Ako sa stať silnejším a nezávislejším človekom?

Ako silný a nezávislý človek je často vnímaný ten, kto dokáže dosiahnuť to, čo chce a po čom túži alebo ten, kto dokáže sám riešiť svoje problémy.
Ako silný a nezávislý človek je často vnímaný ten, kto dokáže dosiahnuť to, čo chce a po čom túži alebo ten, kto dokáže sám riešiť svoje problémy. / Foto: Pexels

K základným potrebám každého človeka patrí túžba po samostatnom a zmysluplnom živote. Takmer každý človek túži žiť nezávisle, rozhodovať o vlastnom živote, prevziať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia. 

 

Ako silný a nezávislý človek je často vnímaný ten, kto dokáže dosiahnuť to, čo chce a po čom túži alebo ten, kto dokáže sám riešiť svoje problémy. Často je príkladom pre ostatných. Pri pohľade na neho mnohí pochopia, že je nevyhnutné kráčať smerom k svojmu snu, a tak dosiahnuť výsledok. Od silného človeka sa dá veľa  vecí naučiť. 

 

Čím sa od seba líšia slabí a silní ľudia?

 • Slabý človek sa často na všetko sťažuje. Aj keď je na vrchole svojej kariéry a žije bezproblémový a v podstate šťastný život, sťažuje sa na svoju existenciu a vždy si na to nájde dôvod. Namiesto toho, aby sa snažil dostať z ťažkej situácie a riešiť problémy, hovorí o ťažkostiach iným, bez ohľadu na ich názor a túžbu počúvať.
   
 • Slabý človek sa nesnaží opustiť komfortnú zónu. Bojí sa životných zmien aj keď vďaka nim môže získať len to najlepšie. Život v rutine predstavuje pre neho skutočný život. Myslí si, že je to bezpečnejšie, cíti sa chránený aj keď v skutočnosti to tak nemusí byť.
   
 • Slabý človek neberie ohľad na názory iných.  Samozrejme, je dobré mať svoj vlastný názor, ale v určitých momentoch je dobré  vnímať aj názory iných ľudí, ktorí sú v niektorých veciach skúsenejší.
   
 • Slabý človek sa vzdáva bez boja. Toto je možno najzreteľnejší znak psychicky slabej osobnosti. To sa prejavuje nielen v neschopnosti doviesť svoju prácu do konca. Má nedostatok vytrvalosti. Slabý človek často zabúda, že úspech nepríde k niekomu, kto pre dosiahnutie výsledku nič neurobil.
   
 • Slabý človek žiarli na iných ľudí. On sám sa často nesnaží a závidí tým, ktorým sa darí a uspeli. Namiesto závisti je lepšie hľadať svoju vlastnú cestu, ktorá ho môže priviesť k úspechu.
   
 • Slabý človek sa často hnevá. Samozrejme, ani jeden človek nemôže žiť bez prejavov hnevu. Ale nie je hnev ako hnev. Ak je to hnev zameraný na seba, že nemôžete napríklad niečo dosiahnuť, s najväčšou pravdepodobnosťou vás to nasmeruje na správnu cestu k sebazdokonaľovaniu. Ale ak je to hnev zameraný na okolnosti, iných ľudí, ktorí uspeli, nikam to nevedie.

 

Byť nezávislou a silnou osobou prináša do života množstvo výhod. Môžete si plánovať život podľa vlastných predstáv, a tak môžete dosiahnuť väčšie úspechy v oblasti osobného rozvoja. Nie ste smutní, ak cítite nedostatok podpory, ba dokonca vás nezastavia ani prekážky. Väčšinou viete efektívne riadiť svoje emócie, nie ste závislí na emocionálnych väzbách, skôr vy ste vždy oporou pre iných. Samozrejme, silní a nezávislí ľudia môžu občas pociťovať aj určité nevýhody. A to napríklad vtedy, keď sa všetko snažia robiť úplne sami, keď nevedia delegovať úlohy aj na iných alebo keď sa uzatvárajú pred inými. Potrebné je dávať pozor aj na to, aby ste sa vo zvýšenej  miere neuzatvárali pred inými. Všetci sme vzájomne prepojené bytosti, čo znamená, že máme prirodzený vzťah k ostatným. Ak je však nezávislosť nadmerná, ľudia  väčšinou nedosahujú dobrý všestranný rozvoj. Keď sa snažíte robiť všetko sami, môžu vás povinnosti pohltiť až do takej miery, že premeškáme šancu nadviazať zmysluplné vzťahy. Čiže aj v tomto smere je dobré snažiť sa o určitú rovnováhu a uvedomiť si, že nezávislosť a sila osobnosti by nemala byť spojená s absolútnou izoláciou od ostatných.

