, budete na iných pôsobiť príťažlivejšie. Ak s niekým komunikujete skúste sa mu sem-tam hlboko zahľadieť do očí až tak, že budete vnímať ich farbu. Následne si skúste do ruky zobrať mobil a pozerajte doň. Spýtajte sa dotyčného, ako vás vnímal, keď ste udržiavali očný kontakt a hneď potom, keď ste pozerali do mobilu. Očný kontakt je samozrejme potrebný, no vedeli ste, že hlboký očný kontakt ešte viac zlepšuje prepojenie medzi dvomi osobami? To je presne to, čo charizmatický človek aktívne využíva. Často nie na základe slov, ale na základe toho, čo človek nevypovie, môže o ňom veľa prezradiť. Väčšina informácií, ktoré si v komunikácii vymieňame, idú inými kanálmi, než sú slová. A často sú to dôležitejšie informácie, než vlastný obsah slov. Niekoľko výskumov preukázalo, že  slová predstavujú len 7 percent všetkých informácií, ktoré vnímame. Ďalších 25 percent patrí odtieňu hlasu a jeho modifikácii a celých 68 percent tzv. neverbálnej komunikácii, ktorá zahŕňa širokú škálu javov. Jedná sa nielen o známu mimiku, gestiku a pohyby očí, ale aj o dotyky (haptika), vzdialenosti v priestore (proxemika), reč postojov, držanie tela (posturológia), zaobchádzanie človeka s časom (chronemika) či charakter rukopisu (grafológia). Príťažliví ľudia tieto veci ovládajú a využívajú v kontakte  s ľuďmi.

 

5. Pri komunikácii buďte empatickí a zaujímajte sa o iných

Človek, ktorý demonštruje blízkosť a vie počúvať a komunikovať s empatiou, sa v očiach ostatných postupne stáva príťažlivejším. Ľudia, ktorí stále hovoria iba o sebe a pokúšajú sa predvádzať iba z tej najlepšej stránky, pričom preháňajú svoje schopnosti, prednosti a zručnosti, vytvárajú svojim správaním trápnu situáciu a vyvolávajú odstup. Ak chcete byť skutočne príťažliví, mali by ste vedieť ukázať svoj úprimný záujem o toho druhého a nedávať mu najavo žiadnu nadradenosť. Príťažlivý človek často premýšľa nad tým, akú najzaujímavejšiu otázku by iným ľuďom mohol položiť. Nemyslí na to, o čom bude nejaký človek hovoriť alebo čo by im povedal o sebe, ale myslí na to, ako by mohol motivovať človeka k tomu, aby vyrozprával svoj príbeh. Jeden z najväčších úspechov v komunikácii je ten, keď dokážeme osobu počúvať nielen ušami, ale aj srdcom. Úžasné je aj to, keď dokážeme ľuďom v tejto uponáhľanej dobe venovať svoj čas. Nie je vždy ľahké počúvať, zvlášť keď sme zaujatí desiatimi inými vecami, ktoré by sme mali robiť. Avšak táto snaha sa nám raz vyplatí. Počúvanie môže poskytnúť puto intimity, ktoré prehlbuje naše spojenie s ostatnými. Nemusí vás téma príliš zaujímať na to, aby ste sa nemohli spýtať na nejaké podrobnosti. Ak sa pýtate,  znamená to, že máte záujem. Počúvajte ostatných, pritakajte im, ale sa aj pýtajte. Rozhovor je spôsob, ktorým si dokážete vybudovať lepšiu charizmu, nemôžete však odpovedať jednoslovne alebo pri stole mlčať. Ako sa to jednoducho naučiť? Ak nabudúce stretnete po dlhšej dobe známeho, namiesto rozprávania o sebe, sa skúste opýtať: „Čo sa ti najzaujímavejšie prihodilo v poslednej dobe?“ Môžete sa ho tiež opýta, aké má dotyčná osoba ciele do budúcnosti.

 


Zdroje: 
Brendon Burchard: Životný náboj
Dale Carnegie: Život je krátky. Žite tak, aby bol úžasný
Věra Capponi – Tomáš Novák: Sám sobě psychologem

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy
Zdieľať na facebooku