 

10 znakov nezávislej a silnej osobnosti

Na to, aby si človek  mohol stať viac nezávislou a silnou osobnosťou, mal by začať uplatňovať v živote určité stratégie, ktoré mu pomôžu splniť si tento cieľ. Ako príklad nám môžu slúžiť tí ľudia, ktorí tieto stratégie už zvládli a u ktorých sa prejavujú nasledujúce znaky a vlastnosti.

 

1. Vedia odhadnúť, ktoré vzťahy sú nezdravé

Nezávislým ľuďom sa darí nadväzovať vzťahy s ostatnými bez vytvárania nezdravej pripútanosti. Keď dokážete odhaliť a rozpoznať, čo cítite k druhým, môže vám to pomôcť vyhnúť sa takým vzťahom, ktoré vám odoberajú energiu alebo v ktorých ste zneužívaní. Na základe tejto rozpoznanej emócie nekonáte nezdravým spôsobom, a to vám pomáha zachovať si dobrú náladu a pozitívne nastavenie mysle. 

 

2. Majú zdravé sebavedomie

Sebadôvera vám tiež pomáha byť nezávislým človekom. Ľudia, ktorí sú si istí svojimi schopnosťami, môžu prijať výzvy bez obáv. Sebavedomie sa dá dosiahnuť na základe malých úspechov. Napríklad stanovenie reálnych cieľov a ich dosahovanie v krátkom čase motivuje k novým projektom.

 

3. Akceptujú názory iných

Tento bod sa týka toho, že nemusíte mať vždy pravdu. Pochopenie, že môžete akceptovať rôzne názory bez toho, aby ste sa dostali do konfliktu, je znakom vašej nezávislosti a silnej osobnosti.

 

4. Využívajú vnútornú motiváciu

Niektorí ľudia potrebujú iných, aby ich neustále motivovali a posúvali vpred. Nezávislí a silní ľudia sa dokážu motivovať sami, a to bez ohľadu na to, čo na ich kroky hovorí okolie.

 

5. Dokážu tolerovať určitý stupeň frustrácie

Prijatie toho, že nemôžete mať vždy to, čo chcete, je taktiež prejavom nezávislosti a sily osobnosti. Tolerovanie určitého stupňa frustrácie vám pomôže stať sa nezávislejšími. Keď dokážete prekonať sklamania a že váš pokoj v duši nezávisí len od úspechu, veľmi vám to v živote pomôže. Ak chcete byť menej závislí od výsledkov, je dôležité zamerať sa  viac na učenie sa zo skúseností a vychutnávanie si cesty, ktorá vedie k cieľu.

 

6. Vždy si overujú informácie, s ktorými sa stretávajú 

Nezávislí ľudia uprednostňujú overené informácie pred jednoduchým prijatím toho, čo hovoria ostatní. V tomto zmysle vám skúmanie určitých tém umožňuje mať nezávislý úsudok.

 

7. Majú v súlade slová a činy

Keď sľubujete veci, ktoré nemôžete dodržať, stávate sa otrokmi svojich slov. Dodržať slovo a plniť sľuby, sú znakmi človeka na ceste k nezávislosti.

 

8. Nepotrebujú súhlas blízkych, pretože poznajú svoju hodnotu

Názor iných ľudí, a to aj tých najbližších, beriete do úvahy, nie je však pre vás rozhodujúci. Niektorí ľudia potrebujú chválu, súhlas a kontrolu na sebapotvrdenie. Ľudia so silnou vôľou radšej konajú sami.

 

9. Nevyžadujú pozornosť

Vodcovské povahy priťahujú pozornosť novými nápadmi, výbornou náladou, vtipom. Mnohí práve týmto ľuďom závidia im ich popularitu a to im odčerpáva energiu. Nezávislé osoby túto popularitu nevyhľadávajú. Viac ich priťahuje úprimnosť, slušnosť a rešpekt. 

 

10.Vedia, ako počúvať

Silní a rozhodní ľudia majú bohatých vnútorný mier, schopnosť akceptovať iného človeka, a to aj  s jeho nedostatkami. 

 


Zdroje:
8 useful tips to be an independent person

Čítajte viac o téme: Sebavedomie, Motivácia
Zdieľať na facebooku